Увійти|Реєстрація

м. Київ вул. Михайлівська, 12 Б

+38 (044) 228-87-59
+38 (044) 278-12-52
info@cgpa.com.ua

24 листопада 2017
Семінар «Найновіші зміни до корпоративного законодавства, що відбулися у 2017р., та їх вплив на діяльність акціонерного товариства»

ПРОГРАМА*

10.00 – 11.15

1 год.

15 хв.

Новели Закону, що НЕ стосуються процедури Squeeze out:

 • Нові «пільги» АТ при зміні найменування у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням в інше господарське товариство (дозвільні документи, ліцензії, документи на право користуватися землею, програми, регламенти, погодження, методики, інструкції тощо)
 • Додаткові повноваження НКЦПФР з контролю дотримання вимог законодавства, що регулює корпоративні відносини
 • Нові визначення («домінуючий контрольний пакет акцій»; «значний контрольний пакет акцій»; «опосередковане набуття права власності»; «особи, що діють спільно»; «контроль»)
 • Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість: нові «порогові значення»; новий порядок прийняття рішень з цього питання на ЗЗА ПрАТ; можливості обмеження дії Закону статутом ПрАТ; нові виключення з переліку правочинів, що підпадають під регулювання
 • Інші новели
11.15 - 11.30 15 хв. Перерва
11.30 - 13.00

1 год.

30 хв.

Новели Закону, що стосуються розкриття акціонерними товариствами інформації:

 • Нові вимоги щодо інформації про власників пакетів акцій – відмінності для ПАТ і ПрАТ
 • Нові вимоги до річної інформації емітента
 • Додаткові випадки розкриття особливої інформації емітента
 • «Послаблення» для ПрАТ щодо інформації про правочини із заінтересованістю
13.00 - 14.00 1 год. Перерва на обід
14.00 - 15.30 1 год. 30 хв.

Процедури Squeeze out та Sell out: визначення та загальний порядок дій

 • Придбання акцій ПАТ та ПрАТ за наслідками придбання контрольного пакета акцій, а також значного контрольного пакета акцій для ПАТ
 • Обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій
 • Обов’язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій АТ, акцій на вимогу акціонерів
15.30 – 15.45 15 хв. Перерва
15.45 – 17.15 1 год. 30 хв.

Процедури Squeeze out та Sell out: деякі особливості правозастосування

 • Особливості визначення ринкової вартості акцій порівняно із загальноприйнятим
 • Можливість незастосування процедур Sell out для ПрАТ: про що варто подбати при підготовці статуту АТ та у разі зміни типу товариства?
 • Порядок дій у «перехідний період» - про що йдеться у «Прикінцевих та перехідних положеннях»?
 • Наслідки недотримання вимог Закону
 • Відповіді на запитання учасників семінару
17.15 – 17.30 15 хв. Підведення підсумків семінару, вручення сертифікатів, обговорення можливостей подальшої співпраці
*У програмі семінару можливі незначні зміни.