Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

ВКЛЮЧЕННЯ ДО РЕЄСТРУ

До Реєстру можуть бути включені фізичні особи, які відповідно до вимог законодавства України мають право бути обраними членами наглядових рад юридичних осіб (далі – Кандидати) та відповідають наступним критеріям:

 1. особиста професійна успішність, підтверджена відповідними досягненнями у розвитку кар’єри, наприклад, статусом власника бізнесу або керівника (заступника керівника) компанії реального сектору, банку; партнера юридичної або аудиторської компанії, що входить до числа провідних у країні тощо;
 2. розуміння сучасних вітчизняних та світових тенденцій та напрямів розвитку теорії та найкращої практики щодо ролі, завдань, принципів та організації роботи наглядових рад, підтверджене, наприклад, досвідом роботи у складі наглядових рад (рад директорів, інших подібних органів) товариств, релевантними тренінгами в авторитетних організаціях тощо;
 3. здатність розуміти і давати оцінку бізнесу компанії в цілому та/ або основним бізнес-процесам, робити конкретний внесок у діяльність хоча б одного з комітетів Ради;
 4. готовність та здатність висловлювати незалежні професійні судження та приймати відповідні рішення;
 5. особиста доброчесність.

Для включення до Реєстру Кандидат подає (надсилає) на e-mail: registry@cgpa.com.ua наступні документи:

 1. заяву про включення до Реєстру;
 2. згоду на зберігання та розкриття інформації про фізичну особу;
 3. анкету;
 4. копію паспорта;
 5. копії документів про вищу освіту;
 6. копії документів про кваліфікацію фахівця у сфері корпоративного управління (за наявності);
 7. копію трудової книжки (за наявності), рекомендації та інші документи, що свідчать про досвід роботи Кандидата у сфері корпоративного управління (за наявності);
 8. інші документи, що характеризують кваліфікацію, професійні та особисті якості, ділову репутацію Кандидата (рекомендаційні листи, відомості про державні або суспільні відзнаки, нагороди тощо);
 9. викладений у вільній формі мотиваційний лист із зазначенням: (а) підстав, які, на думку Кандидата, дозволяють йому претендувати на обрання членом наглядової ради (професійна освіта, кваліфікація, досвід, бездоганна ділова репутація тощо); (б) бачення особистої місії Кандидата у разі такого обрання;
 10. резюме Кандидата, в якому, за наявності, відображені результати роботи Кандидата в органах управління господарських структур;
 11. коротке відеозвернення презентаційного характеру до членів Ради (за бажанням);
 12. згоду на проведення перевірки відомостей щодо Кандидата.

Документи, які потребують особистого підпису Кандидата, ним роздруковуються, підписуються, скануються та надсилаються в електронному вигляді на адресу ПАКУ з одночасним надсиланням поштою оригіналів таких документів.

На запит Секретаря Ради Кандидат повинен надати для огляду оригінали відповідних документів.

Для покриття видатків на ведення Реєстру при поданні заяви про включення до Реєстру Кандидати сплачують одноразовий цільовий внесок, розмір якого встановлюється Правлінням ПАКУ. Розмір цільового внеску становить:

 • Для членів ПАКУ, які не мають заборгованості по внесках, – 0,00 грн.;
 • Для інших кандидатів – 1000,00 грн. 

Кандидат може бути запрошений для співбесіди з членами (окремим членом) Ради, результати якої враховуються при прийнятті рішення про включення до Реєстру.

Кандидатові може бути відмовлено у включенні до Реєстру у випадках:

 • невідповідності вимогам до Корпоративного директора;
 • ненадання (несвоєчасного надання) документів або їх копій, або надання недостовірних або неповних відомостей;
 • наявності суб’єктивних суджень членів Ради про неготовність в цілому рекомендувати кандидата як члена Наглядової ради.

Рішення про включення (або про відмову у включенні) до Реєстру ухвалюється протягом чотиримісячного строку після дня надання Кандидатом повного пакету документів.

Записи вносяться до Реєстру протягом трьох робочих днів після прийняття Радою відповідних рішень.

Особі, включеній до Реєстру, Секретарем Ради не пізніше трьох робочих днів після дня внесення запису до Реєстру надається лист, який підтверджує факт внесення запису до Реєстру.

Рішення про відмову у включенні до Реєстру доводиться до відома Кандидата протягом трьох робочих днів після дня прийняття Радою відповідного рішення.

Контактна особа – Козоріз Наталія:
тел.: +38 (044) 228-87-59, e-mail: registry@cgpa.com.ua