Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

Дарвай Оксана Іванівна

1984 р.н.

Контактна інформація:

тел. 097 256 15 82

e-mail: solonk@i.ua

Посада:

Спеціаліст з корпоративного управління, корпоративний секретар, помічник голови правління або голови наглядової ради.

Освіта: вища, рік закінчення: 2007, Національний авіаційний університет (юридичний факультет, правознавство), рівень – спеціаліста.

Додаткова освіта:

2011, 2014, 2017 роки – сертифікований НКЦПФР фахівець з депозитарної діяльності.

Одноденні семінари з корпоративного управління в ПАКУ та ЕМКОН.

 

Досвід роботи:

Лютий 2011 – по цей час – АТ «ПТЕМ» (сфера діяльності: енергетика та промисловість).

Посада – провідний фахівець з корпоративного управління.

Посадові обов’язки:

Підготовка та проведення загальних зборів акціонерів (ЗЗА), засідань наглядової ради та виконавчого органу. Виконання функцій члена реєстраційної комісії та лічильної комісії на ЗЗА.

Підготовка протоколів ЗЗА, правління, наглядової ради товариства, лічильної комісії, реєстраційної комісії тощо.

Забезпечення належного взаємозв’язку товариства з акціонерами (ведення обліку звернень акціонерів, контроль за їх вчасним розглядом та надання відповідей на запити акціонерів; забезпечення вчасного та повного інформування акціонерів про рішення, ухваленні органами управління товариства; забезпечення своєчасної виплати дивідендів на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства).

Забезпечення належного взаємозв’язку між органами управління товариства.

Контроль за відповідністю внутрішніх документів товариства (Статуту та положень) вимогам чинного законодавства України, надання органам управління товариства висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до чинного законодавства України.

Робота з депозитарними установами, ПАТ «НДУ», торговцями цінними паперами, НКЦПФР (робота з договорами: підготовка проектів, укладання договорів, внесення змін, доповнень, припинення дії договорів, контроль за виконанням взаємних зобов’язань по договорам в сфері корпоративного управління, купівля-продаж акцій, викуп акцій, замовлення реєстрів акціонерів, довідок, отримання ЕЦП, підготовка відповідей на запити контролюючих державних органів тощо). Виконання функцій розпорядника рахунку в цінних паперах емітента (в ПАТ «НДУ»).

Підготовка та розкриття регулярної (річної) інформації, особливої та іншої інформації відповідно до вимог чинного законодавства та забезпечення її вчасного подання до НКЦПФР, розкриття інформації на власному сайті товариства.

Зберігання документів товариства.

Здійснення моніторингу чинного законодавства України з питань корпоративного управління.

 

Квітень 2006 – травень 2010 року – ДАК “Хліб України”,

Посада – головний юрисконсульт по роботі з дочірніми підприємствами.

Посадові обовязки: повне юридичне супроводження дочірніх підприємств Компанії.

 

Досвідчений користувач: MS Office (Word, Excel, Outlook), навички роботи з Internet, ліга закон, з програмними продуктами SMIDA та Емкон, необхідними для підготовки та розкриття інформації на фондовому ринку, в Кабінетах клієнта ПАТ «НДУ» та SMIDA.

Володіння мовами: українська, російська, англійська (початковий рівень).

Додаткова інформація: сертифікату корпоративного секретаря не маю (не було потреби для Компанії, в якій я працювала), але в разі необхідності отримаю із задоволенням.

Особисті якості: порядність, відповідальність, здатність до навчання, організованість.