Увійти|Реєстрація

вул. Михайлівська, 12 Б

+38 (044) 228-87-59
+38 (044) 278-12-52
info@cgpa.com.ua

17 ЛИСТОПАДА 2015
Семінар «Найновіші зміни до корпоративного законодавства, що відбулися у 2015р., та їх вплив на діяльність акціонерного товариства»
09.45 – 10.00 15 хв. Відкриття семінару, вступна частина
10.00 – 11.30 1 год. 30 хв. Огляд нормативних актів, якими у 2015 році змінено чинне корпоративне законодавство України. Закон України від 07.04.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів»: набуття чинності та поради щодо початку застосування нових норм на практиці.
11.30 - 11.45 15 хв. Перерва
11.15 - 13.15 1 год. 30 хв. Законодавчі новели щодо порядку проведення загальних зборів акціонерів:
 • Вимоги до повідомлення про ЗЗА та порядку його доведення до відома акціонерів
 • Уточнення порядку формування лічильної комісії ЗЗА та порядку її роботи
 • Процедура формування та затвердження порядку денного ЗЗА
 • Можливість зміни черговості розгляду питань порядку денного; розгляду питань, не включених до порядку денного ЗЗА
 • Нові вимоги до бюлетеню для голосування на ЗЗА та підстави визнання його недійсним
 • Обмеження права акціонерів голосувати на ЗЗА у певних випадках
13.15 - 14.00 45 хв. Перерва на обід
14.00 - 15.30 1 год. 30 хв. Новий порядок формування та діяльності Наглядової ради:
 • Щорічне обов’язкове обрання повного складу НР в ПАТ та наслідки порушення цього правила
 • Формування складу НР тільки з фізичних осіб
 • Визначення незалежного директора, необхідність обрання незалежних директорів до складу НР
 • Запровадження поняття «член НР – представник акціонера» та особливості правового статусу такого члена НР
 • Комітети НР, обов’язковість їх створення, повноваження та гарантії їх дієвості
 • Дії НР у разі дострокового припинення повноважень більшості членів НР
15.30 – 15.45 15 хв. Перерва
15.45 – 17.15 1 год. 30 хв. Нові та оновлені механізми захисту прав акціонерів
 • ПрАТ: можлива кількість акціонерів та їх переважне право на придбання акцій
 • Новий порядок визначення ринкової вартості акцій
 • Спрощений загальний порядок повідомлення акціонерів
 • Можливість не публікувати документи, що містять конфіденційну інформацію
 • Спрощений порядок виплати дивідендів
 • Правові підстави та процесуальні правила подання та розгляду «похідних позовів» до посадових осіб АТ
 • Додаткові факти, що підлягають розкриттю в регулярній та особливій інформації АТ
 • Зміни до порядку викупу та обов’язкового викупу АТ розміщених ним акцій
 • Уточнення порядку вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю та значно більш суворі наслідки його невиконання
 • Значне спрощення порядку перетворення АТ в ТОВ та ТДВ
17.15 – 17.30 15 хв. Підведення підсумків семінару, вручення сертифікатів, обговорення можливостей подальшої співпраці