Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

Впровадження до структури управління компанії служби корпоративного секретаря

Результат – в Компанії повномасштабно й кваліфіковано функціонує служба Корпоративного секретаря:

 • затверджені нормативні документи, що регламентують її діяльність
 • підібрані, підготовлені та сертифіковані відповідні співробітники
 • здійснюється консультаційний супровід діяльності служби Корпоративного секретаря на початковому етапі її діяльності

Етапи реалізації («стандартний пакет»):

 1. Ознайомлювальна консультація з представниками Замовника, формулювання «технічного завдання», фіксація побажань Замовника (2 години)
 2. Ознайомлення консультанта з чинними Статутом і Положеннями Компанії
 3. Формування пропозиції Замовнику відносно завдань, повноважень, підлеглості, правового статусу служби Корпоративного секретаря, її чисельності й розподілу обов’язків, а також кваліфікаційних вимог до кандидатів на відповідні посади й умов їх роботи
 4. Консультаційна зустріч (4 години) з власниками та топ-менеджерами Замовника для обговорення й уточнення пропозицій (див. етап 3)
 5. Розробка проектів змін і доповнень до Статуту та Положення про службу Корпоративного секретаря Компанії й передача їх для ознайомлення представникам Замовника
 6. Обговорення проектів (див. етап 5) з представниками Замовника, доопрацювання проектів з врахуванням побажань представників Замовника
 7. Презентація остаточних варіантів документів представникам Замовника, відповіді на запитання відносно механізмів їх затвердження і реалізації (2-3 години)
 8. Узгодження з представниками Замовника кваліфікаційних вимог до кандидатів на посади в службі Корпоративного секретаря Замовника та умов їх роботи
 9. Консультаційний супровід процесу підбору співробітників на посади в службі Корпоративного секретаря Замовника (участь у відборі резюме; рекомендації до конкретних кандидатур; участь у співбесіді з метою визначення рівня професійної підготовки кандидата і т.п.)
 10. Навчання співробітників служби Корпоративного секретаря Замовника (кандидатів на ці посади) на сертифікованій програмі  «Корпоративний секретар»
 11. Консультаційний супровід діяльності служби Корпоративного секретаря на початковому етапі її діяльності (зазвичай 1 рік)

Для крупних холдингових структур можлива розробка схеми документообігу в діяльності служби Корпоративного секретаря та/або програмного забезпечення його діяльності.

Орієнтовний термін реалізації Проекту – 2-3 місяці + річний супровід.

Склад пакету документів, що підлягають доопрацюванню, послідовність та тривалість консультацій, термін виконання, й, відповідно, вартість виконання Проекту узгоджуються індивідуально в процесі переговорів.

Детальну інформацію про Проект можна отримати у Ірини Біляченко за тел. (044) 228-87-59, (050) 696-60-62, e-mail: Irina.Bilyachenko@cgpa.com.ua