Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

Оцінка системи корпоративного управління

Існує безліч способів оцінки системи корпоративного управління (КУ) в компанії, проте завжди у зв’язку з такими оцінками виникають питання:

 1. Наскільки професійні й неупереджені ті, хто проводив оцінку?
 2. Наскільки неупереджені ті, хто проводив оцінку?
 3. Наскільки продумана та збалансована методика оцінки?
 4. Як компанія може використовувати результати оцінки?

Запрпоновану оцінку здійснюють спільно фахівці Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Професійної асоціації корпоративного управління (ПАКУ) з використанням методики IFC, яку IFC застосовує для власних інвестиційних операцій. Унікальність оцінки полягає в найвищому рівні кваліфікації експертів, їхній абсолютній незалежності, використанні методики найбільшого в світі інвестиційного банку.

Результатом Проекту може стати авторитетне підтвердження рівня корпоративного управління в компанії і детальні пропозиції щодо його подальшого вдосконалення, що дасть компанії врегулювати внутрішні корпоративні конфлікти, удосконалити контрольні процедури, покращити процеси управління ризиками, підготуватися до отримання зовнішніх інвестицій тощо.

Мета співпраці з консультантом по Проекту:

 1. Ознайомитися з методикою оцінки рівня КУ компанії, яку IFC застосовує для власних інвестиційних операцій
 2. Отримати оцінку  системи корпоративного управління від незалежних консультантів за цією методикою
 3. Обговорити результати оцінки за участю незалежних консультантів
 4. Отримати від консультантів (створити власноруч,з урахуваням рекомендацій консультантів) програму заходів з удосконалення моделі КУ Компанії.

Предметом оцінки є такі основні групи питань:

 1. Серйозність ставлення компанії до належного КУ
  • Псадова особа, призначена відповідальною за КУ
  • Розроблений кодекс КУ
  • Комітет з питаньКУ в Раді директорів
 2. Структура і функціонування Ради
  • Ролі та обов’язки (по відношенню до менеджменту)
  • Склад і структура, у тому числі комітети
  • Незалежність і компетенція директорів
  • Винагорода і оцінка
 3. Дотримання прав учасників
  • Збори акціонерів і права голосу
  • Представництво і рівні права
  • Доступ до інформації
 4. Контрольне середовище
  • Внутрішній контроль та аудит
  • Ризик – менеджмент
 5. Прозорість і розкриття інформації
  • Бухоблік і зовнішній аудит
  • Фінансова звітність
  • Нефінансова звітність

Етапи реалізації Проекту:

 1. Отримання від Компанії документів згідно з встановленим переліком (внутрішніх нормативних документів, протоколів, звітів тощо)
 2. Вивчення отриманих документів
 3. Проведення інтерв’ю (особистих співбесід) з ключовими представниками Компанії (великі акціонери, члени Ради, топ-менеджери, корпоративний секретар)
 4. Складання першої версії оцінки та її поперднє обоворення з представниками компанії
 5. Розробка рекомендацій та плану покращення КУ (CGIP), презентація розроблених документів (зазвичай супроводжується практикумом, присвяченим иршенню ключових проблемних питань, які ідентифікуються у процесі оцінки)
 6. Впровадження та моніторинг (окремий етап, який  включається  в Проект за бажанням компанії-клієнта) – серія консультацій, практичних рекомендацій, тренінгів для посадових осіб Компанії, розробка проектів документів тощо.

Документи, які надаються в результаті оцінки:

Звіт про результати оцінки системи корпоративного управління, що містить:

 1. Висновки за кожним з п’яти параметрів оцінки (серйозність ставлення, Рада, контрольне середовище, прозорість, власники)
 2. Опис вимог найкращої практики і, де доречно, порівняльні таблиці (бенчмаркінг) практик компанії і вимог найкращої практики (національної, зарубіжної)
 3. Детальні коментарі щодо внутрішніх нормативних документів, що стосуються корпоративного управління (статут, положення, політики)

Орієнтовні терміни реалізації Проекту – 2-3 місяці.

Орієнтовна вартість. Вартість Проекту залежить від багатьох чинників та підлягає індивідуальному обговоренню з компанією – замовником. Звичайна вартість подібного Проекту коливається в межах $ 20-50 тис.

Детальну інформацію про Проект можна отримати у Ірини Біляченко за тел. (044) 228-87-59, (050) 696-60-62, e-mail: Irina.Bilyachenko@cgpa.com.ua