Семінар «ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ: практичні поради, судова практика»
23 травня 2017

Відповідаючи на численні запити власних членів, Професійна асоціація корпоративного управління презентує Вашій увазі семінар, присвячений питанням підготовки та проведення загальних зборів акціонерів (ЗЗА) з врахуванням положень Закону України «Про акціонерні товариства» та інших нормативних документів чинного корпоративного законодавства.

Програму семінару розраховано на:

 • Керівників (осіб, що працюють в правліннях, наглядових радах та ревізійних комісіях акціонерних товариств) та кандидатів на зазначені посади;
 • Юристів, що практикують у сфері корпоративного права;
 • Корпоративних секретарів АТ та осіб, що виконують їх функції;
 • Спеціалістів консультаційних та аудиторських фірм, які працюють над питаннями корпоративного управління, або планують розпочати таку роботу;
 • Акціонерів (в тому числі – посадових осіб банків, інвестиційних компаній, інших учасників фондового ринку).

Учасники семінару не лише вислухають практичні поради фахівця, а й матимуть можливість обговорити спірні моменти методом «мозкового штурму», обмінятися досвідом з усіма учасниками семінару, а також, отримають унікальний пакет роздаткових матеріалів, що включає презентації лектора та систематизовані судові рішення у справах щодо визнання рішень ЗЗА недійсними.

Увага! Семінар не передбачає розгляду питань діяльності інших органів управління АТ. Ми пропонуємо взяти участь також у семінарі «Діяльність органів управління та захист прав акціонерів», який відбудеться наступного дня!

Місце проведення: Професійна асоціація корпоративного управління, м. Київ, вул. Михайлівська, 12 Б

Вартість участі: 2860 грн. без ПДВ (при реєстрації та оплаті до 10 травня 2017 р.-2380 грн. без ПДВ)

З питаннями Ви можете звертатись до Ірини Біляченко – тел. (044) 22-88-759, 278-12-52, e-mail: info@cgpa.com.ua

В програмі можливі незначні зміни, слідкуйте за оновленнями

09.30 – 10.30

1 год.

Компетенція загальних зборів акціонерів (ЗЗА)

Окунєв Олександр Йосипович

 • Яким є повний перелік питань, що складають виключну компетенцію ЗЗА?
 • Можливість розгляду ЗЗА будь - яких питань діяльності АТ, включаючи питання, не віднесені до компетенції ЗЗА чинним законодавством та статутом АТ.
 • Можливість та порядок ухвалення ЗЗА рішень з «процедурних» питань.
 • Порядок делегування повноважень ЗЗА іншим органам управління АТ (за рішенням зборів або шляхом внесення змін до статуту).
 • Порядок вирішення питань, що складають виключну компетенцію ЗЗА, у випадку, коли усі акції АТ належить одному акціонерові (державі, юридичній або фізичній особі).

10.30 – 11.30

1 год.

Порядок скликання ЗЗА

Окунєв Олександр Йосипович

 • Порядок дій НР щодо скликання ЗЗА. Які органи (посадові особи) займаються вирішенням поточних питань підготовки, скликання та проведення ЗЗА?
 • Як належним чином повідомити акціонерів про ЗЗА у ПАТ та/або у ПрАТ?
 • Порядок дій акціонерів, що володіють більш як 10% голосів, у випадку відмови НР скликати на їх вимогу ЗЗА, та їх правомірність.
 • Порядок проведення ЗЗА у заочній формі (шляхом опитування): як практично організувати такі збори? Яким є кворум на таких зборах? Як розуміти фразу «Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій» - всі повинні проголосувати чи всі повинні проголосувати «За»?.
 • Судові заборони проведення ЗЗА.

11.30 - 11.45

15 хв.

Перерва на каву

11.45 – 13.15

1 год. 30 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА. Кворум на ЗЗА

Окунєв Олександр Йосипович

 • Кількість реєстрацій акціонерів під час ЗЗА. Необхідність/можливість додаткових реєстрацій після перерв та/або перед кожним голосуванням.
 • Тлумачення терміну «брати участь у ЗЗА».
 • Чи можна зобов’язати акціонера взяти участь у ЗЗА?
 • Врахування під час визначення кворуму ЗЗА привілейованих акцій та акцій, що знаходяться на балансі АТ.
 • Довіреності акціонерів – фізичних та юридичних осіб: вимоги до форми та порядку посвідчення.
 • Обмеження для певних осіб бути представниками акціонерів на ЗЗА.
 • Довіреності, що передбачають завдання на голосування. Чи треба враховувати результати голосування представника акціонера, якщо він проголосував не у відповідності до завдання?

13.15 – 14.00

45 хв.

Перерва на обід

14.00 – 15.30

1 год. 30 хв.

Прийняття рішень та голосування на ЗЗА. Протокол ЗЗА

Окунєв Олександр Йосипович

 • Співвідношення кількості питань порядку денного та рішень, ухвалених на ЗЗА (одне питання - одне рішення, одне питання - кілька рішень, щодо можливості взагалі не ухвалювати рішень з певних питань порядку денного).
 • Голосування за допомогою бюлетенів: вимоги до форми бюлетенів, порядок їх підрахунку, які бюлетені не враховувати? Один бюлетень на усі ЗЗА чи один бюлетень на кожне питання порядку денного ЗЗА?
 • Перелік питань, рішення з яких ухвалюються кваліфікованою більшістю голосів та можливість його розширення у статуті.
 • Особливості процедури кумулятивного голосування: (1) Чи можливо голосувати «проти»? (2) Що робити у випадку, якщо однакову кількість голосів набрали кандидати, кількість яких перевищує персональний склад НР? (3) Як правильно розподілити власні голоси? Якою є методика визначення оптимального розподілу голосів?
 • Протокол про підсумки голосування: значення, вимоги до форми та змісту. Скільки має бути протоколів про підсумки голосування: один (про всі результати всіх голосувань, що відбувалися протягом ЗЗА) або у відповідності до кількості голосувань, що відбувалися протягом ЗЗА?
 • Протокол ЗЗА та додатки до нього – вимоги законодавства та рекомендації практиків.

15.30 – 15.45

15 хв.

Перерва на каву

15.45 – 17.45

2 год.

Оскарження рішень ЗЗА: нові вимоги законодавства. Огляд судової практики

Окунєв Олександр Йосипович

Питання процесуального права:

 • Підвідомчість спорів
 • Хто може бути позивачем та відповідачем у спорі?
 • Якими можуть бути позовні вимоги?
 • Заходи забезпечення позову

Питання матеріального права:

 • Наслідки неналежного повідомлення акціонера про ЗЗА
 • Чи може бути визнано недійсним рішення ЗЗА з мотивів неналежного повідомлення та неучасті у ЗЗА дрібного акціонера?
 • Чи можна провести ЗЗА не за місцезнаходженням АТ?
 • Чи можна зняти з розгляду певні питання порядку денного ЗЗА?
 • Що робити, якщо завірена АТ копія протоколу ЗЗА не співпадає з оригіналом?
 • З якого моменту є недійсними рішення ЗЗА у разі прийняття судом відповідного рішення?
 

Олександр Окунєв, голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління, відомий в Україні фахівець у галузі корпоративного права. Має багаторічний досвід реалізації консалтингових проектів у складі команд консультантів International Finance Corporation (IFC) в Україні (1996-2001), МІБ (2001-2012) та Українського інституту корпоративного управління (з 2012р.). Автор низки навчальних програм для професіоналів корпоративного управління України, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Монголії. Серед клієнтів - ФДМУ, НКЦПФР, ТОВ «МЕТІНВЕСТ – ХОЛДИНГ», АТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», ТОВ «ДТЕК», АТ «ХАМКОРБАНК» (Узбекистан), АТ «КАЗМУНАЙГАЗ-РД» (Казахстан), «Українська універсальна біржа» та ін. Член Консультаційно-експертної ради з питань корпоративного управління НКЦПФР. Співавтор першого в Україні посібника з питань корпоративного управління (1999), «The Handbook of International Corporate Governance» (видання Британського Інституту директорів, Лондон, 2005); автор-укладач Посібника «Корпоративне управління в приватних та сімейних компаніях» (видання МІБ та CIPE, 2012), автор більше 60 публікацій з корпоративного права та управління.

Вартість участі – 2380 грн. ( при реєстрації та оплаті до 01 березня – 1980 грн.)

Дані про учасника

П.І.Б.
Посада

Контактні дані

Робочий телефон
Контактний телефон
E-mail
Повна назва компанії (організації)
Скорочена назва компанії (організації)
Поштова адреса компанії (організації)
Телефон організації з кодом міста
Контактна особа (ПІБ, посада, телефон)
Виставити рахунок? Так Ні
Вислати договір на навчання? Так Ні

Примітки

Якщо у Вас залишились питання, зателефонуйте  за номером 044 228 87 59  або напишіть на email: info@cgpa.com.ua з поміткою «запитання». Будемо раді Вам допомогти!