Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

22 травня 2018
Семінар «Значні корпоративні події в акціонерному товаристві»

9.00 – 11.00

Зміна розміру статутного капіталу акціонерного товариства та зміна процедури емісії цінних паперів.

Хохлова Наталія Віталіївна,

Т.в.о. директора Департаменту корпоративного управління  та корпоративних фінансів НКЦПФР

 • порядок зміни розміру статутного капіталу.
 • обов’язкові умови при зміні розміру статутного капіталу.
 • дії Наглядової ради (Правління) з підготовки та проведення загальних зборів акціонерів.
 • визначення ринкової вартості акцій при проведенні  додаткової емісії акцій та/або  у разі обов’язкового викупу акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів.
 • прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу.
 • переважне право акціонерів на придбання акцій при додатковій емісії акцій.
 • розміщення акцій додаткової емісії.
 • затвердження результатів розміщення акцій, змін до статуту в наслідок розміщення акцій.
 • зменшення статутного капіталу. Шляхи зменшення. Взаємовідносини з кредиторами.

11.00 – 11.15

Перерва на каву

11.15 – 12.45

Регулярна та особлива інформація АТ: чинне законодавство та практика правозастосування

Логінова Світлана Юріївна,

Головний спеціаліст відділу моніторингу та розвитку  корпоративного управління НКЦПФР

 • розкриття інформації на фондовому ринку: напрями вдосконалення законодавства, нові вимоги нормативних документів;
 • правозастосування, пов’язане з наданням емітентами недостовірної та неповної інформації;
 • порядок складання та подання до НКЦПФР звітності емітента.   

12.45 – 13.30

Перерва на обід

13.30 – 15.30

Особливості проведення процедури сквіз-аут і селл-аут.

Володимир Ігонін,

Партнер ЮФ «Василь Кісіль і Партнери», член Правління ПАКУ

 • законність сквіз-ауту, зокрема міжнародна судова практика;
 • визначення ціни акцій;
 • два види сквіз-ауту (корпоративний і після поглинання);
 • договір між акціонерами, уповноважена особа;
 • процедура сквіз-ауту;
 • договір ескроу рахунку (двосторонній, тристоронній);
 • публічна вимога, повідомлення акціонерів;
 • питання оподаткування;
 • викуп обтяжених акцій;
 • селл-аут.

15.30 – 15.45

Перерва на каву

15.45 – 17.15

Значні правочини і правочини із заінтересованістю.

Оксана Заїка,

Головний юрисконсульт Департаменту з корпоративного управління ДТЕК

 • визначення «значного правочину» та «правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість», законодавчі вимоги щодо порядку їх вчинення;
 • обмеження у голосуванні з питань надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю;
 • наслідки недотримання вимог законодавства щодо вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
 • досвід побудови системи погодження та контролю правочинів в ДТЕК.