Увійти|Реєстрація

вул. Михайлівська, 12 Б

+38 (044) 228-87-59
+38 (044) 278-12-52
info@cgpa.com.ua

3-7 ЛИПНЯ 2017
Програма підготовки комплаєнс-офіцерів

1 день - понеділок

Час

10.00

11.30

Відкриття заходу. Поняття комплаєнс. Антикорупційний комплаєнс. Конкурентні переваги бізнесу з впровадженої комплаєнс політикою.

Олександр Окунєв

 11.30

11.45

Перерва на каву

11.45

13.15

Правове регулювання попередження корупції в бізнесі:

  • Міжнародні нормативні документи

Олександр Окунєв

13.15

14.15

Перерва на обід

14.15

15.45

Правове регулювання попередження корупції в бізнесі (продовження):

  • Вимоги законодавства інших країн, що застосовується до українських суб'єктів
  • Вимоги українського законодавства

Олександр Окунєв

15.45

16.00

Перерва на каву

16.00

17.30

Антикорупційні розслідування в Україні та за кордоном (розгляд кейсів) – висновки з чужих помилок та практичні поради.

Олександр Окунєв

2 день   - вівторок

10.00

11.30

Елементи антикорупційного комплаєнс (АКК) згідно з вимогами міжнародних документів і законодавства України. Воля вищого керівництва, як елемент АКК.

Сергій Лукін,

директор Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Київської обласної державної адміністрації

11.30

11.45

Перерва на каву

11.45

13.15

Антикорупційна програма (АКП), як головний елемент АКК. Порядок створення АКП та її зміст:

  • Декларація чесної сплати податків
  • Заборона корупції
  • Політика щодо подарунків і гостинності
  • Політика в сфері конфлікту інтересів
  • Кодекс етики

Сергій Лукін

13.15

14.15

Перерва на обід

14.15

15.45

Нагляд за впровадженням АКП. Обговорення варіантів побудови структур, відповідальних за впровадження АКП і нагляд за цим процесом

Сергій Лукін

15.45

16.00

Перерва на каву

16.00

17.30

Практична вправа: написання та обговорення проектів політик та інших документів

Сергій Лукін

3 день  - середа

10.00

11.30

Політика, яка забороняє корупційні практики (Кодекс етики), як елемент АКП

Олег Бойко 

Незалежний консультант з питань розвитку бізнесу

11.30

11.45

Перерва на каву

11.45

13.15

Ідентифікація та регламентація процедур з підвищеними корупційними ризиками

Олег Бойко

13.15

14.15

Перерва на обід

14.15

15.45

Практичні вправи:

1. Оцінка ризиків за допомогою інструментів «ризик-реєстр» і «тепломапа»

2. Складання планів операційних регламентів з урахуванням виявлених корупційних ризиків.

Олег Бойко

15.45

16.00

Перерва на каву

16.00

17.30

Внутрішній контроль та звітність, як елементи АКП і АКП, як невід'ємна ланка системи контролю в компанії

Олег Бойко

4 день  - четвер

10.00

11.30

Робота з персоналом. Комунікація і тренінги; інформація і заохочення, як елементи АКП

Сергій Лукін

11.30

11.45

Перерва на каву

11.45

13.15

Поширення АКП на третіх осіб. Практична вправа «оцінка ризику роботи з контрагентом за допомогою спеціально розробленої анкети»

Сергій Лукін

13.15

14.15

Перерва на обід

14.15

15.40

Канали для консультацій і повідомлень про порушення («Гаряча лінія»). Реакція на виявлені порушення. Ділова гра «повідомлення про порушення»

Олег Бойко, Сергій Лукін

15.40

15.45

Заключне слово: Перевірка та перегляд АКП як постійний процес

Олег Бойко

15.45

16.00

Перерва на каву

16.00

17.30

Тестування учасників Програми

5 день  - п’ятниця

10.00

10.30

Підготовка до групової презентації фінальної вправи

10.30

10.45

Перерва на каву

10.45

13.15

Групові презентації фінальної вправи «Проект АКП модельної компанії»

13.15

14.15

Перерва на обід

14.15

16.15

Зустріч учасників Програми з гест-спікером (ймовірно, членом НАЗК України)

16.15

17.00

Урочисте вручення сертифікатів учасникам Програми, що успішно склали тести і виконали фінальну групову вправу