Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

Підписатись на новини
21.07.2021Корпоративне управління задля сталого розвитку

Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) продовжує обговорення належних практик корпоративного управління з усіма зацікавленими сторонами. Минулого тижня ПАКУ у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), яка входить в склад Групи Світового Банку, провела онлайн-конференцію на тему «Корпоративне управління задля сталого розвитку» (Governance for Sustainability). Під час конференції було обговорено питання ESG, сталого розвитку та місця і ролі належного корпоративного управління у розвитку компаній.

Яким чином належне корпоративне управління сприяє сталому розвитку компаній та чому поняття «Sustainability» іноді не розуміють? Які саме стандарти екологічного, соціального та корпоративного управління (Environmental, Social and Corporate Governance, ESG) впроваджують прогресивні українські компанії? Чи державні регулятори повинні заохочувати компанії до впровадження стандартів ESG та сталого розвитку?

Модератором заходу виступив Олександр Окунєв, голова Правління ПАКУ, який наголосив на важливості впровадження стандартів ESG в стратегії сталого розвитку українських компаній.

Борис Джанджалія, спеціаліст з корпоративного управління IFC, експерт програми IFC «Сприяння інвестиціям через інтегровані екологічні, соціальні та управлінські стандарти в Європі та Центральній Азії», відкрив захід і відмітив, що дуже важливою і символічною є тема заходу, оскільки саме правильне й належне управління соціальними та екологічними аспектами діяльності компаній стає безумовною підставою сталого розвитку компаній сьогодні і в майбутньому.

Тетяна Сахарук, генеральна директорка Мережі Глобального Договору в Україні, розповіла про те, що Глобальний договір ООН – це особлива ініціатива Генерального секретаря ООН, яка об’єднує відповідальний бізнес, є найбільшою у світі. ГД ООН закликає компанії вибудовувати свою діяльність та стратегію з урахуванням Цілей сталого розвитку на основі десяти універсальних принципів у галузі прав людини, трудових відносин, навколишнього середовища та боротьби з корупцією. В 2000 р. в системі ООН зрозуміли, що досягати глобальних цілей сталого розвитку без участі бізнесу неможливо, тому був створений окремий підрозділ, завданням якого стало залучення бізнесу до вирішення глобальних проблем. Також Тетяна зазначила, що компанії стаючи учасниками UN Global Compact зобов’язуються дотримуватися Десяти принципів Глобального договору ООН, працювати над досягненням Цілей сталого розвитку та щорічно звітувати про прогрес. Компанії-учасники Глобального договору ООН є лідерами зміни парадигми ведення бізнесу в бік сталості. А фінансові показники таких компаній зростають швидше, ніж у конкурентів, які ведуть діяльність у традиційний спосіб.

Алла Папаїка, директор Департаменту реєстрації емісії цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР), наголосила на тому, що коли мова іде про сталий розвиток і ESG, то в першу чергу про фінансування проектів екологічного спрямування і про розкриття інформації за світовими стандартами. Фінансування проектів екологічного спрямування відбувається через випуск зелених облігацій. Також Алла відмітила, що завдяки співпраці з IFC НКЦПФР вже схвалила на засіданні рекомендації щодо фінансування проектів екологічного спрямування шляхом емісії зелених облігацій. В законодавстві України вже з’явилися такі поняття як проекти екологічного спрямування та що таке зелені облігації. В першу чергу це проекти, що стосуються енергоефективності, утилізації та переробки відходів, транспорту, сільського господарства та інші проекти, які мають на меті впровадження певних екологічних стандартів. В своїй презентації Алла зазначила, які саме міжнародні документи та принципи були взяті до уваги під час розробки Рекомендацій Комісії: принципи зелених облігацій (The Green Bond Principles. ICMA), Регламенти/Стандарт ЄС щодо зелених облігацій (EU Regulations. The EU Green Bond Standard), Міжнародний стандарт кліматичних облігацій та сертифікація (The International Climate Bonds Standards & Certification Scheme. ISO), національне законодавстов (закони та підзаконні акти), рекомендації Мережі сталого банкінгу (SBN) (Sustainable banking Network, Green Bond Market Development Toolkit), Документи країн-членів SBN з питань політики щодо зелених облігацій.

Олексій Поволоцький, директор із корпоративного управління, та комплаєнс ДТЕК, розповів про впровадження цілей сталого розвитку ООН у ESG в стратегію компанії.

Він вказав на те, що систему корпоративного управління ДТЕК побудовано на принципах інформаційної відкритості та прозорості. ДТЕК – це бізнес, який діє в інтересах України, поділяє відмову від корупції на всіх рівнях. Компанія твердо дотримується антикорупційних стандартів і не допускає порушення режимів економічних санкцій.

Олексій наголосив, що, працюючи на міжнародних ринках, компанія розуміє, що може бути успішною лише в тому випадку, якщо Україна має успіх. За його словами, політики повинні мати спільну з бізнесом мету – успішну Україну. Чесний бізнес виграє від України без корупції. Чим менше корупції в Україні, тим сильніші інститути – чим більша українська економіка, тим вища капіталізація українських компаній, тим реальнішим буде світле майбутнє української економіки, тим сильнішою буде Україна.

Відповідно, серед головних пріоритетів нової стратегії ДТЕК, яка ґрунтується на принципах, цінностях та відповідальності бізнесу за прогрес у досягненні цілей сталого розвитку ООН, є рішучість у боротьбі з корупцією. Також Олексій додав, що кожен український бізнес повинен активно працювати над покращенням економічної привабливості України для інвесторів.

В 2020 р. ДТЕК розпочав реалізацію довгострокової стратегії розвитку, яка базується на цілях сталого розвитку ООН і відповідає принципам ESG. Вона враховує основні елементи зеленого курсу і відображає місію бізнеса – працювати заради прогресу і процвітання суспільства. Стратегія також спрямована на приведення існуючих внутрішніх бізнес-процесів, пов’язаних з питаннями ESG, у відповідність з найкращими міжнародними практиками і стандартами. 

Марина Саприкіна, голова правління Центру «Розвиток КСВ», представила дослідження, яке проводить ПАКУ у співпраці з Центром «Розвиток КСВ». Марина зазначила, що усі експерти говорять про те, що без копоративної соціальної відповідальності (КСВ) не було б ESG. КСВ – це про напрями, які підтримує компанія, а ESG – це про вимірювання. І тому, коли ми читаємо ESG стратегії компанії, то ми побачимо там результати, до яких прямують компанії. Саме цьому присвячений Індекс прозорості компаній. В індексі оцінюється не тільки політика компанії в якомусь напрямі, а й результати даної політики, яких показників досягнуто. Усі елементи корпоративного управління, КСВ, звітність оцінюються за показниками, які відкриті для публічності через сайти компаній, а також сторінки в соцмережах.

М.Саприкіна закликала компанії подавати заявки на включення до Індексу, оскільки проходження процедури скринінгу може стати екзаменом на публічність та відкритість перед стейкхолдерами. Посилання на анкету

Захід відбувся у співпраці з Програмою IFC «Сприяння інвестиціям через інтегровані екологічні, соціальні та управлінські стандарти в Європі та Центральній Азії», що реалізується у партнерстві з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань SECO. Метою Програми є стимулювання та допомога компаніям у прийнятті кращих практик корпоративного управління, сприяючи їх здатності залучати стійкі інвестиції.

Запис відео