Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

17 БЕРЕЗНЯ 2016
Семінар «Діяльність акціонерного товариства на фондовому ринку»

В Україні в повному обсязі діє Закон «Про акціонерні товариства» (далі – Закон). Це означає, що всі без винятку акціонерні товариства України повинні були привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства. Незалежно від норм, які є в Статутах, всі АТ повинні виконувати вимоги Закону «Про акціонерні товариства».

Крім змін, пов’язаних з питаннями корпоративного управління в АТ, Закон встановлює багато норм щодо діяльності АТ на фондовому ринку:

 1. введені нові правила надання акціонерам ПрАТ переважного права при відчуженні акцій іншими акціонерами;
 2. вперше з’явилися процедури обов’язкового викупу АТ власних акцій;
 3. абсолютно по-новому регулюється питання реалізації своїх прав власниками привілейованих акцій;
 4. всі акції переведені у бездокументарну форму;
 5. ПАТ повинні бути включені до біржового списку;
 6. виникла необхідність регулярного визначення ринкової вартості акцій тощо.

Ці питання дуже актуальні для акціонерів та менеджерів АТ, тому що мова йде про регулювання права власності на компанію.

На жаль, не всі питання врегульовані чітко й однозначно, що дає підставу для діяльності корпоративних рейдерів.

Участь у семінарі дозволить його учасникам концентровано й системно сприйняти новели законодавства, зрозуміти загрози і можливості, які виникають у зв’язку з їх прийняттям у компанії, продумати підходи до побудови надійної системи захисту власності акціонерів.

Нарешті, всім і завжди цікаво знати, «як на це подивиться НКЦПФР»! Учасникам семінару надається унікальна можливість перевірити власне тлумачення спірних моментів нового законодавства з позицією відповідальних співробітників НКЦПФР, обмінятися думками з відомими спеціалістами та колегами.

Програма семінару передбачає розгляд таких питань:  

 • порядок зміни статутного капіталу АТ: проблемі питання та шляхи їх вирішення;
 • контроль НКЦПФР за діяльністю АТ у сфері корпоративного управління;
 • можливості програмного забезпечення діяльності емітентів цінних паперів;
 • нові вимоги до розкриття особливої та регулярної інформації;
 • визначення ринкової вартості акцій АТ.

Як завжди, ми надаємо всім, хто зареєструвався як учасник семінару, можливість заздалегідь задати власні питання, які, на його думку, є проблемними і потребують обговорення на семінарі.

Місце проведення: Професійна асоціація корпоративного управління, м. Київ, вул. Михайлівська, 12 Б

Вартість участі: 2830 грн. без ПДВ (при реєстрації та оплаті до 03 березня 2016 р. – 1980 грн. без ПДВ)

З питаннями Ви можете звертатись до Ірини Біляченко – тел. (044) 22-88-759, 278-12-52, e-mail: info@cgpa.com.ua