Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

21 травня 2018
Семінар «ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ: практичні поради, судова практика»

В програмі можливі незначні зміни, слідкуйте за оновленнями

09.30 – 10.30 1 год.

Компетенція загальних зборів акціонерів (ЗЗА)

Окунєв Олександр Йосипович

 • Яким є повний перелік питань, що складають виключну компетенцію ЗЗА?
 • Можливість розгляду ЗЗА будь - яких питань діяльності АТ, включаючи питання, не віднесені до компетенції ЗЗА чинним законодавством та статутом АТ.
 • Можливість та порядок ухвалення ЗЗА рішень з «процедурних» питань.
 • Порядок делегування повноважень ЗЗА іншим органам управління АТ (за рішенням зборів або шляхом внесення змін до статуту).
 • Порядок вирішення питань, що складають виключну компетенцію ЗЗА, у випадку, коли усі акції АТ належить одному акціонерові (державі, юридичній або фізичній особі).
10.30 – 11.30 1 год.

Порядок скликання ЗЗА

Окунєв Олександр Йосипович

 • Порядок дій НР щодо скликання ЗЗА. Які органи (посадові особи) займаються вирішенням поточних питань підготовки, скликання та проведення ЗЗА?
 • Як належним чином повідомити акціонерів про ЗЗА у ПАТ та/або у ПрАТ?
 • Порядок дій акціонерів, що володіють більш як 10% голосів, у випадку відмови НР скликати на їх вимогу ЗЗА, та їх правомірність.
 • Порядок проведення ЗЗА у заочній формі (шляхом опитування): як практично організувати такі збори? Яким є кворум на таких зборах? Як розуміти фразу «Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій» - всі повинні проголосувати чи всі повинні проголосувати «За»?.
 • Судові заборони проведення ЗЗА.
11.30 - 11.45 15 хв. Перерва на каву
11.45 – 13.15 1 год. 30 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА. Кворум на ЗЗА

Окунєв Олександр Йосипович

 • Кількість реєстрацій акціонерів під час ЗЗА. Необхідність/можливість додаткових реєстрацій після перерв та/або перед кожним голосуванням.
 • Тлумачення терміну «брати участь у ЗЗА».
 • Чи можна зобов’язати акціонера взяти участь у ЗЗА?
 • Врахування під час визначення кворуму ЗЗА привілейованих акцій та акцій, що знаходяться на балансі АТ.
 • Довіреності акціонерів – фізичних та юридичних осіб: вимоги до форми та порядку посвідчення.
 • Обмеження для певних осіб бути представниками акціонерів на ЗЗА.
 • Довіреності, що передбачають завдання на голосування. Чи треба враховувати результати голосування представника акціонера, якщо він проголосував не у відповідності до завдання?
13.15 – 14.00 45 хв. Перерва на обід
14.00 – 15.30 1 год. 30 хв.

Прийняття рішень та голосування на ЗЗА. Протокол ЗЗА

Окунєв Олександр Йосипович

 • Співвідношення кількості питань порядку денного та рішень, ухвалених на ЗЗА (одне питання - одне рішення, одне питання - кілька рішень, щодо можливості взагалі не ухвалювати рішень з певних питань порядку денного).
 • Голосування за допомогою бюлетенів: вимоги до форми бюлетенів, порядок їх підрахунку, які бюлетені не враховувати? Один бюлетень на усі ЗЗА чи один бюлетень на кожне питання порядку денного ЗЗА?
 • Перелік питань, рішення з яких ухвалюються кваліфікованою більшістю голосів та можливість його розширення у статуті.
 • Особливості процедури кумулятивного голосування: (1) Чи можливо голосувати «проти»? (2) Що робити у випадку, якщо однакову кількість голосів набрали кандидати, кількість яких перевищує персональний склад НР? (3) Як правильно розподілити власні голоси? Якою є методика визначення оптимального розподілу голосів?
 • Протокол про підсумки голосування: значення, вимоги до форми та змісту. Скільки має бути протоколів про підсумки голосування: один (про всі результати всіх голосувань, що відбувалися протягом ЗЗА) або у відповідності до кількості голосувань, що відбувалися протягом ЗЗА?
 • Протокол ЗЗА та додатки до нього – вимоги законодавства та рекомендації практиків.
15.30 – 15.45 15 хв. Перерва на каву
15.45 – 17.45 2 год.

Оскарження рішень ЗЗА: нові вимоги законодавства. Огляд судової практики

Окунєв Олександр Йосипович

Питання процесуального права:

 • Підвідомчість спорів
 • Хто може бути позивачем та відповідачем у спорі?
 • Якими можуть бути позовні вимоги?
 • Заходи забезпечення позову

Питання матеріального права:

 • Наслідки неналежного повідомлення акціонера про ЗЗА
 • Чи може бути визнано недійсним рішення ЗЗА з мотивів неналежного повідомлення та неучасті у ЗЗА дрібного акціонера?
 • Чи можна провести ЗЗА не за місцезнаходженням АТ?
 • Чи можна зняти з розгляду певні питання порядку денного ЗЗА?
 • Що робити, якщо завірена АТ копія протоколу ЗЗА не співпадає з оригіналом?
 • З якого моменту є недійсними рішення ЗЗА у разі прийняття судом відповідного рішення?