Увійти|Реєстрація

м.Київ, вул. Володимирська, 23

Підписатись на новини
20.08.2015ПАКУ подала зауваження до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації стандартів IOSCO та виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в частині протидії зловживанням на фондовому ринку»

Члени ПАКУ розглянули проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації стандартів IOSCO та виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в частині протидії зловживанням на фондовому ринку», який був оприлюднений на веб-сайті НКЦПФР 03.08.2015 року, та подали свої зауваження до цього документу.

Текст проекту

Текст зауваження

Голові Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку України

Хромаєву Т. З.

Зауваження

До проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації стандартів IOSCO та виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в частині протидії зловживанням на фондовому ринку», який був оприлюднений на веб-сайті НКЦПФР 03.08.2015 року.

Професійна асоціація корпоративного управління (далі – ПАКУ) розглянула оприлюднений проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації стандартів IOSCO та виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в частині протидії зловживанням на фондовому ринку» (далі – Законопроект) та вважає, що Законопроект в такій редакції не може бути поданий на розгляд Верховної ради України та має бути доопрацьований.

Серед системних недоліків Законопроекту слід відзначити наступне:

 1. Законопроект не є збалансованим. Його норми спрямовані, головним чином, на посилення відповідальності суб’єктів фондового ринку, надання НКЦПФР (далі – «Комісія») додаткових контрольних та репресивних функцій. На нашу думку, це може дати негативний ефект під час вирішення завдання створення та розвитку фондового ринку України. Надмірні регуляторна та контрольна функції Комісії, за відсутності системних реформ у галузі, беззаперечної довіри суб’єктів ринку до регулятора, створять передумови для вибіркового тиску на учасників фондового ринку та посилення корупційних проявів у діяльності Комісії. Такі явища наразі є неприйнятними, адже вони є головною перешкодою у залученні іноземних інвестицій до економіки України.

На нашу думку, в сучасних умовах потрібно насамперед створювати економічні та політичні інструменти для залучення капіталу на фондовий ринок України, проводити структурні реформи галузі та діяльності регулятора: створення умов для виведення з ринку «квазіпублічних» компаній; прозоре формування біржових курсів; лібералізація валютного законодавства; скорочення бюрократичних процедур, забезпечення прозорості діяльності Комісії; фінансова, організаційна та інформаційна державна підтримка публічних розміщень акцій українськими емітентами тощо.

 1. Нажаль, у Законопроекті містяться пропозиції щодо імплементації не всіх, а тільки деяких принципів IOSCO. Так, Законопроект не містить у собі норм, що спрямовані на імплементацію таких принципів IOSCO, як:
  1. забезпечення чіткого та послідовного процесу регулювання;
  2. забезпечення відповідних повноважень, належних ресурсів та здатності виконувати свої функції та покладені обов’язки;
  3. відповідність співробітників регулятора найвищим професійним стандартам, включаючи відповідні стандарти конфіденційності;
  4. забезпечення ефективного та надійного використання повноважень з перевірок, розслідувань, нагляду та правозастосування та застосування ефективних програм з дотримання законодавства.

Надаючи Комісії додаткові повноваження з проведення розслідувань та перевірок, здійснюючи виведення діяльності Комісії за межі дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», надаючи Комісії повноваження щодо отримання інсайдерської інформації до моменту її опублікування, Законопроект не містить жодної норми про:

 1. підвищення особистих та професійних вимог до членів Комісії, уповноважених осіб та інших співробітників Комісії, регулювання процесу відбору співробітників до лав Комісії, можливість суб’єктам ринку надавати обґрунтовані заперечення з приводу їх призначення, вимоги до підвищення кваліфікації співробітників, декларування їх доходів та витрат;
 2. засоби контролю за діяльністю Комісії з боку правоохоронних органів, СРО та учасників фондового ринку, можливість висловити недовіру членам Комісії;
 3. формування майнової бази Комісії, забезпечення кадрового потенціалу Комісії та суб’єктів ринку;
 4. стандарти та заходи забезпечення конфіденційності інформації, що отримують співробітники Комісії під час виконання власних повноважень;
 5. підвищення відповідальності співробітників Комісії, запровадження у складі Комісії служби внутрішніх розслідувань та аудиту;

Наприклад, деякими фахівцями пропонується встановити додаткові кваліфікуючі вимоги до суб’єкту злочину за статтею 2321 «Незаконне використання інсайдерської інформації» та підвищену відповідальність для співробітників Комісії, зокрема підвищити штраф, додати обмеження волі та встановити безумовну заборону займати відповідні посади не менш ніж на десять років.

 1. додаткові вимоги до публічності діяльності Комісії у сфері правозастосування.

Зокрема, пропонується запровадити публічний реєстр постанов про накладення санкцій на учасників ринку, що забезпечить однакове застосування санкцій до учасників ринку.

 1. Вилучення з Кодексу України про адміністративні правопорушення статей щодо відповідальності за порушення на ринку цінних паперів та застосування цієї відповідальності до необмеженого кола фізичних осіб в обсягу, наведеному у Законопроекті, суперечить ст. 238 Господарського кодексу України та ст. 61 та 92 Конституції України, оскільки фізичні особи не є суб’єктами застосування адміністративно-господарських санкцій, зокрема адміністративно-господарського штрафу. Для того, щоб включити фізичних осіб до кола адміністративно-господарської відповідальності потрібно комплексно переглянути господарсько-правову доктрину.

Під час доопрацювання Законопроекту слід чітко визначити коло фізичних осіб, до яких можуть бути застосовані санкції за порушення на фондовому ринку України, а також визначити принципи притягнення до відповідальності фізичних осіб за аналогією з главою 2 розділу 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це необхідно для забезпечення дотримання норм Конституції України та приведення Законопроекту у відповідність принципам IOSCO, які стосуються діяльності регулятора ринку цінних паперів, а саме:

 1. зрозумілість та конкретна визначеність повноважень регулятора;
 2. забезпечення чіткого та послідовного процесу регулювання.
 1. Збільшення мінімального розміру відповідальності до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 грн.) явно не відповідає поточній економічній ситуації в Україні та збільшить тягар відповідальності для невеликих емітентів, які не мають коштів на оплату послуг професійного юриста/корпоративного секретаря, та, при цьому, не можуть змінити організаційно-правову форму за об’єктивних причин. Більшість незначних порушень з боку емітентів (порушення строків розкриття особливої та регулярної інформації, технічні помилки в цій інформації) не є настільки суттєвими для покарання значною сумою штрафу. Пропонуємо переглянути систему штрафних санкцій та встановити адекватну відповідальність за незначні порушення.

Насамкінець звертаємо Вашу увагу, що ПАКУ та її члени готові взяти участь у подальшому доопрацюванні цього Законопроекту та у розробці інших проектів нормативно-правових актів у сфері корпоративного управління.

З повагою та з готовністю до співпраці

Голова Правління

Професійної асоціації корпоративного управління О. Й. Окунєв