Увійти|Реєстрація

вул. Михайлівська, 12 Б

+38 (044) 228-87-59
+38 (044) 278-12-52
info@cgpa.com.ua

20-23 червня 2018
Програма професійного вдосконалення членів наглядових рад «КОРПОРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР»

 

20 червня 2018 – середа (День 1)

09.45 - 10.00

Знайомство, відкриття програми

10.00 – 11.30

Вступ до корпоративного управління

Олександр Окунєв

·            Визначення та основні елементи моделі корпоративного управління

·            Головні переваги якісного корпоративного управління

·            «Світові стандарти» та «найкраща практика» корпоративного управління

11.30 - 11.45

Перерва на каву

11.45 – 13.15

Вступ до корпоративного управління (продовження)

Олександр Окунєв

·            Проблематика оцінки рівня корпоративного управління

·            Підходи до побудови ефективної моделі корпоративного управління в компанії (групі компаній)

13.15 – 14.15

Перерва на обід

14.15 – 15.45

Взаємодія компанії з інвесторами. Розробка та реалізація стратегії фінансування бізнесу

Ірина Стародубова

·                     Стратегія фінансування бізнесу: фактори, складові, розробка, реалізація

·                     Структура капіталу компанії і вартість залучення капіталу на практиці

·                     Боргове фінансування

Залучення капіталу фондів прямого інвестування: умови угоди, оцінка вартості, досвід

15.45 – 16.00

Перерва на каву

16.00 – 17.30

Взаємодія компанії з інвесторами. Розробка та реалізація стратегії фінансування бізнесу (продовження)

Сергій Гончаревич

·         Переваги та недоліки публічності: висновки з досвіду українських компаній

·         Підготовка компанії до первинного розміщення акцій: вибір ринку, послідовність дій, витрати, типові помилки

Відносини з інвесторами та інформаційна політика

 
21 червня 2018 – четвер (День 2)

10.00 - 11.30

Рада акціонерного товариства (наглядова рада): роль та компетенція

Олександр Окунєв

·            Роль Ради; тип Ради та її основні завдання

·            Підходи до визначення компетенції Ради

·            Взаємовідносини Ради та виконавчого органу

11.30 - 11.45

Перерва на каву

11.45 – 13.15

Формування персонального складу Ради

Олександр Окунєв

·             Процедури підбору кандидатів на посади в Раді та планування наступності

·            Збалансована Рада:

  • Кількісний склад Ради
  • Співвідношення різних типів директорів у Раді (виконавчі, не виконавчі, незалежні)

·         Оптимальне поєднання знань, досвіду та особистих якостей директорів

13.15 – 14.15

Перерва на обід

14.15 – 15.45

Організація роботи Ради

Олександр Окунєв

·            Нормативне врегулювання діяльності Ради (положення про Раду, договір з членом Ради)

·            Роль голови Ради

·            Комітети Ради (з аудиту; винагороди; з питань призначень; стратегії тощо)

15.45 – 16.00

Перерва на каву

16.00 – 17.30

Організація роботи Ради (продовження)

Олександр Окунєв

·         Планування засідань Ради

·         Засідання Ради та її комітетів, ухвалення ними рішень

·         Служби внутрішнього аудиту та Корпоративного секретаря, як ресурси Ради

 

22 червня 2018 – п’ятниця (День 3)

10.00 - 11.30

Роль та завдання Ради щодо оцінки результатів діяльності компанії. Діяльність аудиторського комітету Ради

Олена Вольська

·            Роль Ради у відносинах з інвесторами

·            Яку інформацію повинен надати топ-менеджмент Раді?

·            Яка корисна інформація може бути отримана з фінансової звітності?

·            Як виявити потенційні проблеми та ризики?

·            За якими показниками повинна оцінюватись результативність роботи менеджменту компанії?

11.30 - 11.45

Перерва на каву

11.45 – 13.15

Роль та завдання Ради щодо оцінки результатів діяльності компанії. Діяльність аудиторського комітету Ради (продовження)

Олена Вольська

13.15 – 14.15

Перерва на обід

14.15 – 15.45

Підходи до вирішення Радою проблеми визначення системи оплати вищого виконавчого керівництва компанії. Діяльність Комітету Ради з винагород

Олена Вольська

·            Світовий досвід узгодження інтересів акціонерів та менеджменту: як платять топ-менеджерам у світі?

·            Переваги та недоліки різних підходів до оплати топ-менеджменту

·            Які питання щодо системи оплати вищого виконавчого керівництва повинна поставити Рада?

15.45 – 16.00

Перерва на каву

16.00 – 17.00

Національний реєстр корпоративних директорів ПАКУ – роль та завдання; умови включення; можливості для директорів

Зустріч з членами Ради Національного реєстру корпоративних директорів

 

 


 

23 червня 2018 – субота (День 4)

 

10.00 - 11.45

Оцінка ефективності роботи Ради. Діяльність Комітету Ради з корпоративного управління

Олександр Окунєв

·            Формальні процедури оцінки ефективності роботи Ради в цілому та її окремих членів

·            Основні питання, що розглядаються під час оцінки

·            Практичні поради щодо процедур оцінки

·            Винагорода членів Ради: тенденції, приклади, рекомендації

11.45 - 12.00

Перерва на каву

12.00 – 13.45

Вирішення проблеми наступності в управлінні компанією (succession planning), як завдання Ради. Діяльність Комітету Ради з призначень

Олександр Окунєв

·            Основні плани наступності, які зазвичай складаються

·            Рекомендації щодо процесу складання планів

·            Складові плану наступності керівництва для непередбачених ситуацій

Припинення повноважень директора (розгляд кейсу «HP»)

13.45 – 14.15

Питання та відповіді, загальне обговорення; підведення підсумків програми; вручення сертифікатів; обговорення можливостей подальшої співпраці