Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

Підписатись на новини
22.02.2017НКЦПФР оприлюднила проект рішення про порядок припинення діяльності депозитарних установ

На офіційному сайті НКЦПФР 20.02.2017 року оприлюднено проектрішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо врегулювання окремих питань, пов’язаних з припиненням провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності».

Проектом Змін, зокрема передбачено:

  1. Уточнення визначення терміну «дата припинення діяльності» в частині заборони Центральному депозитарію цінних паперів проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах депозитарної установи, яка припиняє провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи (далі – Депозитарна установа) крім операцій уповноваженого на зберігання, передбачених цим Положенням;
  2. Визначення строку зберігання уповноваженим на зберігання документів на паперовому носії;
  3. З метою захисту прав інвесторів припинення виконання Центральним депозитарієм цінних паперів облікових операцій за рахунком Депозитарної установи у випадку неотримання протягом установленого строку уповноваженим на зберігання копії баз даних від Депозитарної установи станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності;
  4. Згоди заставоутримувача стосовно зміни особи, яка в подальшому забезпечить облік обтяжених зобов’язаннями цінних паперів власника, які зберігались в уповноваженого на зберігання;
  5. Дій Центрального депозитарія цінних паперів у випадку не укладання емітентом договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників з новою депозитарною установою (після повідомлення уповноваженого на зберігання).

У разі наявності у Вас конструктивних пропозицій або зауважень до зазначеного проекту рішення НКЦПФР просимо надсилати їх на адресуголови Правого комітету[1] ПАКУ Євгена Петрика – petrik@emcon.com.ua до 24 лютого (включно). Запрошуємо всіх до співпраці!


[1] У ПАКУ на постійній основі працює Правовий комітет, в компетенцію якого входить:

  1. розробка роз’яснень, рекомендацій та професійних думок ПАКУ щодо чинного законодавства України в сфері корпоративного управління;
  2. розробка пропозицій ПАКУ щодо удосконалення норм чинного законодавства України в сфері корпоративного управління;
  3. постійний моніторингзаконодавчих ініціатив Верховної ради України. Кабінету міністрів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших державних органів з питань корпоративного управління, розроблення пропозицій та зауважень до проектів законів України та нормативно-правових актів.