Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

Підписатись на новини
21.02.2017ПАКУ надала відповідь щодо оформлення рішень уповноваженого органу управління юридичної особи при державній реєстрації змін про юрособу

Члени ПАКУ звернулись до Асоціації з питаннями щодо деяких змін, внесених у вимоги щодо оформлення рішень уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі[1].

Щоб остаточно уточнити власну позицію, за роз’ясненнями Асоціація звернулась до Міністерства юстиції України (Мін’юст) та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР).

Лист ПАКУ до Мін’юсту

Лист ПАКУ до НКЦПФР

ПАКУ звернулась до регуляторів з проханням роз’яснити наступні питання:

1) Чи потребують нотаріального посвідчення підписи голови та секретаря загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, якщо такий протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу товариства або одноособового виконавчого органу?

Якщо «так», то чи потребує нотаріального посвідчення підпис голови виконавчого органу товариства або одноособового виконавчого органу, яким скріплюється протокол загальних зборів?

2) Чи потребує нотаріального посвідчення підпис акціонера на його рішенні з питань, що належать до компетенції загальних зборів, у випадку, коли акціонерне товариство має одного акціонера?

Проаналізувавши отримані відповіді від регуляторів, голова Правового комітету, член Правління ПАКУ Євген Петрик зробив висновок щодо звернення членів Асоціації:

«У відповідях Мін’юсту та НКЦПФР, в принципі, нічого нового ми не знаходимо, порівняно з практикою державної реєстрації, що вже склалась з набранням чинності змін до Закону України, який регулює питання державної реєстрації.

Дійсно, для проведення реєстраційних дій потрібно нотаріально засвідчувати підписи голови та секретаря зборів на примірнику протоколу загальних зборів, який подається для державної реєстрації. Те саме стосується протоколу засідання наглядової ради, якщо державна реєстрація здійснюється на підставі рішення наглядової ради акціонерного товариства.

Якщо за наслідками прийнятих рішень загальними зборами або наглядовою радою акціонерне товариство не буде здійснювати дії щодо державної реєстрації, то нотаріальне засвідчення підписів не вимагається. Підпис голови виконавчого органу або одноосібного виконавчого органу, яким скріплюється протокол загальних зборів, в будь-якому випадку не вимагає нотаріального засвідчення».

Детальніше про позицію регуляторів Ви можете познайомитись у листах-відповідях.

Лист-відповідь Мін’юсту

Лист-відповідь НКЦПФР


[1] Законом України від 06.10.2016 року №1666-VIII «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» пункт 6 частини першої статті 15 доповнено таким абзацом: «Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.».

Згідно з частиною другою статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства» протокол загальних зборів акціонерного товариства, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу.

Згідно з частиною другою статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, у випадку, коли акціонерне товариство має одного акціонера, оформлюється ним письмово у формі рішення, яке має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.