Увійти|Реєстрація

вул. Михайлівська, 12 Б

+38 (044) 228-87-59
+38 (044) 278-12-52
info@cgpa.com.ua

Регламент

Цілі, принципи, порядок організації та проведення Щорічного конкурсу «Корпоративний секретар року» встановлює Регламент Конкурсу. Завантажити Регламент.

РЕГЛАМЕНТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Регламент встановлює цілі, принципи, порядок організації та проведення Щорічного конкурсу «Корпоративний секретар року».

1.2. Щорічний конкурс «Корпоративний секретар року» (далі по тексту – Конкурс) є громадською нагородою, яка вручається переможцям за особисті професійні досягнення у сфері корпоративного управління.

1.3. Конкурс заснований і проводиться Професійною Асоціацією Корпоративного Управління України (далі – ПАКУ).

1.4. Цілі Конкурсу:

 • впровадження найвищих стандартів та кращих практик корпоративного управління в українських компаніях;
 • підвищення статусу професії корпоративного секретаря;
 • оцінка та визнання особистого внеску корпоративного секретаря в розвиток корпоративного управління своєї компанії;
 • підвищення стандартів професійної етики корпоративних секретарів;
 • обмін досвідом між учасниками конкурсу;
 • інформування професійного суспільства про найкращих фахівців галузі та суспільне визнання їхніх досягнень.

1.5. Основними принципами визначення переможців Конкурсу є об’єктивність і комплексність в оцінці професійної і громадської діяльності учасників.

1.6. Учасниками, номінантами та переможцями Конкурсу можуть стати громадяни України та іноземні громадяни, які здійснюють свою професійну діяльність у сфері корпоративного управління на території України.

1.7. Для організації та проведення Конкурсу Правлінням ПАКУ щорічно формуються робочі органи Конкурсу: Організаційний комітет та Журі.

1.8. Члени Правління ПАКУ, Організаційного комітету та Журі конкурсу не повинні розголошувати відомості, що стали їм відомі у зв’язку з діяльністю робочих органів Конкурсу, а зібрана в процесі цієї діяльності інформація повинна зберігатися та оброблятися в суворій відповідності до вимог чинного законодавства України.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНКУРСУ

2.1. Організаційний комітет є органом, що діє в період підготовки та проведення Конкурсу.

2.2. Склад Організаційного комітету затверджується Правлінням ПАКУ. Діяльність з підготовки та проведення Конкурсу у складі Організаційного комітету для всіх його учасників є добровільною і здійснюється на громадських засадах, без винагороди.

2.3. Організаційний комітет очолює Голова, який організовує його роботу.

2.4. Організаційний комітет:

• здійснює підготовку та проведення Конкурсу, його юридичний та інформаційний супровід;

• затверджує календарний план підготовки і проведення Конкурсу;

• визначає чисельність і попередній склад Журі Конкурсу;

• розробляє проект Методики визначення номінантів Конкурсу;

• організовує загальне інформування про Конкурс, його документи та події;

• забезпечує організаційне і правове супроводження діяльності Журі Конкурсу;

• організовує церемонію урочистого нагородження переможців Конкурсу;

• здійснює взаємодію зі спонсорами, партнерами Конкурсу, а також із засобами масової інформації;

• формує та веде архів Конкурсу, який, по закінченні Конкурсу, передає Правлінню ПАКУ;

• розробляє пропозиції про внесення змін до цього Регламенту та виносить їх на розгляд Правління ПАКУ;

• вирішує інші організаційні, правові, фінансові та технічні питання, пов’язані з організацією Конкурсу.

3. ЖУРІ КОНКУРСУ.

3.1. Склад Журі конкурсу затверджується Правлінням ПАКУ з метою:

• затвердження Методики визначення номінантів Конкурсу;

• безпосереднього визначення переможців за допомогою очного або заочного голосування по кандидатурах номінантів Конкурсу.

3.2. Для формування складу Журі конкурсу Організаційний комітет надсилає запрошення авторитетним представникам бізнес-спільноти, органів державної влади та експертам, які поділяють цінності та принципи корпоративного управління. Також запрошення надсилаються переможцям Конкурсу попередніх років. Включення до складу Журі конкурсу відбувається після отримання згоди осіб, які отримали запрошення.

3.3. Журі конкурсу очолює Голова, який організовує роботу Журі з визначення переможців Конкурсу на основі компетентної й об’єктивної оцінки номінантів. Голова Журі конкурсу підписує протоколи та рішення Журі конкурсу. У разі відсутності Голови його обов’язки виконує Заступник Голови Журі конкурсу.

3.4. Засідання Журі конкурсу є правомочним за умови участі в засіданні 2/3 членів Журі від загального його складу.

3.5. Функції щодо забезпечення ефективної роботи Журі конкурсу та його взаємодії з Організаційним комітетом покладаються на Секретаря Журі конкурсу. Секретар Журі конкурсу не має права голосу при голосуванні з питань, винесених на розгляд Журі конкурсу.

3.6. Секретар Журі конкурсу:

• здійснює інформаційне забезпечення та документування діяльності Журі конкурсу;

• здійснює прийом документів від учасників Конкурсу;

• здійснює перевірку інформації щодо кандидатів для участі у Конкурсі на відповідність вимогами та критеріям, встановленим цим Регламентом;

• попередньо обробляє анкети та есе кандидатів;

• організовує процес голосування з питань, винесених на розгляд Журі конкурсу;

• забезпечує підведення підсумків голосування Журі конкурсу;

• складає та підписує разом із Головою Журі конкурсу протоколи засідань Журі конкурсу.

3.7. Всі члени Журі Конкурсу підписують зобов’язання про дотримання конфіденційності щодо одержуваної ними інформації від учасників Конкурсу. Зазначені зобов’язання підлягають зберіганню в архіві ПАКУ, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

4.1. Оргкомітет приймає рішення про оголошення Конкурсу, терміни і правила його проведення; здійснює відповідне анонсування, після чого особи, зацікавлені в участі в Конкурсі, заповнюють та подають конкурсну документацію.

4.2. Інформація про терміни і порядок проведення Конкурсу розповсюджується за допомогою інформаційних розсилок, публікується в ділових та професійних ЗМІ. Офіційним сайтом Конкурсу в мережі Інтернет є сайт ПАКУ (www.cgpa.com.ua).

4.3. Про бажання взяти участь у Конкурсі особи, зазначені в п. 1.5., заявляють за допомогою заповнення реєстраційної форми, розміщеної на сайті Конкурсу в мережі Інтернет або отриманої від Організаційного комітету Конкурсу. Заповнена форма надається секретарю Журі конкурсу особисто, поштовим відправленням або електронною поштою за реквізитами, вказаними на сайті Конкурсу.

4.4. Кваліфікаційні вимоги, що пред’являються до учасників Конкурсу:

• Закінчена вища освіта;

• Спеціальна підготовка в галузі корпоративного управління;

• Досвід роботи на посаді Корпоративного секретаря або на посаді, що фактично відповідає посаді Корпоративного секретаря, в компанії, яка є резидентом України (українському представництві компанії – нерезидента України) не менше 3-х років.

З метою підтвердження інформації про виконання кваліфікаційних вимог Секретар Журі Конкурсу має право запитувати у кандидатів на участь в Конкурсі копії / скан-копії трудової книжки, дипломів, сертифікатів та інших документів, які можуть підтвердити відповідність кандидата кваліфікаційним вимогам. Відмова у наданні або несвоєчасне надання таких документів кандидатом на участь у Конкурсі вважається відмовою від реєстрації та участі у Конкурсі.

4.5. Секретар Журі конкурсу, розглянувши реєстраційні форми, які надійшли, оцінює інформацію про кандидатів на участь у Конкурсі на предмет їх відповідності кваліфікаційним вимогам, що пред’являються відповідно до п. 4.4. цього Регламенту. Усіх кандидатів на участь, інформація про яких відповідає цим вимогам, Секретар Журі реєструє і включає до Переліку учасників Конкурсу.

4.6. Після реєстрації учасника Конкурсу, Секретар Журі направляє йому в електронному вигляді на адресу електронної пошти, вказану в реєстраційній формі, наступні документи:

1) лист – зобов’язання ПАКУ про нерозголошення одержуваної від учасника інформації відповідно до вимог чинного законодавства;

2)  бланк на отримання згоди на обробку персональних даних учасника Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства;

3) рекомендації щодо написання есе учасниками Конкурсу (документа, в якому кандидат повинен розповісти про свій досвід роботи та професійні досягнення).

4.7. Документи, передбачені п. 4.6. цього Регламенту, надаються Секретареві Журі конкурсу особисто або направляються поштовим відправленням (електронною поштою) за реквізитами, вказаними на сайті Конкурсу.

4.8. Кандидат на участь, учасник, номінант Конкурсу має право відмовитися від своєї участі в Конкурсі в будь-який момент проведення Конкурсу, повідомивши про це особисто Секретаря Журі конкурсу або надіславши відповідне повідомлення поштовим відправленням (електронною поштою) за реквізитами, вказаними на сайті Конкурсу.

4.9. Журі Конкурсу має право виключити будь-якого учасника із числа учасників Конкурсу у разі:

• неподання будь-якого з документів, передбачених пунктами 4.3 та  4.4 цього Регламенту,

• виявлення підтвердженого факту надання недостовірної інформації в документах (їхніх копіях), поданих учасником.

4.10. Кількість кандидатів, учасників, домінантів, їх персональні дані та надана документація є суворо-конфіденційною інформацією та не підлягає розголошенню особами, що входять до складу Організаційного комітету та  Журі Конкурсу.

5. ОЦІНКА УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ І ВИНАЧЕННЯ НОМІНАНТІВ

Перший етап Конкурсу

5.1. Перший етап Конкурсу полягає в обробці анкет та есе учасників відповідно до критеріїв  визначення номінантів Конкурсу.

5.2. Критерії визначення номінантів:

1) Відповідність функціоналу корпоративного секретаря, визначеному в чинному законодавстві та Професійному стандарті корпоративного секретаря, затвердженому ПАКУ.

2) Наявний досвід і професійні досягнення учасника у сфері корпоративного управління;

3) Наявність об’єктивних підтверджень популярності та успішності у сфері корпоративного управління компаній (групи компаній), в яких учасник виконує (виконував) функціональні обов’язки корпоративного секретаря;

4) Основна й професійна освіта учасника;

5) Громадська професійна діяльність і публічне визнання учасника;

6)  Відсутність фактів, чинних судових рішень та не спростованих публікацій, що свідчать про порушення стандартів професійної етики корпоративних секретарів.

5.3. Секретар Журі Конкурсу обробляє анкети та есе учасників, визначає й акцентує при подальшому розгляді Журі конкурсу їх ключові професійні та особистісні характеристики на підставі Критеріїв визначення номінантів Конкурсу.

5.4. Журі конкурсу розглядає надані Секретарем Журі конкурсу матеріали і визначає з числа учасників Конкурсу кілька кращих, які визнаються номінантами Конкурсу, та беруть участь у другому етапі Конкурсу з метою визначення його лауреатів та переможця.

Другий етап Конкурсу

5.5. Другий етап Конкурсу полягає в індивідуальному очному (в т.ч. в режимі відеоконференції) інтерв’ю Журі з кожним із номінантів. Інтерв’ю проводиться з метою уточнення інформації про номінантів, повідомленої ними, а також відомостей, отриманих Журі з відкритих джерел.

5.6. За результатами інтерв’ю члени Журі конкурсу, які проводили його, готують коротке резюме, яке передають секретареві Журі конкурсу. Секретар Журі конкурсу узагальнює наявні відомості про номінантів, інформацію, отриману в ході інтерв’ю, і готує довідки про кожного номінанта для підведення підсумків Конкурсу.

Підведення підсумків Конкурсу

5.7. З метою підведення підсумків Конкурсу Журі проводить підсумкове засідання, в ході якого серед номінантів визначаються:

 • лауреати спеціальних премій, які можуть встановлюватися Журі під час проведення інтерв’ю;
 • два Почесних лауреата Конкурсу «Корпоративний секретар року»;
 • Переможець Конкурсу «Корпоративний секретар року».

5.8. Підсумкове засідання Журі конкурсу організовує Секретар Журі конкурсу. Зазначене засідання може бути проведено в очній (в т.ч. в режимі відеоконференції) формі.

5.9. Перед проведенням підсумкового засідання Журі Оргкомітет Конкурсу пропонує Журі перелік спеціальних премій, які вважає необхідним визначити в поточному році.

5.10. На підсумковому засіданні Журі конкурсу кожний член Журі заповнює Бюлетень пропозицій щодо голосування, в якому має визначитися щодо кандидатів, які, на його думку, гідні стати переможцями Конкурсу та лауреатами спеціальних премій, які він вважає необхідним визначити в поточному році.

5.11. Секретар Журі конкурсу проводить узагальнення наданих пропозицій, складає попередній перелік лауреатів Конкурсу (по принципу простої більшості отриманих голосів) та оголошує його присутнім членам Журі.

5.12. Після оголошення попереднього переліку лауреатів Конкурсу, Журі конкурсу проводить  дебати, на яких  кожний член Журі має право:

 • висловитися щодо мотивів своєї позиції;
 • змінити свою позицію перед остаточним підсумковим голосуванням.

5.13. Підсумкове відкрите голосування Журі конкурсу проводить Секретар Журі конкурсу шляхом почергового оголошення наявних пропозицій, підрахунку отриманих голосів членів Журі (голос вважається наданим після підняття руки члена Журі на кожну чергову внесену Секретарем на голосування пропозицію) та оголошення результатів голосування.

5.14. У випадках, коли на голосування виносяться кандидатури номінантів Конкурсу, пов’язаних (родинні стосунки, спільна професійна діяльність, трудові відносини з одними і тими ж або спорідненими юридичними особами тощо) з певним членом Журі конкурсу, такий член Журі не бере участі в голосуванні щодо цих номінантів.

5.15. Підписаний протокол підсумкового засідання Журі конкурсу та бюлетені для голосування, які є невід’ємною частиною такого протоколу, інші документи, пов’язані з роботою Журі конкурсу, Секретар Журі конкурсу передає Голові Організаційного комітету конкурсу для опублікування результатів Конкурсу та організації церемонії нагородження його переможців.

6. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ЛАУРЕАТІВ КОНКУРСУ

6.1. Церемонія нагородження переможців та лауреатів Конкурсу проводиться в урочистій обстановці у присутності представників бізнес-спільноти, органів державної влади, експертів та засобів масової інформації. Дата та місце проведення церемонії нагородження затверджуються Організаційним комітетом.

6.2. Імена переможців і лауреатів Конкурсу до моменту проведення церемонії нагородження переможців та лауреатів Конкурсу не розголошуються.

6.3. Вручення нагороди переможцю Конкурсу та лауреатам спеціальних премій здійснюється особисто на церемонії нагородження переможців або у разі відсутності переможця або лауреата Конкурсу, Організаційний комітет знаходить можливість в подальшому передати  переможцю (лауреату) нагороду Конкурсу.

6.4. Церемонія нагородження є останнім заходом Конкурсу, після її закінчення Конкурс «Корпоративний секретар року» вважається завершеним, повноваження Організаційного комітету та Журі конкурсу – припиненими.