Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

Приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» статуту та положень ат, що регулюють функціонування в компанії моделі корпоративного управління

Основною метою роботи з консультантом Проекту є приведення внутрішніх нормативних документів Компанії відповідно вимогам нового законодавства. Хоча, безперечно, це також серія консультацій, що дозволяє власникам та менеджерам Компанії відкрити для себе нові можливості, познайомитись із практичними напрацюваннями в даній сфері, застосувати їх у процесі вдосконалення моделі корпоративного управління власної Компанії.

Документи («стандартний пакет»):

 1. Статут
 2. Положення про порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів
 3. Положення про Наглядову раду
 4. Положення про виконавчий орган (включаючи порядок вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю)
 5. Положення про Ревізійну комісію (ревізора)
 6. Положення про посадових осіб (включаючи порядок формування списку афілійованих осіб та визначення поняття «заінтересованість»)
 7. Положення про Корпоративного секретаря
 8. Інформаційна політика АТ

Робота з пакетом документів передбачає виклад кожного з вказаних вище документів Компанії в новій редакції (розробка нового проекту документу, якщо раніше такого документу в Компанії не було). Склад пакету документів може уточнюватись відповідно до домовленості із Замовником.

Результат:

 1. Статут та Положення Компанії відповідають вимогам нового Закону «Про акціонерні товариства», інших нормативних документів, що регулюють діяльність АТ в Україні
 2. Статут та Положення Компанії представляють собою цілісну та гармонізовану систему локальних нормативних актів
 3. Статут та Положення Компанії є ІНСТРУМЕНТОМ у реалізації певних домовленостей між її акціонерами (у досягненні цілей мажоритарного акціонера)
 4. Власники та топ-менеджери Компанії готові свідомо і цілеспрямовано використовувати Статут та Положення Компанії в процесі реалізації власних корпоративних прав й виконання обов’язків

Етапи реалізації («стандартний пакет»):

 1. Ознайомлення консультанта з чинним Статутом та Положеннями Компанії
 2. Консультаційна зустріч (4 години) з власниками та/або топ-менеджерами Компанії для уточнення цілей та завдань, які необхідно вирішити під час розробки документів, ознайомлення їх з відповідними можливостями, розгляд варіантів правового врегулювання певних аспектів роботи моделі корпоративного управління Компанії
 3. Розробка проектів Статуту та Положень Компанії, передача їх для ознайомлення представникам Замовника
 4. Обговорення проектів з представниками Замовника
 5. Доопрацювання проектів Статуту та Положень Компанії з урахуванням побажань представників Замовника
 6. Презентація остаточних варіантів документів представникам Замовника, відповіді на запитання відносно механізмів їх затвердження та реалізації (2-3 години)
 7. Консультації представникам Замовника з питань, що виникають у процесі застосування Статуту та Положень Компанії (8 годин)

Орієнтовний термін реалізації Проекту – 2-3 місяці.

Склад пакету документів, що підлягають доопрацюванню, послідовність та тривалість консультацій, термін виконання, й, відповідно, вартість виконання Проекту узгоджуються індивідуально в процесі переговорів. 

Детальну інформацію про Проект можна отримати у Ірини Біляченко за тел. (044) 228-87-59, (050) 696-60-62, e-mail: Irina.Bilyachenko@cgpa.com.ua