Увійти|Реєстрація

вул. Володимирська, 23

+38 (044) 228-87-59
info@cgpa.com.ua

20 березня 2019
Семінар «Діяльність органів управління АТ та захист прав акціонерів: вимоги законодавства та судова практика»

09.30 – 11.00

Наглядова рада АТ: нові правила формування та діяльності

Окунєв Олександр Йосипович

 • Правовий статус, завдання та функції НР
 • Склад НР, незалежні члени НР та їх роль
 • Порядок формування НР, договори з членами НР
 • Голова НР, комітети НР: статус та завдання
 • Очні та заочні засідання НР
 • Органи, що забезпечують діяльність НР

11.00 – 11.15

Перерва

11.15 – 13.15

Судова практика розгляду корпоративних спорів щодо діяльності Наглядових рад

Окунєв Олександр Йосипович

13.15 – 14.00

Перерва на обід

14.00 – 16.00

Виконавчий орган АТ: нові правила формування та діяльності

Окунєв Олександр Йосипович

 • Одноосібний та колегіальний виконавчий орган та їх право діяти від імені АТ
 • Статус голови колегіального виконавчого органу
 • Контракт з головою (членом) виконавчого органу АТ
 • Поширені підстави визнання недійсними рішень виконавчого органу АТ

16.00 – 16.15

Перерва

16.15 – 18.15

Права акціонерів та механізми їх захисту: основні новели. Обов’язки акціонерів

Окунєв Олександр Йосипович

 • Нові порядок та обмеження щодо виплати дивідендів
 • Право акціонера вимагати у АТ обов’язкового викупу акцій
 • Права акціонерів у випадку набуття контролю над АТ
 • Ознайомлення акціонерів з документами АТ: хто, з чим і як може знайомитися?
 • Перевірки фінансово-господарської діяльності АТ: ревізійна комісія (ревізор), аудитор, служба внутрішнього аудиту
 • Захист прав акціонерів (судовий та позасудовий порядок)
 • Обов’язки акціонерів. Можливість передбачити додаткові обов’язки акціонерів в договорах між акціонерами. Правовий статус та зміст таких договорів.