Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

21-25 жовтня 2019
Програма підготовки корпоративних секретарів (КС 1)

Специфіка роботи КС передбачає перманентне навчання і вдосконалення. Розуміючи це, ПАКУ і УІКУ пропонують всім, хто цікавиться корпоративним управлінням і корпоративним правом, пройти навчання на програмах «КС-1» і «КС-2». Водночас є можливість взяти участь в окремих модулях кожної з програм, кожен з яких присвячений певній тематиці (діяльність НС; діяльність служби КС; емісія, дивіденди, операції з ЦБ; розкриття інформації на ФР тощо).

Програма підготовки КС дозволяє її учасникам визначити для себе роль і правовий статус КС, його завдання і можливе коло обов’язків в різних компаніях (від сімейної до біржової), зрозуміти особливості роботи КС в банках та/або компаніях зі значною державною часткою. Водночас, можна говорити, що ця програма не тільки для початківців, які не знайомі з питаннями корпоративного права та управління, а й для досвідчених фахівців (юристів, економістів, членів органів управління товариств), які бажають структурувати свої знання і досвід, визначити пріоритети в подальшій роботі з побудови моделі КУ своєї компанії.

Основні модулі Програми:

 • Введення в корпоративне управління. Загальна характеристика стану розвитку корпоративного управління в Україні
 • Корпоративний секретар акціонерного товариства: роль, правовий статус, функціонал
 • Загальні збори акціонерів як орган управління. Компетенція загальних зборів (ЗЗА).
 • Порядок скликання ЗЗА
 • Реєстрація акціонерів для участі в ЗЗА. Кворум на ЗЗА
 • Прийняття рішень і голосування на ЗЗА. Протокол ЗЗА
 • Наглядова рада АТ: нові правила формування і діяльності
 • Виконавчий орган АТ: нові правила формування і діяльності
 • Значні правочини та правочини із заінтересованістю
 • Ревізійна комісія vs Служба внутрішнього аудиту
 • Зовнішній аудит
 • Мета і основні правила розкриття інформації на фондовому ринку

ПРОГРАМА 

Контент-лідером програми є Окунєв Олександр Йосипович , голова правління Професійної асоціації корпоративного управління, досвідчений фахівець в галузі корпоративного права. Має великий досвід здійснення в Україні консалтингових проектів Міжнародного інституту бізнесу, Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Українського інституту корпоративного управління, є співавтором одного з перших в Україні посібників з питань корпоративного управління, багатьох публікацій, присвячених цим проблемам.

В якості спікерів в Програмі беруть участь досвідчені корпоративні секретарі, переможці Конкурсу «КС року», інші відомі фахівці-практики в сфері КУ, представники НКЦПФР.

Місце проведення: м. Київ, вул. Михайлівська, 12 Б. 

Вартість участі – 9900 грн. без ПДВ (при реєстрації та оплаті до 07 жовтня 2019 р. – 8700 грн. без ПДВ).

Для Членів ПАКУ – 7920 грн. без ПДВ

З питаннями Ви можете звертатись за тел. (044) 228-87-59,  e-mail: Irina.Bilyachenko@cgpa.com.ua.