Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

Український інститут корпоративного управління

Український інститут корпоративного управління (далі – Інститут) на підставі договору про співпрацю забезпечує реалізацію ключових статутних завдань ПАКУ і покликаний стати провідною навчальною, дослідницькою та консультаційною організацією у сфері корпоративного управління й стратегії бізнесу. З моменту свого заснування Інститут є навчально-методичним та дослідницьким центром ПАКУ.

Мета діяльності Інституту – надати допомогу керівникам бізнесу – власникам, членам наглядових рад, виконавчим директорам, іншим посадовим особам – у вирішенні проблем, з якими вони стикаються у своїй діяльності.

Ми впевнені, що ефективна система корпоративного управління:

 • Є ключовим фактором конкурентоспроможності, стабільного розвитку й збільшення вартості бізнесу;
 • Мінімізує витрати на управління й контроль, залучення капіталу, економічну безпеку;
 • Обмежує ризики, пов’язані з конфліктами інтересів та зовнішніми загрозами;
 • Є важливою умовою залучення інвестицій та гармонізації відносин з ключовими стейкхолдерами компаній;
 • Критично важлива як для публічних, так і для приватних та сімейних компаній.

Продукти Інституту – дослідження; навчальні програми; широкий спектр консультаційних проектів; інформаційний продукт «Пакет інформаційного забезпечення фахівця корпоративного управління»

Навчальні програми Інституту:

 1. Програма професійного вдосконалення членів наглядових рад «КОРПОРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР»
 2. Спеціалізована програма «Корпоративний секретар»
 3. Семінар «Загальні збори акціонерів: практичні поради, судова практика»
 4. Семінар «Діяльність органів управління та захист прав акціонерів»
 5. Семінар «Діяльність акціонерного товариства на фондовому ринку»
 6. Програма підготовки комплаєнс-офіцерів
 7. Практикум «Значні правочини та правочини із заінтересованістю: порядок вчинення, погодження та оформлення. Конфлікті ситуації»
 8. Практикум «Зміни в корпоративному законодавстві: закон №2210-VIII (законопроект № 5592-д)»
 9. Практикум «Реалізація процедури squeeze out»
 10. Семінар «Партнерський договір»
 11. Семінар «Управління холдингами»
 12. Семінар «Правові та організаційні аспекти реорганізації АТ шляхом злиття, виділу, поділу, перетворення та приєднання»

Дати проведення Програм дивіться в нашому Календарі подій

Зазначені програми реалізуються як у «відкритому», так і в «корпоративному форматі» (для представників однієї компанії). При замовленні програми у корпоративному форматі, її зміст може бути адаптовано у відповідності до побажань замовника.

Інтелектуальна власність Інституту

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) зареєструвало за Українським інститутом корпоративного управління права на такі товарні знаки:

 1. Міжнародний форум Корпоративних секретарів, Свідоцтво № 264729;
 2. Міжнародний форум Корпоративних директорів, Свідоцтво № 264168;
 3. Навчальна програма Корпоративний секретар, Свідоцтво № 264169;
 4. Навчальна програма Корпоративний директор, Свідоцтво № 264170.

Реквізити:

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Український інститут корпоративного управління»,

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 23.

IBAN: UA513510050000026006499631500, Банк АТ «УкрСиббанк»,  

Код за ЄДРПОУ 38957274

Платник податку 3 (третьої) групи зі ставкою 5% . Не є платником ПДВ.

Тел.  +380 44 228-87-59

e-mail:info@ucgi.com.ua