Увійти|Реєстрація

вул. Михайлівська, 12 Б

+38 (044) 228-87-59
info@cgpa.com.ua

Підписатись на новини
16.11.2018Олександр Окунєв розповів про роль корпоративного секретаря на підприємстві слухачам LHS 15 листопада

15 листопада голова правління Професійної асоціації корпоративного управління Олександр Окунєв виступив в модулі корпоративного управління в Lеgal High School і розповів слухачам освітньої платформи про роль корпоративного секретаря на підприємстві.

За словами лектора, правові основи діяльності корпоративного секретаря акціонерного товариства визначені Законом України «Про акціонерні товариства», зокрема частиною 4 статті 56: наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар — це особа, відповідальна за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами; частиною 2 статті 78: протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера, корпоративний секретар, а у разі його відсутності — виконавчий орган акціонерного товариства, зобов’язаний надати цьому акціонеру засвідчені копії відповідних документів, а також частиною 2 статті 73: корпоративний секретар не може бути членом ревізійної комісії (ревізором) акціонерного товариства.

Крім того, посаду корпоративного секретаря прописано у Принципах корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014 року №955, де в пункті 3.1.16 зазначено, що з метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів акціонерного товариства, належного інформування акціонерів та заінтересованих осіб акціонерному товариству доцільно ввести посаду корпоративного секретаря.

Наявність корпоративного секретаря в акціонерному товаристві стає обов’язковою, адже в частині 1 статті 24 Закону України «Про акціонерні товариства» йдеться про те, що публічне акціонерне товариство зобов’язане пройти процедуру допуску акцій до торгів на фондовій біржі і залишатися допущеним хоча б на одній фондовій біржі в Україна. А для цього встановлені вимоги про внесення цінних паперів до біржового реєстру, зокрема запровадження емітентом акцій посади корпоративного секретаря.

Фактори, що впливають на підвищення статусу корпоративного секретаря в компаніях України, — це, зокрема, повне переосмислення ролі наглядової ради як органу управління компанією; чітке дотримання вимог законодавства країн, в яких веде бізнес компанія, є питанням її «життя або смерті»; вихід українських компаній на вітчизняні та міжнародні фондові ринки (запозичення, приватні розміщення акцій, IPO); зміна форм роботи з акціонерами, зростання їхньої активності.

«Роль корпоративного секретаря полягає в забезпеченні дотримання компанією корпоративних процедур, передбачених чинним законодавством та «найкращою практикою» корпоративного управління. Він займається налагодженням ефективної взаємодії між акціонерами і компанією, а також наглядовою радою і менеджментом, серед його функцій — організаційне та юридичне забезпечення діяльності наглядової ради, її комітетів, загальних зборів акціонерів і виконавчого органу компанії, а також впровадження процедур, що забезпечують керованість компаній, що входять до складу групи», — підкреслив Олександр Окунєв.

Він детально зупинився на аналізі структури апарату корпоративного секретаря та навів приклади розподілу повноважень у цьому апараті. Говорячи про врегулювання статусу корпоративного секретаря в локальних нормативних актах акціонерного товариства, лектор нагадав, що відповідно до Положення про корпоративного секретаря акціонерного товариства корпоративний секретар — це посадова особа акціонерного товариства, здійснює правове, організаційно-технічне забезпечення та координацію роботи органів управління, обмін інформацією між ними та акціонерами, виконує інші завдання. А корпоративний секретаріат — це структурний підрозділ акціонерного товариства, що складається з помічників корпоративного секретаря та інших фахівців, завданням яких є забезпечення виконання корпоративним секретарем усіх покладених на нього обов’язків. Примірне положення про корпоративного секретаря акціонерного товариства, в статутному капіталі якого корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, затверджене наказом ФДМУ від 19 березня 2015 року №356.

За матеріалами LegalHighSchool.