Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

Підписатись на новини
05.06.2015Пост-реліз. Презентація посібника для членів рад директорів
  

19 листопада в Міжнародному інституті бізнесу за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC)* і Професійної асоціації корпоративного управління (ПАКУ)* відбулася презентація посібника “Управління компанією в умовах кризи”.

Посібник “Управління компанією в умовах кризи” (далі – Посібник) було підготовлено у рамках програми консультативних послуг IFC по подоланню глобальної фінансової кризи 2008 року за підтримки Банку розвитку Австрії. До Посібника увійшов великий об’єм інформації про фактичні антикризові методи, які використовуються Радами директорів компаній на ринках, що формуються. Інформація була зібрана авторами в ході навчальних семінарів, проведених в країнах Східної Європи, Близького Сходу і Північної Африки, Центральної і Південно-Східної Азії.

Автори посібника – професор Ульріх Стегер і доктор Крістоф Недопіл*. Посібник адресовано членам рад директорів компаній у країнах з економікою, що формується. Його мета – дати членам рад директорів конкретні інструменти виконання завдань, що виникають перед радами в кризові для компанії періоди: від заходів по запобіганню потенційно можливих негативних подій і до механізмів управління в періоди, коли усе у компанії йде не так, як було заплановано.

Відкрили презентацію керівник діяльності IFC в Україні Альона Волошина і Голова правління ПАКУ Олександр Окунєв. У заході взяли участь члени Наглядових рад українських компаній, що є членами Професійної асоціації корпоративного управління (ПАКУ) й Асоціації МВА Міжнародного інституту бізнесу.

Після формальної презентації Посібника і вручення учасникам заходу сигнальних екземплярів книги, уперше перекладеної російською мовою, відбулося жваве обговорення актуальних питань корпоративного управління за участю авторів Посібника.

Думки учасників :

Олексій Долгих, Pedersen & Partners Executive Search, Country Manager Ukraine.

«Тема корпоративного управления для Украины является относительно новой. Несмотря на то, что во многих компаниях существуют Советы директоров, но, по моему мнению, они чаще выполняют номинальный характер. Многие компании уделяют внимание вопросам корпоративного управления исключительно в дань моде, не всегда понимая, что и зачем. Модели корпоративного управления, построенное по мировым стандартам, с привлечением независимых директоров, существует всего в нескольких украинских компаниях.
Поэтому появление Пособия по корпоративному управлению является большим шагом вперед для Украины в вопросах становления данного института. Поддержка Международной Финансовой Корпорации в данном вопросе подтверждает солидность и авторитетность Пособия. Успех презентации был определен несколькими факторами: интересная тема, опытные докладчики, поддержка партнеров (ПАКУ, МИБ, IFC). Также интересно было узнать об украинском опыте из уст практиков – представителей известных в Украине бизнес – групп «Смарт Холдинг», «Аснова Холдинг» и т.п.

Глеб Беззубов, Інвестиційнв компанія «Rurik Investment», менеджер проектів

«Благодарю за прекрасную организацию мероприятия. Актуальность темы corporate governance в Украине трудно переоценить. Бизнес в Украине в ближайшие годы будет активно выстраивать свои корпоративные модели, и такие конференции имеют большое значение сегодня и в будущем».

Галина Потопальська, Начальник Управління корпоративного адміністрування та зовнішніх перевірок  ПАТ “Альфа-Банк”

«Именно в условиях кризиса компании ощутили острую необходимость в слаженной работе всех органов управления и особенно взаимодействия Совета Директоров с ТОП-менеджментом компании. Примеры такого эффективного взаимодействия на практике встречаются крайне редко. Ценность пособия для членов Совета Директоров «Управление компанией  в условиях кризиса» заключается в его простоте и доступности изложения, а также информационном наполнении. С помощью данного издания заинтересованные лица в компании (собственники, Совет Директоров, руководство, руководители среднего звена) смогут на ранних стадиях идентифицировать проблемы корпоративного управления и нивелировать их влияние на дальнейшую деятельность компании. Именно с помощью таких инструментов возможно изменять понимание роли Совета Директоров в деятельности компании, что позволит в дальнейшем предъявлять к его членам более высокие профессиональные и моральные требования.»

* Довідка:

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – підрозділ групи Всесвітнього банку, заснований у 1956 році. Діяльність корпорації спрямована на приватний сектор у країнах з перехідною  економікою та економікою, що розвивається. IFC стимулює стійке економічне зростання у країнах, що розвиваються, шляхом фінансування інвестицій в приватному секторі, мобілізації капіталу на міжнародних фінансових ринках і надання консультативних послуг компаніям і урядам.

Професор Ульріх Стегер працював в школі бізнесу IMD (Швейцарія), де очолював дослідницьку роботу й освітні програми дисциплін з корпоративного управління, управління стійким розвитком та управління труднощами. За час роботи в IMD, Професор Стегер керував різноманітними програмами підготовки топ – менеджерів, у тому числі Програмою для Рад директорів. Лише у період, починаючи з 2005 року, він був співавтором дев’яти видань з цієї тематики, серед яких: “Управління труднощами в організаціях” (разом з Крістофом Недопілом і Вольфгангом Аманном), “Корпоративне управління – як додати вартість” (2008) і “Партнерства в стійкості: Посібник керівника” (2009), а також публікацій з практичного вирішення ситуацій у  країнах, що розвиваються.

Доктор Крістоф Недопіл був науковим співробітником в IMD і консультантом Світового банку, займався дослідженнями в області бізнесу, брав участь у розробці і реалізації численних освітніх програм для управлінців вищої ланки в сферах корпоративного управління і управління труднощами. Під час роботи в IMD проводив масштабне дослідження з корпоративного управління в країнах з економікою, що розвивається, підготував описи більш ніж 40 прикладів практичних рішень проблемних ситуацій (case studies).

IMD – Міжнародний інститут розвитку менеджменту (http://www.imd.ch/), провідна міжнародна школа бізнесу, яка отримала популярність завдяки своїм інноваційним програмам підготовки управлінців. IMD зайняв друге місце у всесвітньому рейтингу установ з підготовки управлінців (Financial Times, 2009) і перше місце у всесвітньому рейтингу програм MBA (The Economist, 2008).

ПАКУ – Професійна асоціація корпоративного управління (www.cgpa.com.ua), добровільне об’єднання професіоналів, які працюють у сфері корпоративного управління. Метою діяльності Асоціації є об’єднання усіх зацікавлених у сприянні розвитку і вдосконаленню корпоративного управління в Україні.

МІБ – Міжнародний інститут бізнесу (www.iib.com.ua), лідер в сфері бізнес – освіти в Україні. Пропонує 2 програми МБА – International MBA і Executive MBA (краща МВА – школа України за версією EDUNIVERSAL), програми другої вищої освіти, програми міжнародних і національних професійних кваліфікацій, а також єдиного в Україні Центру розвитку корпоративного управління.