Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

Організаційно – правовий аналіз (аудит) організації роботи органів управління ат

Загальновідомо, що якість і ефективність роботи будь-якого підрозділу, будь-якого співробітника компанії повинна підлягати постійному моніторингу й оцінці. Власне, в цьому і полягає одне з головних завдань керівника підрозділу. Складніше ситуація з моніторингом і оцінкою роботи топ-менеджерів й, тим більше, діяльності членів наглядових рад, куди входять основні власники бізнесу. Насправді, хто і як може оцінити ефективність роботи Наглядової ради компанії, окремих її членів? Досвід показує, що такою роботою повинна й може займатися сама Наглядова рада. Багато зарубіжних і вітчизняних компаній створюють у складі НР спеціальні комітети з корпоративного управління, що відповідають за періодичну оцінку ефективності роботи органів управління компанії.

Мета співпраці з консультантом Проекту:

 1. Виробити критерії та методику оцінки роботи органів управління Компанії та окремих осіб, що входять до їх складу
 2. Здійснити таку самооцінку
 3. Отримати оцінку незалежного консультанта за аналогічною методикою
 4. Порівняти й обговорити результати самооцінки і оцінки незалежного консультанта
 5. Отримати від консультанта (виробити самостійно з врахуванням рекомендацій консультанта) програму заходів щодо вдосконалення роботи органів управління Компанії

Чия діяльність може бути предметом аналізу (аудиту):

 1. Загальні збори акціонерів
 2. Наглядова рада (НР)
 3. Окремі члени НР
 4. Правління
 5. Окремі члени Правління
 6. Ревізійна комісія (РК)
 7. Окремі члени РК
 8. Служба Корпоративного секретаря (КС)
 9. Корпоративний секретар
 10. Інші органи та/або посадові особи

Остаточні варіанти документів:

 1. Погоджена із Замовником методика оцінки (критерії та питома вага кожного з них у загальній оцінці)
 2. Письмовий звіт з детальним аналізом і оцінкою рівня організації роботи органів управління Компанії (окремих посадових осіб)
 3. Пропозиції щодо Програми вдосконалення роботи органів управління Компанії

Етапи реалізації Проекту:

 1. Ознайомлення консультанта з чинними Статутом та Положеннями Компанії
 2. Консультаційна зустріч (3-4 години) з власниками та/або топ-менеджерами Компанії для уточнення цілей та завдань, які необхідно вирішити в ході реалізації Проекту, ознайомлення їх з відповідними можливостями, ознайомлення консультантів зі специфікою роботи Компанії, її органів управління і т.п.
 3. Розробка пропозицій щодо Методики оцінки і передача їх для ознайомлення представникам Замовника
 4. Обговорення і узгодження Методики оцінки з представниками Замовника
 5. Отримання й обробка інформації, яка необхідна для здійснення оцінки (вивчення протоколів корпоративних подій, інших документів Компанії; інтерв’ю з топ-менеджерами і власниками; моніторинг преси тощо)
 6. Підготовка Звіту про результати оцінки і пропозиції щодо Програми вдосконалення роботи органів управління Компанії

Орієнтовний термін реалізації Проекту – 2-3 місяці.

Склад пакету документів, що підлягають доопрацюванню, послідовність та тривалість консультацій, термін виконання, й, відповідно, вартість виконання Проекту узгоджуються індивідуально в процесі переговорів.

Детальну інформацію про Проект можна отримати у Ірини Біляченко за тел. (044) 228-87-59, (050) 696-60-62, e-mail: Irina.Bilyachenko@cgpa.com.ua