Увійти|Реєстрація

вул. Михайлівська, 12 Б

+38 (044) 228-87-59
+38 (044) 278-12-52
info@cgpa.com.ua

Cпеціалізована навчальна програма

«КОРПОРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР»

І модуль

День 1

09.45 – 10.00

Знайомство, відкриття програми

10.00 – 11.30

Вступ до корпоративного управління

Олександр Окунєв

 • Визначення та основні елементи моделі корпоративного управління
 • Головні переваги якісного корпоративного управління?
 • «Світові стандарти» та «найкраща практика» корпоративного управління

11.30 – 11.45

Перерва на каву

11.45 – 13.15

Вступ до корпоративного управління (продовження)

Олександр Окунєв

 • Проблематика оцінки рівня корпоративного управління
 • Підходи до побудови ефективної моделі корпоративного управління в компанії (групі компаній)

13.15 – 14.15

Обідня перерва

14.15 – 15.45

Формування та організація роботи Ради – українська та зарубіжна практика

Олександр Окунєв

 • Процедури підбору кандидатів на посади в Раді та планування наступності
 • Збалансована Рада:
 1. Кількісний склад Ради
 2. Співвідношення різних типів директорів у Раді (виконавчі, не виконавчі, незалежні тощо)
 3. Оптимальне поєднання знань, досвіду та особистих якостей директорів

15.45 – 16.00

Перерва на каву

16.00 – 17.30

 

Формування та організація роботи Ради – українська та зарубіжна практика (продовження)

Олександр Окунєв

 • Комітети Ради:
 1. з аудиту
 2. з винагороди
 3. з питань призначень
 4. зі стратегії
 5. інші


День 2

10.00 – 11.30

Рада акціонерного товариства (НР): роль та компетенція

Олександр Окунєв

 • Роль Ради та її основні завдання
 • Компетенція Ради
 • Нормативне врегулювання діяльності Ради (положення про Раду, договір з членом Ради)

11.30 – 11.45

Перерва на каву

11.45 – 13.15

Організація роботи Ради

Олександр Окунєв

 • Роль голови Ради
 • Планування засідань Ради
 • Засідання Ради та її комітетів, ухвалення ними рішень
 • Корпоративний секретар компанії та його роль у роботі Ради

13.15 – 14.15

Обідня перерва

14.15 – 15.45

Роль Наглядової ради в розробці та реалізації стратегії компанії

Ігор Гут

 • Рішення стосовно стратегії компанії та контроль за їх виконанням
 • Ефективні процедури підготовки та прийняття рішень Радою
 • Ризики виконання стратегії та контроль за ними з боку Ради
 • Дії ради у випадках виникнення криз, непередбачуваних проблем, конфліктних ситуацій, провалів в реалізації проектів

15.45 – 16.00

Перерва на каву

16.00 – 17.30

 

Ухвалення Радою стратегічних рішень з розвитку підприємства (розгляд ситуаційних вправ на прикладах українських компаній)

Ігор Гут

 • Якими мають бути процедури прийняття рішень щодо інвестиційних проектів?
 • Яку інформацію повинні отримати члени Ради щодо інвестиційного проекту?
 • Які питання слід поставити топ-менеджменту щодо інвестиційних проектів

 

ІІ модуль

 День 3

10.00 – 11.30

Роль та завдання Ради щодо оцінки результатів діяльності компанії. Діяльність аудиторського комітету Ради

Олена Вольська

 • Роль Ради у відносинах з інвесторами
 • Яку інформацію повинен надати топ-менеджмент Раді?
 • Яка корисна інформація може бути отримана з фінансової звітності?
 • Як виявити потенційні проблеми та ризики?
 • За якими показниками повинна оцінюватись результативність роботи менеджменту компанії?

11.30 – 11.45

Перерва на каву

11.45 – 13.15

Підходи до вирішення Радою проблеми визначення системи оплати вищого виконавчого керівництва компанії. Діяльність Комітету Ради з винагород

Олена Вольська

 • Світовий досвід узгодження інтересів акціонерів та менеджменту: як платять топ-менеджерам у світі?
 • Переваги та недоліки різних підходів до оплати топ-менеджменту
 • Які питання щодо системи оплати вищого виконавчого керівництва повинна поставити Рада?

13.15 – 14.15

Перерва на обід

14.15 – 15.45

Забезпечення корпоративної безпеки компанії як завдання Ради

Сергій Погребной

15.45 – 16.00

Перерва на каву

16.00 – 17.30

Національний реєстр корпоративних директорів ПАКУ – роль та завдання; умови включення; можливості для директорів

Зустріч з членами Ради Національного реєстру корпоративних директорів

 

День 4

10.00 – 11.30

Взаємодія компанії з інвесторами. Розробка та реалізація стратегії фінансування бізнесу

Ірина Стародубова

 • Стратегія фінансування бізнесу: фактори, складові, розробка, реалізація
 • Структура капіталу компанії і вартість залучення капіталу на практиці
 • Боргове фінансування
 • Залучення капіталу фондів прямого інвестування: умови угоди, оцінка вартості, досвід

11.30 – 11.45

Перерва на каву

11.45 – 13.15

Взаємодія компанії з інвесторами. Розробка та реалізація стратегії фінансування бізнесу (продовження)

Сергій Гончаревич

 • Переваги та недоліки публічності: висновки з досвіду українських компаній
 • Підготовка компанії до первинного розміщення акцій: вибір ринку, послідовність дій, витрати, типові помилки
 • Відносини з інвесторами та інформаційна політика

13.15 – 14.15

Перерва на обід

14.15 – 15.45

Оцінка ефективності роботи Ради. Діяльність Комітету Ради з корпоративного управління

Олександр Окунєв

 • Формальні процедури оцінки ефективності роботи Ради в цілому та її окремих членів
 • Основні питання, що розглядаються під час оцінки
 • Практичні поради щодо процедур оцінки
 • ·Винагорода членів Ради: тенденції, приклади, рекомендації

15.45 – 16.00

Перерва на каву

16.00 – 17.30

Вирішення проблеми наступності в управлінні компанією (succession planning), як завдання Ради. Діяльність Комітету Ради з призначень

Олександр Окунєв

 • Основні плани наступності, які зазвичай складаються
 • Рекомендації щодо процесу складання планів
 • Складові плану наступності керівництва для непередбачених ситуацій
 • Припинення повноважень директора (розгляд кейсу «HP»)

17.30 – 18.00

 Питання та відповіді, загальне обговорення; підведення підсумків програми; вручення сертифікатів; обговорення можливостей подальшої співпраці

* Розклад є орієнтованим і може зазнати незначних змін щодо програми та/або складу спікерів