Увійти|Реєстрація

вул. Михайлівська, 12 Б

+38 (044) 228-87-59
+38 (044) 278-12-52
info@cgpa.com.ua

Партнери

Професійна асоціація корпоративного управління  відкрита до спілкування і співпраці з органами державної влади, міжнародними компаніями, саморегулівними організаціями, професійними асоціаціями, аудиторськими, консалтинговими та юридичними компаніями, дослідницькими центрами та іншими компаніями, як поділяють принципи та завдання ПАКУ.

З питань спонсорства та партнерства звертайтесь, будь ласка, до Біляченко Ірини за тел. (044) 22-88-759

Наші партнери:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку створена з метою комплексного правового регулювання відносин, що виникають на ринку цінних паперів, забезпечення захисту інтересів громадян України та держави, запобігання зловживанням та порушенням у цій сфері.. Сайт – http://www.nssmc.gov.ua.

Фонд державного майна України заснований у 1991 роцi для здiйснення державної політики у сферi приватизацiї державного майна. Серед основних завдань ФДМУ є, зокрема, управління корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та затверджено план приватизації або план розміщення акцій; товариств, утворених у процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, що належать до сфери його управління, а також товариств, утворених за участю Фонду державного майна України; захист майнових прав державних підприємств, установ та організацій, а також корпоративних прав держави на території України та за її межами тощо. Сайт – http://www.spfu.gov.ua.

IFC, член Групи Світового банку, є найбільшим глобальним інститутом розвитку, який фокусує свою діяльність у приватному секторі. Ми сприяємо сталому розвитку країн, що розвиваються, фінансуючи інвестиції, мобілізуючи приватний капітал на міжнародних фінансових ринках та надаючи компаніям та урядам консультаційні послуги. У 2012 фінансовому році обсяг наших інвестицій, спрямованих на посилення потенціалу приватного сектора створювати робочі місця, стимулювати інновації та вирішення найгостріших глобальних проблем розвитку, досяг рекордного рівня, перевищивши 20 млрд. доларів США. Сайт – http://www.ifc.org.

Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE) здійснює свою діяльність з метою зміцнення демократії у всьому світі через розвиток приватного підприємництва та ринкових реформ. CIPE є одним з чотирьох ключових інститутів Національного фонду підтримки демократії Торгової палати США. CIPE працює з лідерами бізнесу, високопосадовцями та журналістами з метою розвитку інститутів громадянського суспільства, які мають велике значення для становлення і розвитку демократії. Ключові програмні сфери діяльності CIPE включають протидію корупції, адвокаті, бізнес асоціації, корпоративне управління, доступ до інформації, питання подолання тіньового сектору економіки, майнові права, а також права жінок і молоді. Сайт – www.cipe-eurasia.org

Міжнародний інститут бізнесу – сучасна школа бізнесу європейського рівня, лідер на ринку бізнес-освіти в Україні. Сайт – http://iib.com.ua.

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) є добровільною недержавною некомерційною організацією, що об’єднує усі компанії з управління активами в Україні. УАІБ заснована в квітні 1995 року і є однією з найстаріших професійних організацій учасників фондового ринку, заснованою на засадах саморегулювання, рівноправності, вільного волевиявлення і спільності інтересів своїх членів. Сайт – http://www.uaib.com.ua.

Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД) – професійне об’єднання на фондовому ринку України. Асоціація, заснована 1996 року, представляє інтереси всіх вітчизняних депозитарних установ та торговців цінними паперами. У 2013 році ПАРД вкотре підтвердила статус саморегулівної організації (СРО) за видом професійної діяльності – депозитарна діяльність, а на початку 2015 року отримала додатково статус СРО з торгівлі цінними паперами. Сайт – http://www.pard.ua.

Компанія «Емкон» спеціалізується на наданні послуг з питань корпоративного управління, а саме: розкриття інформації, організації та скликання загальних зборів акціонерів, супровід інших корпоративних подій, а також впровадження різноманітних сервісів в цій сфері – навчання, програмне забезпечення, сервіси у мережі Інтернет тощо. Сайт – www.emcon.com.ua.

Investor Relations Agency – перша національна агенція, що спеціалізується на наданні повного комплексу фінансово-аналітичних, інформаційних, консультаційних та комунікаційних сервісів з організації відносин з інвесторами (IR). Мета Investor Relations Agency – розробити і реалізувати оптимальну для Вашої компанії IR-стратегію, яка дозволить поліпшити інвестиційну привабливість, сформувати справедливу вартість цінних паперів і знизити вартість запозичень. Розуміння і ефективне прогнозування реакцій гравців ринку на події в країні та поза межами, управління очікуваннями ринків – відмінні особливості команди Investor Relations Agency. Наша команда володіє різносторонніми компетенціями у сфері вдосконалення системи корпоративного управління, побудови відносин із стейкхолдерами. Investor Relations Agency працює в Україні з 2008 року. Сайт – www.ua-ir.com.ua.

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація адвокатів України» (ААУ) є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, яка створена на основі професійної належності та об’єднує адвокатів для сприяння розвитку та зміцненню інституту адвокатури в Україні, підвищення рівня правової допомоги, наданої адвокатами, підвищення ролі та авторитету адвокатури в суспільстві і задоволення та захисту прав і законних інтересів членів Асоціації. Сайт – www.uaa.org.ua.