Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

Підписатись на новини
16.12.2015НКЦПФР пропонує шляхи вирішення проблеми «сплячих акціонерів»

Нещодавно ми повідомляли, що Асоціаціяпланує подати до НКЦПФРкоментарі допроекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання участі акціонерів в управлінні акціонерним товариством».

Пропонуємо ознайомитися з точкою зору НКЦПФР щодо цього проекту Закону, яку було опубліковано сьогодніна сайті Комісії.

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) розробила проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання участі акціонерів в управлінні акціонерним товариством».

Законопроектом пропонуєтьсяврегулювати питання участі в управлінні акціонерними товариствами так званих «сплячих акціонерів», тобто таких, які до 12 жовтня 2014 року не скористалися своїм правом на зарахування належних їм акцій на рахунки в цінних паперах в депозитарній системі.

Нагадаємо, що згідно діючого законодавства власник дематеріалізованих цінних паперів був зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депустанови та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депустанові.

Наразі існує значна кількість акціонерів, які не скористалися у визначений законодавством термін своїм правом на зарахування належних їм акцій на рахунки в цінних паперах в депозитарній системі.

У зв’язку з цим,акціонерні товариства несуть чималі витрати на оплату послуг депозитарних установза обслуговування рахунків «сплячих акціонерів», а також при організації загальних зборівна здійснення розсилки повідомлень таким акціонерам. Зазначеніакціонери,в свою чергу,обмежені законодавством у реалізації своїх прав за такими цінними паперами.

«Комісія вважає за необхідне передбачити у законодавстві процедури відновлення «сплячими акціонерами» обліку прав власності та поновлення своїх прав на цінні папери, а також, у разі їх не звернення, визнання таких цінних паперів викупленими емітентом. Такий крок дозволить емітентам зменшити свої витрати, а «сплячим акціонерам» надасть можливість отримати грошову компенсацію на рівні ринкової вартості належних їм цінних паперів», – зазначивдиректор Департаменту стратегії розвитку фондового ринку Максим Лібанов.

Детальніше на сайтіНКЦПФР