Увійти|Реєстрація

вул. Михайлівська, 12 Б

+38 (044) 228-87-59
+38 (044) 278-12-52
info@cgpa.com.ua

19 ЛЮТОГО 2015
Розкриття особливої та регулярної інформації
Компанія «Емкон» спеціалізується на наданні послуг з питань корпоративного управління, а саме: розкриття інформації, організації та скликання загальних зборів акціонерів, супровід інших корпоративних подій, а також впровадження різноманітних сервісів в цій сфері – навчання, програмне забезпечення, сервіси у мережі Інтернет тощо. Сайт – www.emcon.com.ua.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з метою комплексного правового регулювання відносин, що виникають на ринку цінних паперів, забезпечення захисту інтересів громадян України та держави, запобігання зловживанням та порушенням у цій сфері. Сайт – http://www.nssmc.gov.ua.