Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

Підписатись на новини

Петрик Євген Олексійович

Директор компанії «ЕМКОН»

До 2005 року працював в сфері інформаційних технологій. З травня 2005 до липня 2009 року очолював Державну установу "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (ДУ АРІФРУ). В 2006 році йому вдалося вивести інформаційний портал http://smida.gov.ua/, який підтримується ДУ АРІФРУ, на лідируючі позиції серед інших подібних інформаційних ресурсів в Україні. В 2007 році ДУ АРІФРУ, під його безпосереднім керівництвом та при тісній співпраці з ДКЦПФР, була запущена загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів (http://www.stockmarket.gov.ua/), яка з того часу успішно функціонує та є основним джерелом корпоративної інформації про емітентів цінних паперів в Україні.
В липні 2009 року заснував компанію "Емкон", яка спеціалізується на консалтингу в сфері корпоративного управління та розкриття інформації.
З 2012 р. є діючим членом Правління ПАКУ. В рамках роботи в Правлінні ПАКУ здійснює загальну координацію роботи ПАКУ з законопроектами та нормативно-правовими актами регуляторних органів, очолюює Правовий комітет ПАКУ.
Був одним з ініціаторів проведення Міжнародного форуму корпоративних секретарів.