Увійти|Реєстрація

вул. Михайлівська, 12 Б

+38 (044) 228-87-59
+38 (044) 278-12-52
info@cgpa.com.ua

04 грудня 2018
III МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ КОРПОРАТИВНИХ ДИРЕКТОРІВ

Організатори

Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) заснована в 2009 році та є провідним експертним співтовариством, центром генерації реформ у сфері корпоративного управління в Україні. Місією ПАКУ є допомога українському бізнесу стати більш прибутковим, стійким і надійним, шляхом розвитку системи корпоративного управління. Наші цінності: професіоналізм, відкритість, довіра, аполітичність.Сайт - www.cgpa.com.ua.

IFC, член Групи Світового банку, є найбільшим глобальним інститутом розвитку, що зосереджує свою діяльність виключно в приватному секторі. Працюючи із понад 2000 підприємств у різних країнах світу, ми використовуємо наш капітал, експертні знання і вплив, щоб створити можливості для економічного зростання там, де вони потрібні найбільше. У 2015 фінансовому році обсяг наших довгострокових інвестицій у країнах, що розвиваються, зріс до близько 18 мільярдів доларів США, допомагаючи приватному сектору відіграти значущу роль у глобальній боротьбі з крайньою бідністю та ширшому долученні людей до спільного добробуту.. Сайт - www.ifc.org

Офіційний навчальний партнер

Український інститут корпоративного управління  на підставі договору про співпрацю забезпечує реалізацію ключових статутних завдань ПАКУ і покликаний стати провідною навчальною, дослідницькою та консультаційною організацією у сфері корпоративного управління й стратегії бізнесу. З моменту свого заснування Інститут є навчально-методичним та дослідницьким центром ПАКУ. Сайт - www.ucgi.com.ua

Офіційний юридичний партнер

ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» є провідною багатопрофільною українською юридичною фірмою з бездоганною репутацією та 25-річною історією.
Ми розвиваємо бізнес та надаємо послуги нашим клієнтам, базуючись на цінностях, що є спільними та основоположними для партнерів фірми, усієї команди та наших клієнтів.
Ми супроводжуємо знакові трансграничні та локальні проекти, консультуючи великих вітчизняних і світових корпоративних клієнтів, включаючи багато компаній з Fortune 500.
Фірма особливо відома завдяки лідерству в судовій практиці, а також сильним позиціям у сфері корпоративного, антимонопольного і конкурентного права, нерухомості та трудового права. Сайт - www.vkp.ua

Офіційний енергетичний партнер

ДТЕК - найбільший інвестор в енергетику України, що розвиває бізнес в сферах видобутку вугілля і природного газу, виробництва електроенергії на теплових, вітрових і сонячних станціях, дистрибуції електроенергії, надання енергосервісних послуг. Компанія обслуговує понад 3,6 млн споживачів електроенергії. ДТЕК - один з кращих роботодавців України, згідно з рейтингом міжнародної аудиторської компанії EY за 2017 р.

Додаткова інформація - www.dtek.com

Офіційний HR партнер

Компанія Boyden спеціалізується на пошуку і підборі управлінського персоналу. Boyden входить в ТОП-5 глобальних лідерів індустрії. Ми допомагаємо амбітним компаніям наймати амбітних керівників для досягнення видатних результатів. Заснована в 1946 році в США, компанія Бойден була найпершою компанією з підбору управлінського персоналу. Boyden це команда досвідчених консультантів в 65 офісах в 40 країнах світу. Бойден є співзасновником AESC (Асоціації консультантів по підбору управлінського персоналу). Бойден в Україні з 2016 року. На сьогодні це одна з найдосвідченіших команд консультантів в країні, чий сукупний досвід в сфері підбору становить 60 років. Сайт - https://www.boyden.ua/ukraine/

Event-провайдер

Компанія Event Envoy є спеціалізованим агентством з організації та проведення заходів різного масштабу. Багаторічний досвід команди в поєднанні з інноваційним підходом, безперервним вдосконаленням методик і технології підготовки заходів - три кити, на яких базується наша робота. Сайт- www.eventenvoy.com.ua

За підтримки

Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE) здійснює свою діяльність з метою зміцнення демократії у всьому світі через розвиток приватного підприємництва та ринкових реформ. CIPE є одним з чотирьох ключових інститутів Національного фонду підтримки демократії Торгової палати США. CIPE працює з лідерами бізнесу, високопосадовцями та журналістами з метою розвитку інститутів громадянського суспільства, які мають велике значення для становлення і розвитку демократії. Ключові програмні сфери діяльності CIPE включають протидію корупції, адвокаті, бізнес асоціації, корпоративне управління, доступ до інформації, питання подолання тіньового сектору економіки, майнові права, а також права жінок і молоді.

Партнер

glo™ – це інноваційний пристрій для нагрівання тютюну від компанії British American Tobacco. Цієї осені світова технологія вийшла на ринок України та пропонує повнолітнім курцям інновацію у сфері споживання тютюну. glo™ представлений у 4 кольорових рішеннях і пропонує 5 різноманітних смаків. 1 пристрій, 1 кнопка, до 30 сесій на одному заряді.

За підтримки

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) - національний регулятор фондового ринку країни. Серед основних завдань Комісії - забезпечення реалізації державної політики на фондовому ринку, здійснення правового регулювання відносин, що виникають на ринку цінних паперів, нагляд за суб’єктами ринку, запобігання зловживань і порушень, захист інтересів інвесторів - громадян України, компаній, держави, а також розвиток економіки шляхом стимулювання залучення інвестицій за допомогою інструментів фондового ринку. Сайт - www.nssmc.gov.ua.

Фонд державного майна України (ФДМУ) віднесений до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. Серед основних завдань Фонду - реалізація державної політики у сфері приватизації; управління об'єктами державної власності, зокрема, корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств у процесі приватизації, товариств, утворених в процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, що належать до сфери його управління, а також товариств, утворених за участю Фонду ; захист майнових прав державних підприємств, установ і організацій, а також корпоративних прав держави на території України та за її межами, сприяння процесу демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників, співробітництво з міжнародними організаціями у сферах своєї діяльності. Сайт - www.spfu.gov.ua.

Професійна асоціація учасників ринків капіталу і деривативів (ПАРД) - професійне об'єднання на фондовому ринку України. Асоціація, заснована в 1996 році, сьогодні має статус саморегулювальної організації (СРО) депозитарних установ і торговців цінними паперами. Основними цілями асоціації є: захист інтересів членів ПАРД; сприяння здійсненню членами ПАРД професійної діяльності на фондовому ринку і поліпшення якості надання фінансових послуг; розвиток інфраструктури фондового ринку. Сайт -www.pard.ua

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу - добровільна, недержавна, некомерційна організація, заснована на засадах саморегулювання, рівноправності, вільного волевиявлення і спільності інтересів своїх членів. УАІБ заснована у квітні 1995 року і є однією з найстарших професійних організацій учасників фондового ринку. Це єдина в Україні саморегулівна недержавна організація, яка об’єднує компанії з управління активами інституційних інвесторів. 
Завдання Асоціації - забезпечувати високий професійний рівень та відповідальність своїх членів перед суспільством, формувати сприятливий законодавчий та комунікаційний простір для розвитку і зміцнення інвестиційного бізнесу.
Основна діяльність Асоціації зосереджена на розвитку в Україні цивілізованого ринку управління активами інституційних інвесторів, інформуванні суспільства про його можливості та механізми, а також на створенні атмосфери довіри між учасниками спільного інвестування та недержавного пенсійного забезпечення. 
УАІБ об’єднує 308 компаній з управління активами (КУА), які управляють активами 1174 інвестиційних фондів (ІСІ), 71 недержавного пенсійного фонду (НПФ) та 5 страхових компаній (СК).  Сайт -www.uaib.com.ua

ГО «Асоціація професіоналів корпоративної безпеки України» є некомерційною і неурядовою організацією, основні напрямки її діяльності - сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі безпеки бізнесу, вжиття заходів щодо організації діяльності на постійній і тимчасовій основі колективів фахівців та експертів з метою дослідження проблем корпоративної безпеки, сприяння розвитку технологій інформаційної безпеки, запобігання шахрайства, а також сприяння підвищенню рівня інвестиційної привабливості українського бізнесу через удосконалення корпоративних відносин. Сайт -www.corporatesecurity.org.ua
Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (НДУ) є центром оновленої депозитарної системи України; НДУ обслуговує емітентів, депозитарні установи, іноземні депозитарні установи (депозитарії-кореспонденти), а також Національний банк України як учасників депозитарної системи. Сайт - www.csd.ua
Незалежна асоціація банків України (НАБУ) — найбільше в Україні банківське об’єднання (активи банків-членів НАБУ складають 96% від усієї системи), створене з метою сприяння стабільному функціонуванню та розвитку банківського ринку країни та всебічного захисту інтересів української банківської спільноти. Місія НАБУ – пошук найбільш ефективних рішень для виконання нагальних завдань і вирішення проблем банківської системи, що максимально сприятиме збільшенню прибутковості бізнесу і розвитку національної економіки. Для реалізації мети та стратегії в НАБУ функціонують профільні Комітети, Клуби, Проектний офіс та 4 регіональних представництва (Харків, Одеса, Львів та Дніпро). Сайт – www.nabu.ua
Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) — найвпливовіше об’єднання учасників ринку страхових послуг України, яке створене у 1992 році з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринку страхових послуг. За роки своєї роботи Ліга страхових організацій України досягла значних успіхів і користується авторитетом та повагою серед страхових компаній, органів державної влади та організацій-партнерів ЛСОУ. Ліга страхових організацій України здійснює свою діяльність на засадах законності, гласності, самостійності та незалежності від державних структур, рівноправності членів Ліги, довіри та взаємодопомоги у відносинах між членами Ліги. Сайт - www.uainsur.com
Спілка українських підприємців – перша найбільша об’єднана сила незалежних підприємців, створена поза політикою з метою захисту інтересів підприємців та розвитку сприятливого бізнес-середовища. Сьогодні членами СУП є більше 650 компаній різного розміру з усіх регіонів країни. За минулий рік членами СУП було сплачено 47,2 млрд грн податків та створено 143 тисячі робочих місць. СУП бере активну участь у розробці законодавчих ініціатив та є учасником робочих груп при КабМіні, комітетах Верховної ради та СБУ. Саме діяльність у цьому напрямку дозволила СУП реалізувати одні з ключових ініціатив на законодавчому рівні: Закон «маски-шоу стоп», «єдине вікно» на митниці, законопроект про банкрутство, відміна книг КОРО та зміни в реєстрації та експлуатації РРО. Саме члени СУП стали ініціаторами та авторами одного з найбільш революційних законопроектів, що так активно підтримує бізнес в Україні, - законопроекту про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал. Сайт: http://sup.org.ua
Асоціація правників України (АПУ) – всеукраїнська громадська організація, заснована у 2002 році, що об'єднує більше 6 тисяч правників у сильну та впливову професійну спільноту, яка є потужним голосом правничої громади нашої країни.
АПУ ставить перед собою завдання розвитку юридичної професії, удосконалення законодавства, впровадження етичних стандартів, захисту професійних прав членів АПУ та прав людини загалом. Сайт: www.uba.ua

Американська торговельна палата в Україні об’єднує провідних керівників та експертів з понад 600 компаній-членів – найбільших інвесторів та міжнародних компаній, які працюють в Україні, роблячи значний внесок у формування українського бюджету та допомагають українцям реалізувати власний потенціал.

Прагнучи бути Партнером Вибору та позитивним чинником змін у бізнес середовищі в Україні, Палата працює в трьох основних напрямках:

- B2G: Підтримуємо дієвий діалог між бізнесом та владою

- B2B: Постійно створюємо можливості для бізнес-партнерства

- B2U: Просуваємо Україну в світі як привабливий напрямок для інвестицій

Всеукраїнська мережа доброчесності і комплаєнсу