Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

Корпоративний секретар

Корпоративний секретар ПрАТ “Експортно-кредитне Агентство”

Вимоги:
– Вища юридична освіта
– Досвід роботи з внутрішньою документацією великих підприємств
– Знання української та англійської мов

Додаткові переваги:
– Досвід роботи з органами державної влади
– Досвід роботи з наглядовими радами
– Знання інших іноземних мов

Умови роботи:
– Постійна зайнятість
– Умови оплати праці обговорюються по результатах співбесіди

Обов’язки:
Корпоративний секретар:
1) відповідає за взаємодію органів товариства між собою, з акціонерами та інвесторами, а також з юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство;
2) забезпечує дотримання органами та посадовими особами товариства процедурних вимог до корпоративного управління, встановлених законодавством та внутрішніми документами товариства;
3) проводить моніторинг відповідності цього Статуту та внутрішніх положень товариства вимогам законодавства та їх взаємної узгодженості, здійснює підготовку пропозицій щодо внесення змін до цього Статуту та внутрішніх положень товариства;
4) забезпечує підготовку та проведення загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та її комітетів;
5) виконує завдання, пов’язані з організацією засідань наглядової ради та комітетів наглядової ради (розсилає повідомлення про засідання та їх порядок денний; координує підготовку та розсилання документів, пов’язаних з роботою наглядової ради та її комітетів);
6) забезпечує своєчасне надання достовірної інформації про товариство органам товариства та акціонерам, консультує посадових осіб органів товариства з питань корпоративного управління;
7) організовує розкриття інформації про товариство як емітента, що підлягає обов’язковому розкриттю відповідно до вимог законодавства;
8) веде та зберігає протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та її комітетів;
9) забезпечує зв’язок з акціонерами, у тому числі роз’яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав;
10) здійснює нагляд за виконанням рішень наглядової ради;
11) готує щорічний план роботи наглядової ради;
12) взаємодіє з іншими органами товариства;
13) забезпечує організацію прийняття рішень органами товариства щодо юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство;
14) забезпечує ефективну участь уповноважених представників товариства у засіданнях органів управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство;
15) виконує інші завдання, визначені положенням про корпоративного секретаря.

Контакти:

Олег Містюк

mistuque@gmail.com

0503813438