Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

Розробка кодексу корпоративного управління компанії

Слід визнати, що далеко не завжди за допомогою Статуту, Положень та інших внутрішніх нормативних документів Компанії можливо закріпити певні специфічні домовленості акціонерів (наприклад, погоджене голосування на загальних зборах з окремих питань протягом певного періоду часу, зобов’язання зробити додаткові внески до статутного капіталу Компанії в майбутньому, механізми ухвалення рішень щодо вчинення правочинів із заінтересованістю між основними власниками бізнесу тощо).

У більшості країн з розвиненою економікою такі питання врегульовані в так званих акціонерних угодах (Shareholders agreement). В Україні такі угоди не підлягають судовому захисту, що робить неможливим для сторін такої угоди домогтися її примусового виконання усіма учасниками. Найчастіше така проблема вирішується шляхом виводу керуючої структури холдингу з української юрисдикції (реєстрація «керуючої компанії» за кордоном) з укладенням акціонерної угоди в країні реєстрації «керуючої компанії» холдингу. В такому випадку акціонерна угода стане для сторін дійсно обов’язковою, оскільки у випадку порушення її норм виникне відповідний судовий розгляд в країні реєстрації керуючої компанії холдингу.

Мета співпраці з консультантом в роботі над Проектом:

  • скласти уявлення про основні проблемні питання, які зазвичай обговорюються в подібних ситуаціях, та традиційні механізми, що застосовуються для їх врегулювання;
  • досягти згоди з партнерами з усіх вищевказаних питань;
  • сформулювати досягнуті домовленості у вигляді Кодексу корпоративного управління Компанії.

В Україні частина норм такого Кодексу матиме статус «джентльменської угоди». Друга частина його норм, безумовно, буде зафіксована в Статуті та Положеннях Компанії. У майбутньому текст Кодексу можливо буде успішно використати в якості «технічного завдання» для міжнародної юридичної компанії по складенню тексту акціонерної угоди за межами України.

Результат роботи над Проектом:

  1. Засновники Компанії чітко розуміють проблематику акціонерних угод (форма, зміст, способи примусового виконання)
  2. Засновники Компанії узгодили позиції з усіх спірних питань
  3. Складено проект остаточного варіанту документу (Кодекс корпоративного управління Компанії)
  4. Підготовлено й передано Замовнику Настанову з імплементації кожної з норм Кодексу в Україні (та/або за кордоном)

Документи, що підлягають розробці:

  1. «Опитувальник» – перелік питань, які зазвичай обговорюються основними власниками бізнесу, з метою напрацювання узгодженої позиції щодо моделі корпоративного управління Компанії (групи компаній) та її запровадження до поточної діяльності в умовах законодавства України (з врахуванням можливості реалізації у майбутньому напрацьованих домовленостей шляхом створення головної компанії групи та/або укладення відповідної акціонерної угоди за межами України). Окрім переліку питань названий документ має передбачати опис можливих варіантів вирішення питання та необхідні пояснення (на концептуальному рівні).
  2. Проект Кодексу корпоративного управління Компанії (групи компаній) Замовника.
  3. Настанова з імплементації Кодексу – пояснення, яким чином певні норми Кодексу будуть впроваджені та як досягатиметься їх обов’язковість для усіх осіб, що його схвалять.

Орієнтовний термін реалізації Проекту – 2-3 місяці.

Склад пакету документів, що підлягають доопрацюванню, послідовність та тривалість консультацій, термін виконання, й, відповідно, вартість виконання Проекту узгоджуються індивідуально в процесі переговорів.

Детальну інформацію про Проект можна отримати у Ірини Біляченко за тел. (044) 228-87-59, (050) 696-60-62, e-mail: Irina.Bilyachenko@cgpa.com.ua