Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

РАДА РЕЄСТРУ

Реєстр формується та ведеться спеціальним органом ПАКУ – Радою Національного реєстру корпоративних директорів (надалі – Рада), яка створюється рішенням Правління ПАКУ у складі не менше п’яти осіб строком на один рік.

Рада:

  • визначає загальні, репутаційні та професійні вимоги до кандидатів на включення до Реєстру;
  • визначає внутрішні процедури Ради та затверджує положення, що їх регулюють;
  • приймає рішення про включення кандидатів до Реєстру або, у визначених випадках, виключення з нього;
  • сприяє призначенню осіб, включених до Реєстру, до складу Наглядових рад юридичних осіб шляхом інформування бізнес-середовища та органів виконавчої влади про осіб, включених до Реєстру, та їх ділові якості, надання відповідних рекомендацій, допомоги в оформленні необхідних документів тощо;
  • надає ПАКУ, у разі необхідності, пропозиції щодо вдосконалення правового середовища у сфері корпоративного управління та суміжних галузях.

Персональний склад Ради Реєстру 

Волошина Олена, керівник діяльності IFC в Україні. Координуючи діяльність IFC в Україні, відповідає за залучення інвестицій та здійснює нагляд за вже існуючими інвестиційними проектами. Активно залучена до роботи консультативних проектів IFC в Україні.
   
Гордієнко Оляна, голова Наглядової ради – незалежний член Наглядової ради ПАТ “Укрексімбанк” (з 2019), директор з корпоративного управління Групи ICU. Була директором з управління Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). Має 15-річний досвід роботи в якості юриста у сфері корпоративного права, злиттів та поглинань у престижній міжнародній юридичній фірмі Baker&McKenzie. У вересні 2016 року стала Членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У квітні 2017 року приєдналася до ЄБРР як Директор з управління, з метою збільшення ролі ЄБРР в політичному діалозі, а також внеску ЄБРР в інвестиційний клімат, приватизацію, реформи держпідприємств в Білорусі, Молдові та Україні.
   
Завада Олександр, член Президії Української федерації убезпечення. У 1992 -2001 перший Голова Антимонопольного комітету України. З 2011 року голова Громадської ради при Антимонопольному комітеті України. З 2002 року працював на керівних посадах в НАСК «ОРАНТА». З 2008 – Голова ради Ядерного страхового пулу.
   
Івашко Марк. Професіонал з 20-річним досвідом у сфері інвестиційного бізнесу, член Наглядової ради компанії Miratech. Співзасновний і управляющий партнер Diligent Capital Partners. Співзасновник Horizon Capital, одного з найбільших в Україні та регіоні інвестиційних фондів. Досвічений член ради приватних і публічних компаній, а також неурядових організацій регіону. Отримав три вищі освіти в США (серед них – MBA Гарвардського університету).
   
Кінах Ярослав, президент Іскандер Енерджі (Iskander Energy Corporation). Понад 25 років працював у сфері корпоративних і міжнародних фінансів в ТД Банк (Toronto Dominion Bank). З 1995 по 1999 р очолював представництво ЄБРР в Україні. У різні роки був радником прем’єр-міністра України, керівництва м.Києва в рамках проектів технічної допомоги уряду Канади, проекту розміщення єврооблігацій і т.п. Директор «Блек Айрон Інк» (Black Iron Inc), представленої на фондовій біржі Торонто, а також «ДеНово», приватної української компанії, яка працює в сфері високих технологій. Має ступінь MBA Університету Колумбії.
   
Мітюков Ігор, Голова наглядової ради ПАТ «Національний депозитарій України» (2017-2020). Незалежний член наглядової ради АТ “Ощадбанк” (2019-2020). З лютого 1994 року заступник голови НБУ. З вересня 1994 року віце-прем’єр-міністр України з питань фінансів. У 1995-1997 рр. спеціальний представник уряду України при Європейському Союзі. У 1997-2001 рр. міністр фінансів України.  У 2002-2005 рр. посол України у Великій Британії та Північної Ірландії.  З березня 2008 року очолює створене українське представництво американського інвестиційного банку «Morgan Stanley». 
   
Окунєв Олександр, голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління, відомий в Україні фахівець у галузі корпоративного права. Консультант International Finance Corporation (IFC) в Україні (1996-2001), МІБ (2001-2012) та Українського інституту корпоративного управління (з 2012р.). Автор кількох книг та більше 60 публікацій з корпоративного права та управління.

За згодою Ради Правління ПАКУ призначає Секретаря Ради, який не є членом Ради.

Секретар Ради:

  • організовує засідання Ради; фіксує результати голосувань на засіданнях Ради; підписує протоколи засідань Ради;
  • організовує опитування членів Ради у разі прийняття рішення про заочне голосування;
  • організовує ведення Реєстру та надання інформації з Реєстру;
  • інформує Правління ПАКУ про роботу Ради;
  • здійснює інші організаційно-технічні функції для забезпечення роботи Ради.

Рішенням Правління ПАКУ Секретарем Ради призачено Трипольського Олега Всеволодовича.

Трипольський Олег, член Професійної асоціації корпоративного управління. У 1993-1998 рр., 2000-2010 рр. заступник завідуючого, завідуючий відділом, заступник начальника Управління Секретаріату Кабінету Міністрів. У 1999 р. заступник Голови Національного агентства з питань управління державними корпоративними правами. У 1999-2007 роках член наглядових рад кількох великих акціонерних товариств з державним пакетом акцій: Алчевський коксохім, Запорізький завод феросплавів, Київський завод ім. Петровського, Малинська паперова фабрика, Кримський титан. Заслужений економіст України.