Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

Підписатись на новини
16.12.2016Щодо правової природи взаємовідносин члена наглядової ради – представника акціонера з акціонером, якого він представляє. ПРОФЕСІЙНА ДУМКА ПАКУ

Законом України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) врегульовані деякі аспекти діяльності членів наглядової ради – представників акціонерів: порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди, хто саме обирається до складу наглядової ради, коли можна замінити члена наглядової ради, обраного як представника акціонера або групи акціонерів, встановлені вимоги до повідомлення про заміну члена наглядової ради – представника акціонера та інше.

При цьому, Законом не вирішено питання визначення правової природи взаємовідносин члена наглядової ради – представника акціонера з акціонером, якого він представляє.

Слід відзначити, що подібна правова конструкція не має прямих аналогів в країнах із сталими інститутами корпоративного управління. Зазвичай обсяг повноважень та відповідальність членів рад директорів та/або наглядових рад в компаніях таких країн визначається лише законом та статутом компанії; зазначені посадові особи повинні здійснювати власну діяльність з врахуванням інтересів компанії, а не її певних акціонерів (fiduciary duties).

З точки зору фахівців Асоціації, є необхідним негайне внесення відповідних змін до Закону з метою введення до нього загальноприйнятих стандартів корпоративного управління.

ПЕРЕЙТИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДУМКИ

Додатково пропонуємо ознайомитись з Рекомендаціями ПАКУ щодо способу врегулювання відносин між акціонером та членом наглядової ради – представником цього акціонера.

Нагадаємо, ПАКУ надає методичну допомогу членам Асоціації та іншим учасникам ринку шляхом формування незалежної професійної думки, зокрема, роз’яснень чинного законодавства України в сфері корпоративних відносин. Роз’яснення ПАКУ не є обов’язковими до виконання, але можуть використовуватися як аргументи для прийняття рішень і / або вирішення спорів з питань корпоративного права та управління.