Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

Рецензування статуту, положень, протоколів корпоративних подій ат

– ознайомлення зі Статутом та Положеннями Компанії (проектами цих документів), протоколами Загальних зборів акціонерів, НР, Правління з підготовкою письмового остаточного варіанту звіту із зауваженнями та пропозиціями відносно їх доопрацювання

Основною метою роботи з консультантом по Проекту є приведення внутрішніх нормативних документів Компанії у відповідності до вимог нового законодавства. В той же час, це також можливість познайомитись з практичними напрацюваннями в даній сфері, застосувати їх в процесі удосконалення моделі корпоративного управління власної Компанії.

Документи, що можуть бути надані для рецензування:

 1. Статут
 2. Положення про порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів
 3. Положення про Наглядову раду
 4. Положення про виконавчий орган
 5. Положення про Ревізійну комісію (ревізора)
 6. Положення про порядок вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю
 7. Положення про посадових осіб
 8. Положення про Корпоративного секретаря
 9. Інформаційна політика АТ
 10. Протоколи «проблемних» загальних зборів акціонерів (засідань Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії)
 11. Інші документи, що стосуються питань корпоративного управління

Результат (у випадку, якщо Замовник слідуватиме рекомендаціям консультанта):

 1. Статут, Положення та/або протоколи Компанії відповідають вимогам нового Закону «Про акціонерні товариства», інших нормативних документів, що регулюють діяльність АТ в Україні
 2. Статут, Положення та/або протоколи Компанії представляють собою цілісну та гармонізовану систему локальних нормативних актів
 3. Статут, Положення та/або протоколи Компанії є ІНСТРУМЕНТОМ в реалізації певних домовленостей між її акціонерами (у досягненні цілей мажоритарного акціонера)
 4. Власники та/або топ-менеджери Компанії готові свідомо і цілеспрямовано використовувати Статут та Положення Компанії в процесі реалізації власних корпоративних прав й виконання обов’язків

Етапи реалізації проекту:

 1. Ознайомлення консультанта з чинним Статутом та Положеннями Компанії
 2. Ознайомлення із розробленими Замовником проектами нової редакції Статуту та Положень Компанії, протоколами корпоративних подій
 3. Консультаційна зустріч (2-3 години) з власниками та/або топ-менеджерами Компанії для уточнення цілей та завдань, які необхідно вирішити під час розробки документів, ознайомлення їх з відповідними можливостями, розгляд варіантів врегулювання певних аспектів роботи елементів моделі корпоративного управління Компанії
 4. Підготовка письмового остаточного варіанту звіту із зауваженнями та пропозиціями відносно можливого доопрацювання рецензованих документів (включаючи рекомендації щодо варіантів конкретних формулювань окремих норм)
 5. Обговорення остаточного варіанту звіту з представниками Замовника; відповіді на запитання щодо викладених в ньому пропозицій та зауважень, консультації щодо механізмів їх затвердження та практичної реалізації (2-3 години)
 6. Консультації представникам Замовника з питань, що виникають в процесі застосування Статуту, Положення та/або протоколів Компанії, доопрацьованих з урахуванням рекомендацій консультанта (4 години)

Орієнтовний термін реалізації Проекту – 1-1.5 місяці.

Склад пакету документів, що підлягають доопрацюванню, послідовність та тривалість консультацій, термін виконання, й, відповідно, вартість виконання Проекту узгоджуються індивідуально в процесі переговорів.

Детальну інформацію про Проект можна отримати у Ірини Біляченко за тел. (044) 228-87-59, (050) 696-60-62, e-mail: Irina.Bilyachenko@cgpa.com.ua