Увійти|Реєстрація

вул. Михайлівська, 12 Б

+38 (044) 228-87-59
+38 (044) 278-12-52
info@cgpa.com.ua

24 жовтня 2018
Семінар «Діяльність органів управління АТ та захист прав акціонерів: вимоги законодавства та судова практика»

09.30 – 11.00

Наглядова рада АТ: нові правила формування та діяльності

Окунєв Олександр Йосипович

·         Правовий статус, завдання та функції НР

·         Склад НР, незалежні члени НР та їх роль

·         Порядок формування НР, договори з членами НР

·         Голова НР, комітети НР: статус та завдання

·         Очні та заочні засідання НР

·         Органи, що забезпечують діяльність НР

11.00 – 11.15

Перерва

11.15 – 13.15

Судова практика розгляду корпоративних спорів щодо діяльності Наглядових рад

Окунєв Олександр Йосипович

13.15 – 14.00

Перерва на обід

14.00 – 16.00

Виконавчий орган АТ: нові правила формування та діяльності

Окунєв Олександр Йосипович

·         Одноосібний та колегіальний виконавчий орган та їх право діяти від імені АТ

·         Статус голови колегіального виконавчого органу

·         Контракт з головою (членом) виконавчого органу АТ

·         Поширені підстави визнання недійсними рішень виконавчого органу АТ

16.00 – 16.15

Перерва

16.15 – 18.15

Права акціонерів та механізми їх захисту: основні новели. Обов’язки акціонерів

Окунєв Олександр Йосипович

·         Нові порядок та обмеження щодо виплати дивідендів

·         Право акціонера вимагати у АТ обов’язкового викупу акцій

·         Права акціонерів у випадку набуття контролю над АТ

·         Ознайомлення акціонерів з документами АТ: хто, з чим і як може знайомитися?

·         Перевірки фінансово-господарської діяльності АТ: ревізійна комісія (ревізор), аудитор, служба внутрішнього аудиту

·         Захист прав акціонерів (судовий та позасудовий порядок)

·         Обов’язки акціонерів. Можливість передбачити додаткові обов’язки акціонерів в договорах між акціонерами. Правовий статус та зміст таких договорів.