Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

15 лютого 2018
Практикум «Зміни в корпоративному законодавстві: закон №2210-VIII (законопроект № 5592-д)»

На початку року було підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII від  16.11.2017р. (законопроект «5592-д) (далі за текстом  – Закон).

Згідно положень Закону:

 • вирішується проблема розподілу акціонерних товариств(далі – АТ) в Україні на публічні і приватні за формальними ознаками;
 • усувається дисбаланс у законодавстві і запроваджуються європейські принципи у питанні визначення та регулювання публічних компаній;
 • змінюється підхід до віднесення акціонерних товариств до публічних та приватних і пропонується відмовитись від фіксування в найменуванні АТ його типу;
 • виключається вимога, що банки можуть бути лише у формі ПАТ, при цьому на банки розповсюджуються вимоги з розкриття інформації, як і на публічні компанії, та встановлюються підвищені вимоги до корпоративного управління, зокрема, в частині формування наглядової ради та її комітетів;
 • розширюється обсяг інформації та способи її розкриття для ПАТ і банків;
 • скасовується обов’язок публікувати інформацію в одному з офіційних видань;
 • передбачається зменшення обсягу розкриття інформації для ПрАТ;
 • запроваджується можливість надання інформаційних послуг на фондовому ринку приватними особами;
 • посилюються вимоги до прозорості діяльності наглядової ради АТ, обрання незалежних членів, розширюються їх повноваження.

Відповідаючи на численні запити власних клієнтів, Професійна асоціація корпоративного управління пропонує достеменно розібратися з останніми змінами в корпоративному законодавстві, відвідавши наш семінар.

Семінар розраховано на досвідчених фахівців у сфері корпоративних відносин та їх правового регулювання. Програма передбачає динамічну сесію, присвячену новелам у чинному законодавстві України за принципом -«як було» – «як стало».

Учасникам семінару завчасно буде надано програму заходу з переліком законодавчих новел, які планується обговорювати; будь-який учасник матиме право додати до переліку інші питання, які, на його думку, є проблемними та потребують обговорення на семінарі. Всі побажання учасників будуть враховані.

Учасники семінару отримають:

 1. Найповнішу структуровану інформацію у вигляді слайдових презентацій щодо найновіших змін у зв’язку з прийняттям Закону №2210-VIII.
 2. Поради щодо досвіду інтерпретації та практичного застосування нових норм права.
 3. Можливість перевірити власне тлумачення спірних моментів нового законодавства з позицією відповідальних співробітників НКЦПФР.
 4. Можливість обмінятися досвідом з відомими спеціалістами і колегами.

Програму розраховано на:

 • Юристів, що практикують у сфері корпоративного права
 • Керівників (осіб, що працюють в правліннях, наглядових радах та ревізійних комісіях акціонерних товариств) та кандидатів на зазначені посади
 • Корпоративних секретарів акціонерних товариств
 • Спеціалістів консультаційних та аудиторських фірм, які працюють над питаннями корпоративного управління, або планують розпочати таку роботу
 • Акціонерів (в тому числі – посадових осіб банків, інвестиційних компаній, торгівців ЦП тощо)

Доповідачі:

Окунєв Олександр Йосипович – голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління
Лібанов Максим Олександрович – директор Департаменту стратегії розвитку фондового ринку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Логінова Світлана Юріївна – спеціаліст відділу моніторингу та розвитку корпоративного управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Місце проведення: м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11

Вартість участі: 3460 грн.  За умови оплати до 02 лютого – 2880 грн. без ПДВ.

З питаннями Ви можете звернутись до Ірини Біляченко або Майї Шокало за тел. +380 44 22-88-759, 278-12-52 або e-mail: info@cgpa.com.ua.