Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

22-26 ТРАВНЯ 2017
Програма «КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР»

У більшості країн світу корпоративний секретар (далі – «КС») є ключовою посадовою особою, що сприяє координації роботи всіх органів управління акціонерного товариства (далі – «АТ»), обміну інформацією між цими органами та акціонерами, готує проекти корпоративних документів, вирішує інші юридичні та організаційні питання, пов’язані з корпоративним управлінням в АТ.

Законом України «Про акціонерні товариства» передбачається введення в акціонерних товариствах посади корпоративного секретаря з покладенням на нього функцій щодо організації заходів з корпоративного управління у цих товариствах. Зазначена посада вже передбачена Класифікатором професій ДК 003-2010 (код КП 1231).

 

З 01.01.2016 року набрали чинності підпункти 2 та 3 пункту 4 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 06.08.2015  № 1217 «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж». Відповідно до цих змін встановлено додаткові вимоги щодо внесення цінних паперів до біржового реєстру. Однією з вимог для внесення акцій до біржового реєстр (лістинг 1 та 2 рівнів), а також внесення до біржового реєстру облігацій (лістинг 1 рівня) є запровадження емітентом цінних паперів посади корпоративного секретаря. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 24 Закону України «Про акціонерні товариства» публічне акціонерне товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні. Ця вимога набере чинності для всіх публічних акціонерних товариств з 01.01.2018 року.

Таким чином, запровадження посади корпоративного секретаря в Україні є обов’язковим:з 01.01.2016р. – для всіх акціонерних товариств, акції та облігації яких включені до біржового реєстру та з 01.01.2018р. – для всіх публічних акціонерних товариств.

Український інститут корпоративного управління протягом п’ятнадцяти років провів 47 програм підготовки корпоративних секретарів, на яких пройшли навчання більше 700  представників провідних українських АТ.

Починаючи з 2006 року  ця програма проводиться у співпраці з Фондом державного майна України. Особи, що пройдуть навчання та успішно складуть іспит, отримають кваліфікаційний сертифікат, їх дані будуть занесені до відповідного державного реєстру. Ознайомитись із зазначеним реєстром можна на WEB-сторінці ФДМУ .

Участь у програмі надасть слухачам можливість:

 • Отримати інформацію про всі зміни у правовому врегулюванні корпоративних відносин; 
 • Визначити та врегулювати у Статуті роль та місце КС у структурі управління АТ;
 • Уточнити основні напрямки та форми власної роботи на посаді КС;
 • Оволодіти усіма деталями «технології» скликання та проведення Загальних зборів, діяльності Наглядової ради та виконавчих органів АТ;
 • Навчитися правильно складати та зберігати документацію АТ;
 • Ознайомитися з практикою діяльності КС вітчизняних та іноземних АТ, познайомитися з колегами, обмінятися досвідом роботи;
 • Зрозуміти важливість власної посади, пересвідчитися у її перспективності.

Повністю оновлена програма надає учасникам необхідні в їх роботі знання та практичні навички у сферах:

 • організації роботи органів управління АТ;
 • протоколювання корпоративних подій;
 • роботи із запитами акціонерів, іншими документами АТ, врегулювання конфліктних ситуацій;
 • підготовки та оформлення правочинів з власними цінними паперами АТ;
 • запобігання спробам корпоративного шантажу, корпоративного захоплення АТ тощо.

Місце проведення: м. Київ, вул. Михайлівська, 12 Б. 

Вартість участі -7880 грн. без ПДВ (при реєстрації та оплаті до 09 травня 2017 р.-6560 грн. без ПДВ)

З питаннями Ви можете звертатись до Ірини Біляченко – тел. (044) 228-87-59,  e-mail: Irina.Bilyachenko@cgpa.com.ua.