Увійти|Реєстрація

м. Київ вул. Михайлівська, 12 Б

+38 (044) 228-87-59
+38 (044) 278-12-52
info@cgpa.com.ua

5-9 листопада 2018
Програма підготовки уповноважених за реалізацію антикорупційної програми (комплаєнс-офіцерів)

1 день - понеділок

Час

10.00

11.30

Відкриття заходу. Поняття комплаєнс. Антикорупційний комплаєнс. Конкурентні переваги бізнесу з впровадженої комплаєнс політикою.

 11.30

11.45

Перерва на каву

11.45

13.15

Правове регулювання попередження корупції в бізнесі:

  • Міжнародні нормативні документи

13.15

14.15

Перерва на обід

14.15

15.45

Правове регулювання попередження корупції в бізнесі (продовження):

  • Вимоги законодавства інших країн, що застосовується до українських суб'єктів
  • Вимоги українського законодавства

15.45

16.00

Перерва на каву

16.00

17.30

Антикорупційні розслідування в Україні та за кордоном (розгляд кейсів) – висновки з чужих помилок та практичні поради.

2 день   - вівторок

10.00

11.30

Елементи антикорупційного комплаєнс (АКК) згідно з вимогами міжнародних документів і законодавства України. Воля вищого керівництва, як елемент АКК.

11.30

11.45

Перерва на каву

11.45

13.15

Антикорупційна програма (АКП), як головний елемент АКК. Порядок створення АКП та її зміст:

  • Декларація чесної сплати податків
  • Заборона корупції
  • Політика щодо подарунків і гостинності
  • Політика в сфері конфлікту інтересів
  • Кодекс етики

13.15

14.15

Перерва на обід

14.15

15.45

Нагляд за впровадженням АКП. Обговорення варіантів побудови структур, відповідальних за впровадження АКП і нагляд за цим процесом

15.45

16.00

Перерва на каву

16.00

17.30

Практична вправа: написання та обговорення проектів політик та інших документів

3 день  - середа

10.00

11.30

Політика, яка забороняє корупційні практики (Кодекс етики), як елемент АКП

11.30

11.45

Перерва на каву

11.45

13.15

Ідентифікація та регламентація процедур з підвищеними корупційними ризиками

13.15

14.15

Перерва на обід

14.15

15.45

Практичні вправи:

1. Оцінка ризиків за допомогою інструментів «ризик-реєстр» і «тепломапа»

2. Складання планів операційних регламентів з урахуванням виявлених корупційних ризиків.

15.45

16.00

Перерва на каву

16.00

17.30

Внутрішній контроль та звітність, як елементи АКП і АКП, як невід'ємна ланка системи контролю в компанії

4 день  - четвер

10.00

11.30

Робота з персоналом. Комунікація і тренінги; інформація і заохочення, як елементи АКП

11.30

11.45

Перерва на каву

11.45

13.15

Поширення АКП на третіх осіб. Практична вправа «оцінка ризику роботи з контрагентом за допомогою спеціально розробленої анкети»

13.15

14.15

Перерва на обід

14.15

15.40

Канали для консультацій і повідомлень про порушення («Гаряча лінія»). Реакція на виявлені порушення. Ділова гра «повідомлення про порушення»

15.40

15.45

Заключне слово: Перевірка та перегляд АКП як постійний процес

15.45

16.00

Перерва на каву

16.00

17.30

Тестування учасників Програми

5 день  - п’ятниця

10.00

10.30

Підготовка до групової презентації фінальної вправи

10.30

10.45

Перерва на каву

10.45

13.15

Групові презентації фінальної вправи «Проект АКП модельної компанії»

13.15

14.15

Перерва на обід

14.15

16.15

Зустріч учасників Програми з гест-спікером (ймовірно, членом НАЗК України)

16.15

17.00

Урочисте вручення сертифікатів учасникам Програми, що успішно склали тести і виконали фінальну групову вправу