Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

Регламент

Цілі, принципи, порядок організації та проведення Щорічного конкурсу «Корпоративний секретар року» встановлює Регламент Конкурсу. Завантажити Регламент.

РЕГЛАМЕНТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Регламент встановлює цілі, принципи, порядок організації та проведення Щорічного конкурсу «Корпоративний секретар року».

1.2. Щорічний конкурс «Корпоративний секретар року» (далі по тексту – Конкурс) є громадським заходом, у процесі якого визначаються та нагороджуються, переможці змагання, за найкращі особисті професійні досягнення у сфері корпоративного управління.

1.3. Конкурс заснований і проводиться Професійною Асоціацією Корпоративного Управління (далі – ПАКУ).

1.4. Цілі Конкурсу:

 • впровадження найвищих стандартів та кращих практик корпоративного управління в українських компаніях;
 • підвищення статусу професії корпоративного секретаря;
 • оцінка та визнання особистого внеску корпоративного секретаря в розвиток корпоративного управління компанії;
 • підвищення стандартів професійної етики корпоративних секретарів;
 • обмін досвідом між учасниками Конкурсу;
 • інформування професійного суспільства про найкращих фахівців галузі та суспільне визнання їх досягнень.

1.5. Основними принципами визначення переможців Конкурсу є об’єктивність та комплексність в оцінці професійної і громадської діяльності учасників.

1.6. Учасниками Конкурсу можуть стати громадяни України та іноземні громадяни, які здійснюють свою професійну діяльність у сфері корпоративного управління на території України.

1.7. Для організації та проведення Конкурсу Правлінням ПАКУ щорічно формуються робочі органи Конкурсу: Організаційний комітет та Журі.

1.8. Члени Правління ПАКУ, Організаційного комітету та Журі Конкурсу не повинні розголошувати відомості, що стали їм відомі у зв’язку з діяльністю робочих органів Конкурсу, а зібрана в процесі цієї діяльності інформація повинна зберігатися та оброблятися в суворій відповідності до вимог чинного законодавства України.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНКУРСУ

2.1. Організаційний комітет є органом, що діє в період підготовки та проведення Конкурсу.

2.2. Склад Організаційного комітету затверджується Правлінням ПАКУ. Діяльність з підготовки та проведення Конкурсу у складі Організаційного комітету для всіх його учасників здійснюється на громадських засадах, без винагороди.

2.3. Організаційний комітет очолює Голова, який організовує його роботу.

2.4. Організаційний комітет:

 • здійснює підготовку та проведення Конкурсу, його юридичний та інформаційний супровід;
 • затверджує календарний план підготовки і проведення Конкурсу;
 • визначає чисельність і попередній склад Журі Конкурсу;
 • організовує загальне інформування про Конкурс, його документи та події;
 • забезпечує організаційне і правове супроводження діяльності Журі Конкурсу;
 • організовує церемонію урочистого нагородження переможців Конкурсу;
 • здійснює взаємодію зі спонсорами, партнерами Конкурсу, а також із засобами масової інформації;
 • формує та веде архів Конкурсу, який, по закінченні Конкурсу, передає Правлінню ПАКУ;
 • розробляє пропозиції про внесення змін до цього Регламенту та виносить їх на розгляд Правління ПАКУ;
 • вирішує інші організаційні, правові, фінансові та технічні питання, пов’язані з організацією Конкурсу.

3. ЖУРІ КОНКУРСУ

3.1. Склад Журі Конкурсу затверджується Правлінням ПАКУ.

3.2. Для формування складу Журі Конкурсу Організаційний комітет надсилає запрошення авторитетним представникам бізнес-спільноти, органів державної влади та експертам, які поділяють цінності та принципи корпоративного управління. Також запрошення надсилається переможцю Конкурсу попереднього року. Включення до складу Журі конкурсу відбувається після отримання згоди осіб, які отримали запрошення.

3.3. Журі конкурсу очолює Голова, який організовує роботу Журі з визначення переможців Конкурсу на основі компетентної й об’єктивної оцінки номінантів. Голова Журі Конкурсу підписує протоколи та рішення Журі Конкурсу. У разі відсутності Голови його обов’язки виконує Заступник Голови Журі Конкурсу.

3.4. Засідання Журі Конкурсу є правомочним за умови участі 2/3 членів Журі від його загального персонального складу.

3.5. Функції щодо забезпечення ефективної роботи Журі Конкурсу та його взаємодії з Організаційним комітетом покладаються на Секретаря Журі Конкурсу. Секретар Журі Конкурсу не має права голосу при голосуванні з питань, винесених на розгляд Журі конкурсу.

3.6. Секретар Журі Конкурсу:

 • здійснює інформаційне забезпечення та документування діяльності Журі Конкурсу;
 • здійснює прийом документів від учасників Конкурсу;
 • здійснює перевірку інформації щодо кандидатів для участі у Конкурсі на відповідність вимогами та критеріям, встановленим цим Регламентом;
 • попередньо обробляє анкети та інші документи, отримані від кандидатів;
 • організовує процес голосування з питань, винесених на розгляд Журі Конкурсу;
 • забезпечує підведення підсумків голосування Журі Конкурсу;
 • складає та підписує разом із Головою ЖуріКонкурсу протоколи засідань Журі Конкурсу.

3.7. Всі члени Журі Конкурсу підписують зобов’язання про дотримання конфіденційності щодо одержуваної ними інформації від учасників Конкурсу. Зазначені зобов’язання підлягають зберіганню в архіві ПАКУ, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

4.1. Оргкомітет приймає рішення про оголошення Конкурсу, терміни і правила його проведення; здійснює відповідне анонсування, після чого особи, зацікавлені в участі в Конкурсі, заповнюють та подають конкурсну документацію.

4.2. Інформація про терміни і порядок проведення Конкурсу розповсюджується за допомогою інформаційних розсилок, публікується в ділових та професійних ЗМІ. Офіційним сайтом Конкурсу в мережі Інтернет є сайт ПАКУ (www.cgpa.com.ua).

4.3. Про бажання взяти участь у Конкурсі особи, зазначені в п. 1.6., заявляють за допомогою заповнення реєстраційної форми, розміщеної на сайті Конкурсу в мережі Інтернет або отриманої від Організаційного комітету Конкурсу. Заповнена форма надається секретарю Журі Конкурсу особисто, поштовим відправленням або електронною поштою за реквізитами, вказаними на сайті Конкурсу.

4.4. Кваліфікаційні вимоги, що пред’являються до учасників Конкурсу:

 • Закінчена вища освіта;
 • Спеціальна підготовка (курси, тренінги, семінари тощо) в галузі корпоративного управління;
 • Досвід роботи на посаді Корпоративного секретаря або на посаді, що фактично відповідає посаді Корпоративного секретаря, в компанії, яка є резидентом України (українському представництві компанії – нерезидента України) не менше 3-х років.

З метою підтвердження інформації про виконання кваліфікаційних вимог Секретар Журі Конкурсу має право запитувати у кандидатів на участь в Конкурсі копії / скан-копії трудової книжки, дипломів, сертифікатів та інших документів, які можуть підтвердити відповідність кандидата кваліфікаційним вимогам. Відмова у наданні або несвоєчасне надання таких документів кандидатом на участь у Конкурсі вважається відмовою від реєстрації та участі у Конкурсі.

4.5. Секретар Журі Конкурсу, розглянувши реєстраційні форми, які надійшли, оцінює інформацію про кандидатів на участь у Конкурсі на предмет їх відповідності кваліфікаційним вимогам, що пред’являються відповідно до п. 4.4. цього Регламенту. Усіх кандидатів на участь, інформація про яких відповідає цим вимогам, Секретар Журі реєструє і включає до Переліку учасників Конкурсу.

4.6. Після реєстрації учасника Конкурсу, Секретар Журі направляє йому в електронному вигляді на адресу електронної пошти, вказану в реєстраційній формі, наступні документи:

1) лист – зобов’язання ПАКУ про нерозголошення одержуваної від учасника інформації відповідно до вимог чинного законодавства;

2) бланк згоди на обробку персональних даних учасника Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства;

3) рекомендації щодо підготовки учасниками Конкурсу презентації (іншого документа, в якому кандидат повинен розповісти про свій досвід роботи та професійні досягнення, які мають бути оціненими у ході проведення Конкурсу).

4.7. Учасники Конкурсу подають складені та підписані ними документи, передбачені пп. 2) та 3) п. 4.6. цього Регламенту, Секретареві Журі конкурсу особисто або направляють їх поштовим відправленням (електронною поштою) за реквізитами, вказаними на сайті Конкурсу.

4.8. Кандидат на участь, учасник, фіналіст Конкурсу має право відмовитися від своєї участі в Конкурсі в будь-який момент проведення Конкурсу, повідомивши про це особисто Секретаря Журі Конкурсу або надіславши відповідне повідомлення поштовим відправленням (електронною поштою) за реквізитами, вказаними на сайті Конкурсу.

4.9. Журі Конкурсу має право виключити будь-якого учасника із числа учасників Конкурсу у разі:

 • неподання будь-якого з документів, передбачених пунктами 4.3 та 4.4 цього Регламенту,
 • виявлення підтвердженого факту надання недостовірної інформації в документах (їх копіях), поданих учасником.

4.10. Кількість кандидатів, учасників, фіналістів, їх персональні дані та надана документація є суворо-конфіденційною інформацією та не підлягає розголошенню особами, що входять до складу Організаційного комітету та  Журі Конкурсу.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАЛІСТІВ ТА ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ

5.1. Визначення переможця Конкурсу здійснюється у три етапи. Перший етап є попереднім і оцінювання учасників на ньому не відбувається. На другому етапі оцінювання учасників здійснює Журі Конкурсу, на третьому етапі – учасники щорічного Форуму корпоративних секретарів, який проводиться ПАКУ.

5.2. Оцінювання здійснюється за бальною системою. При цьому, максимальна оцінка, яку може отримати учасник Конкурсу, складає 100 балів, з яких: на другому етапі – 60 балів, на третьому етапі – 40 балів.

5.3. Критерії оцінки учасників Конкурсу для визначення фіналістів та переможця:

1) Відповідність функціоналу корпоративного секретаря, визначеному в чинному законодавстві України та Професійному стандарті корпоративного секретаря, затвердженому ПАКУ;

2) Наявний досвід і професійні досягнення учасника у сфері корпоративного управління;

3) Наявність об’єктивних підтверджень популярності та успішності у сфері корпоративного управління компаній (групи компаній), в яких учасник виконує (виконував) функціональні обов’язки корпоративного секретаря;

4) Основна й професійна освіта учасника;

5) Громадська професійна діяльність і публічне визнання учасника;

6) Відсутність чинних судових рішень та не спростованих фактів та/або публікацій, що свідчать про порушення учасником стандартів професійної етики;

7) Професійна цінність реалізованих учасником протягом року, що передує Конкурсу, проекту (проектів) у сфері корпоративного управління, про які учасник розповів у власній презентації (іншому документі, поданому на Конкурс).

Перший етап Конкурсу

5.4. Перший етап Конкурсу полягає в попередній обробці Секретарем Журі Конкурсу анкет та інших матеріалів, отриманих від учасників відповідно до порядку, встановленого п. 4.5. цього Регламенту.

  5.5. Усі учасники Конкурсу, інформація про яких відповідає вимогам, допускаються до Другого етапуКонкурсу з метою визначення його фіналістів.

Другий етап Конкурсу

5.5. Другий етап Конкурсу полягає в індивідуальному очному (в т.ч. в режимі відеоконференції) інтерв’ю Журі з кожним із учасників. Інтерв’ю проводиться з метою уточнення інформації про учасників, повідомленої ними, а також відомостей, отриманих Журі з відкритих джерел. Також під час другого етапу Конкурсу Журі оцінює презентації (інші документи, в яких кандидат розповідає про свій досвід роботи та професійні досягнення, які мають бути оціненими у ході проведення Конкурсу.

5.6. За результатами інтерв’ю члени Журі конкурсу оцінюють учасників та надані ними матеріали за критеріями, зазначеними у п. 5.3. При цьому, максимальна кількість балів за критеріями 1)-6) складає 5 балів за кожним критерієм (сумарно максимум 30 балів), а за критерієм 7) – 30 балів.

5.7. Під час оцінювання кожний член Журі заповнює Бюлетень пропозицій щодо голосування, в якому має проставити кількість балів за кожним з критеріїв оцінювання, які він надає кожному з учасників.

5.8. Секретар Журі конкурсу проводить узагальнення наданих пропозицій та оголошує його присутнім членам Журі.

5.9. Після оголошення попередніх результатів оцінювання, Журі конкурсу проводить дебати, на яких кожний член Журі має право:

 • висловитися щодо мотивів своєї позиції;
 • змінити свою позицію перед остаточним підсумковим голосуванням.

5.10. Підсумкове відкрите голосування Журі конкурсу проводить Секретар Журі конкурсу шляхом почергового оголошення наявних пропозицій, підрахунку отриманих балів від членів Журі та оголошення результатів оцінювання.

5.11. За наслідками оцінювання Журі відбирає п’ять учасників Конкурсу, що отримали найбільшу кількість балів в результаті оцінювання. Зазначені учасники стають фіналістами і допускаються до участі у третьому етапі Конкурсу.

5.12. У випадках, здійснення оцінювання кандидатур учасників Конкурсу, пов’язаних (родинні стосунки, спільна професійна діяльність, трудові відносини з одними і тими ж або афілійованими юридичними особами тощо) з певним членом Журі Конкурсу, такий член Журі не бере участі в оцінюванні зазначених учасників, що не впливає на результати оцінювання.

5.13. Результати другого етапу Конкурсу фіксуються відповідним протоколом засідання Журі Конкурсу. Інформація, що міститься у зазначеному протоколі, є конфіденційною до моменту завершення Конкурсу.

Третій етап Конкурсу

5.14. Третій етап Конкурсу полягає у виступах фіналістів в окремій сесії щорічного Форуму корпоративних секретарів, який організовує ПАКУ. Кожний фіналіст отримує право на виступ у зазначеній сесії, тривалість якого не може перевищувати 15 хвилин. Під час виступу номінанти презентують власні матеріали, зазначені у пп. 3) п. 4.6.

5.15. Після завершення всіх презентацій фіналістів Конкурсу кожний з учасників Форуму корпоративних секретарів, присутній у залі, має право проголосувати шляхом розташування фіналістів у певному порядку, зазначивши першим фіналіста, який, на його думку, гідний перемоги у Конкурсі, далі – решту фіналістів у порядку зменшення оцінки кожного наступного порівняно з попереднім. Технологію голосування та підрахунку голосів забезпечує Оргкомітет Конкурсу.

5.16. За наслідками підрахунку голосів учасників Форуму корпоративних секретарів номінанти ранжуються за кількістю набраних голосів. При цьому, номінант, що набрав найбільшу кількість голосів, отримує 40 балів, номінанти, що посіли в опитуванні 2-5 місця, отримують, відповідно, 30, 25, 20 та 15 балів.

5.17. Хід оцінювання на третьому етапі Конкурсу та його результати фіксуються у протоколі засідання Журі Конкурсу, яке здійснює нагляд за голосуванням та підрахунком голосів.

Підведення підсумків Конкурсу

5.18. З метою підведення підсумків Конкурсу Журі проводить підсумкове засідання, в ході якого серед фіналістів визначаються:

 • лауреати спеціальних премій, які можуть встановлюватися Журі під час проведення Конкурсу;
 • Переможець Конкурсу «Корпоративний секретар року».

Переможцем Конкурсу стає учасник, який набрав найбільшу сумарну кількість балів на другому та третьому етапах Конкурсу.

5.19. Підсумкове засідання Журі конкурсу організовує Секретар Журі конкурсу. Зазначене засідання має бути проведено в очній формі (в т.ч. в режимі відеоконференції).

5.20. Підписані протоколи засідань Журі конкурсу, інші документи, пов’язані з роботою Журі конкурсу, Секретар Журі конкурсу передає Голові Організаційного комітету Конкурсу для опублікування результатів Конкурсу та організації церемонії нагородження його переможців.

6. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ЛАУРЕАТІВ КОНКУРСУ

6.1. Церемонія нагородження переможця та лауреатів спеціальних премій (за наявності) Конкурсу проводиться в урочистій обстановці у присутності представників бізнес-спільноти, органів державної влади, експертів та засобів масової інформації. Дата та місце проведення церемонії нагородження затверджуються Організаційним комітетом.

6.2. Імена переможця та лауреатів спеціальних премій Конкурсу до моменту проведення церемонії нагородження переможця Конкурсу не розголошуються.

6.3. Вручення нагород переможцю та почесним лауреатам Конкурсу здійснюється особисто на церемонії нагородження переможців. Уразі відсутності переможця або лауреата спеціальної премії Конкурсу, Організаційний комітет знаходить можливість в подальшому передати  переможцю (лауреату спеціальної премії) нагороду Конкурсу.

6.4. Церемонія нагородження є останнім заходом Конкурсу, після її закінчення Конкурс «Корпоративний секретар року» вважається завершеним, повноваження Організаційного комітету та Журі конкурсу – припиненими.