Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

Методичні розробки

На виконання своїх статутних завдань ПАКУ постійно працює над розробкою для власних членів методичних матеріалів, які сприяють гармонізації українського законодавства, що регулює сферу корпоративних відносин, з відповідним міжнародним законодавством та його реформуванню з використанням досвіду розвинених демократичних країн.
 

ПРОЕКТ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ

ЗАВАНТАЖИТИ

Проект оновленого Професійного стандарту корпоративного секретаря

ЗАВАНТАЖИТИ

Посібник «Антикорупційний комплаєнс» (для програми з підготовки осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми)

У рамках проекту «Зміцнення антикорупційного комплаєнс у бізнесі» Професійної асоціації корпоративного управління (ПАКУ) та Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE) було розроблено посібник «Антикорупційний комплаєнс». Посібник призначений для програм з підготовки осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційних програм в компаніях, а саме для: співробітників служб безпеки, юристів, внутрішніх аудиторів, спеціалістів, які відповідають за систему внутрішнього контролю, ризик-менеджерів, корпоративних секретарів і всіх, хто цікавиться цією тематикою.

Посібник розроблений експертами Професійної асоціації корпоративного управління, серед яких Олександр Окунєв, голова Правління ПАКУ, Олег Бойко, незалежний консультант з корпоративного управління, управління ризиками, етики та комплаєнсу (GRC), Сергій Лукін, директор Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади при Київській обласній державній адміністрації.

Усі матеріали, використані у посібнику, були апробовані під час розробки та проведення програм з підготовки комплаєнс-офіцерів.

ЗАВАНТАЖИТИ

 

КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ КОРПОРАТИВНИХ ДИРЕКТОРІВ

Кодекс професійної поведінки директорів (далі – Кодекс) визначає принципи, яких повинні дотримуватися невиконавчі директори, а саме члени Наглядових Рад (далі -Директори) в процесі виконання власних обов’язків, та містить пояснення щодо застосування цих принципів.

Цей Кодекс розроблений, затверджений й опублікований ПАКУ для того, щоб допомогти Директорам у виконанні власних обов’язків. За допомогою Кодексу усі заінтересовані сторони зможуть краще зрозуміти вимоги до директорів, принципи їх підбору на посади та оцінки їх роботи.


 

ЗАВАНТАЖИТИ 
 

Посібник «Комплаєнс для малого та середнього бізнесу» 

В рамках проекту USAID «Впевнений бізнес – заможна громада» спеціалістами ПАКУ було розроблено видання «Комплаєнс для малого та середнього бізнесу», яке містить ряд пояснень та рекомендацій щодо розробки та впровадження на підприємствах Антикорупційних програм в контексті новацій Закону України «Про запобігання корупції». Автори збірника звернулися до нестандартної форми подання інформації – коміксів, сподіваючись, що це викличе цікавість до нової та непростої теми антикорупційного комплаєнс.

ЗАВАНТАЖИТИ

Дослідження «Корпоративне управління в компаніях реального сектору України 2016»

В травні 2016 року Рейтинговим агентством IBI-Rating у партнерстві з Професійною асоціацією корпоративного управління проведено дослідження корпоративного управління в компаніях реального сектору України.

Для дослідження було обрано 55 підприємств, серед яких 12 – акції яких розміщено на міжнародних фондових біржах (іноземні компанії з активами в Україні). В рамках дослідження проаналізовано внутрішні публічно доступні документи компаній за 3 останні роки.

ЗАВАНТАЖИТИ

Дослідження «Корпоративне управління в банках України 2016»

В березні-квітні 2016 року Рейтинговим агентством IBI-Rating у партнерстві з Професійною асоціацією корпоративного управління було проведено дослідження корпоративного управління в комерційних банках України.

Для дослідження було обрано 111 діючих на початок II кварталу 2016 року комерційних банки. В рамках дослідження проаналізовано внутрішні публічно доступні документи 103 установ за 3 роки, а також документи 7 банків, які працюють менший період та є платоспроможними на поточний момент.

ЗАВАНТАЖИТИ

Посібник  «Корпоративне управління для приватних  та сімейних  компаній»

Всі матеріалу проекту МІБ та CIPE «Удосконалення корпоративного управління в приватних та сімейних компаніях» представлені у Посібнику «Корпоративне управління в приватних та сімейних компаніях»(видання МІБ та CIPE, 2012). Автором-упорядником Посібника став голова правління ПАКУ Олександр Окунєв.

До Посібника увійшли матеріали, що прийнято іменувати – «міжнародними стандартами корпоративного управління для нелістингових компаній» – Принципи ECODA та Іспанський кодекс корпоративного управління для нелістингових компаній, а також приклади успішного впровадження найкращої практики корпоративного управління в компаніях Бразилії. Головною частиною Посібника є перший в Україні Кодекс корпоративного управління для приватних та сімейних компаній, розроблений на основі міжнародних  стандартів й адаптований до вітчизняного законодавства та звичаїв ведення бізнесу. Велике практичне значення може мати й анкета, що дозволяє проводити самооцінку рівня корпоративного управління в приватній (сімейній) компанії.

ЗАВАНТАЖИТИ

Посібник «Антикорупційний комплаенс» (керівництво для середніх компаній, що функціонують на ринках, що розвиваються)

Даний посібник CIPE призначено саме для середніх підприємств, тобто тієї цільової аудиторії, яка в недостатній мірі забезпечена ресурсами щодо забезпечення дотримання законодавства про протидію корупції, які орієнтовані переважно на потреби великих компаній. Даний посібник ставить своєю метою доповнити знання, необхідні членам ради директорів, посадовим особам виконавчого органу управління, юристам та керівникам середніх підприємств, щоб розробити і впровадити ефективну програму по забезпеченню дотримання правових норм і капіталізувати можливості, які  з’являються з доступу до глобальних ланцюгів створення вартості.

КОДЕКС

ЗАВАНТАЖИТИ

Кодекс корпоративного управління для приватних  та сімейних компаній 

Перший в Україні Кодекс корпоративного управління для приватних  та сімейних  компаній (далі – Кодекс) розроблено під керівництвом голови правління ПАКУ Олександра Окунєва на основі міжнародних  стандартів і адаптовано до вітчизняного законодавства та звичаїв ведення бізнесу. Затвердженню  Кодексу  передувала велика робота по обговоренню його проекту з вченими, представниками бізнес-асоціацій, підприємцями, співробітниками органів державного управління.

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ

ЗАВАНТАЖИТИ

Професійний стандарт корпоративного секретаря

Професійний  стандарт корпоративного секретаря підготовлений під керівництвом Голови правління ПАКУ Окунєва Олександра Йосиповича. Завданням стандарту є напрацювання єдиного розуміння в Україні ролі та функцій корпоративного секретаря, його місця в АТ. Зважаючи на це, були сформульовані вимоги до підготовки та особистих якостей тих, хто претендує на цю посаду в акціонерних товариствах.

У роботі над стандартом використані норми чинного законодавства України, Принципи корпоративного управління, затверджені Рішенням Комісії з цінних паперів та фондового ринку № 571 від 11.12.2003р., матеріали з міжнародних джерел, а також досвід впровадження посади корпоративного секретаря в українських компаніях.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЗАВАНТАЖИТИ

Методичні рекомендації щодо розробки та впровадження системи заходів щодо запобігання та протидії корупції

У рамках проекту «Впевнений бізнес – заможна громада» спеціалістами Професійної асоціації корпоративного управління за участі експертів «Бейкер і Макензі Сі Ай Ес – Лімітед» було розроблено проект Методичних рекомендацій щодо розробки та впровадження системи заходів щодо запобігання та протидії корупції.