Семінар «Найновіші зміни до корпоративного законодавства, що відбулися у 2017р., та їх вплив на діяльність акціонерного товариства»
29 вересня 2017

Як Вам відомо, з 4 червня 2017 року набув чинності довгоочікуваний фахівцями Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23 березня 2017 року № 1983-VIII  (так званий «Закон про Squeeze out»), який відкриває, по суті, нову еру у корпоративних відносинах. Вже сьогодні акціонер (група акціонерів), що набули права власності на певну кількість акцій, з одного боку, мають право примусово «витіснити» решту акціонерів, з іншого боку – зобов’язані придбати в таких акціонерів на їх вимогу акції за ринковою вартістю. Ми прогнозуємо, що застосування цього Закону призведе до вирішення проблеми «сплячих» акціонерів, надасть контролюючим акціонерам більш ефективно використовувати кошти товариств, більш активно залучати інвестиції, а дрібним акціонерам – нарешті достойно вийти з товариств, отримавши гідну вартість належних їм акцій. Але корпоративні процедури, передбачені Законом про Squeeze out, є для України новими, до їх застосування треба серйозно підготуватися. 

Мета семінару: достеменно розібратися з останніми змінами в корпоративному законодавстві.

Основні питання для обговорення:

 • Процедури Squeeze out та Sell out: визначення та загальний порядок дій
 • Процедури Squeeze out та Sell out: деякі особливості правозастосування
 • Новели Закону, що НЕ стосуються процедури Squeeze out
 • Новели Закону, що стосуються розкриття акціонерними товариствами інформації 

СКАЧАТИ ПРОГРАМУ

Семінар розраховано на досвідчених фахівців у сфері корпоративних відносин та їх правового регулювання. Повністю оновлена програма передбачає динамічну сесію, присвячену новелам у чинному законодавстві України.
Учасникам семінару завчасно буде надано програму заходу з переліком законодавчих новел, які планується обговорювати; будь-який учасник матиме право додати до переліку інші питання, які, на його думку, є проблемними та потребують обговорення на семінарі. Всі побажання учасників будуть враховані.

Учасники семінару отримають:

 1. Найповнішу структуровану інформацію у вигляді слайдових презентацій щодо найновіших змін у чинному корпоративному законодавстві України за 2017 рік і вже набули чинності. 
 2. Практичні поради щодо досвіду інтерпретації та практичного застосування нових норм права.
 3. Можливість обмінятися з колегами досвідом.

Програму розраховано на:

 • Юристів, що практикують у сфері корпоративного права
 • Керівників (осіб, що працюють в правліннях, наглядових радах та ревізійних комісіях акціонерних товариств) та кандидатів на зазначені посади
 • Корпоративних секретарів акціонерних товариств
 • Спеціалістів консультаційних та аудиторських фірм, які працюють над питаннями корпоративного управління, або планують розпочати таку роботу
 • Акціонерів (в тому числі - посадових осіб банків, інвестиційних компаній, торгівців ЦП тощо)

Доповідачі:

Окунєв Олександр Йосипович – голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління

 

 

 

Лібанов Максим Олександрович - директор Департаменту стратегії розвитку фондового ринку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 

 

 

 

Місце проведення: Професійна асоціація корпоративного управління, м. Київ, вул. Михайлівська, 12 Б

Вартість участі: 3460 грн.  За умови оплати до 15 вересня – 2880 грн. без ПДВ.

З питаннями звертайтеся до Ірини Біляченко - тел. (044) 22-88-759, 278-12-52,e-mail: Irina.Bilyachenko@cgpa.com.ua

 

ПРОГРАМА*

10.00 – 11.15

1 год.

15 хв.

Новели Закону, що НЕ стосуються процедури Squeeze out:

 

 • Нові «пільги» АТ при зміні найменування у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням в інше господарське товариство (дозвільні документи, ліцензії, документи на право користуватися землею, програми, регламенти, погодження, методики, інструкції тощо)
 • Додаткові повноваження НКЦПФР з контролю дотримання вимог законодавства, що регулює корпоративні відносини
 • Нові визначення («домінуючий контрольний пакет акцій»; «значний контрольний пакет акцій»; «опосередковане набуття права власності»; «особи, що діють спільно»; «контроль»)
 • Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість: нові «порогові значення»; новий порядок прийняття рішень з цього питання на ЗЗА ПрАТ; можливості обмеження дії Закону статутом ПрАТ; нові виключення з переліку правочинів, що підпадають під регулювання
 • Інші новели

11.15 - 11.30

15 хв.

Перерва

11.30 - 13.00

1 год.

30 хв.

Новели Закону, що стосуються розкриття акціонерними товариствами інформації:

 • Нові вимоги щодо інформації про власників пакетів акцій – відмінності для ПАТ і ПрАТ
 • Нові вимоги до річної інформації емітента
 • Додаткові випадки розкриття особливої інформації емітента
 • «Послаблення» для ПрАТ щодо інформації про правочини із заінтересованістю

13.00 - 14.00

1 год.

Перерва на обід

14.00 - 15.30

1 год. 30 хв.

Процедури Squeeze out та Sell out: визначення та загальний порядок дій

 

 • Придбання акцій ПАТ та ПрАТ за наслідками придбання контрольного пакета акцій, а також значного контрольного пакета акцій для ПАТ
 • Обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій
 • Обов’язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій АТ, акцій на вимогу акціонерів

15.30 – 15.45

15 хв.

Перерва

15.45 – 17.15

1 год. 30 хв.

Процедури Squeeze out та Sell out: деякі особливості правозастосування

 

 • Особливості визначення ринкової вартості акцій порівняно із загальноприйнятим
 • Можливість незастосування процедур Sell out для ПрАТ: про що варто подбати при підготовці статуту АТ та у разі зміни типу товариства?
 • Порядок дій у «перехідний період» - про що йдеться у «Прикінцевих та перехідних положеннях»?
 • Наслідки недотримання вимог Закону
 • Відповіді на запитання учасників семінару

17.15 – 17.30

15 хв.

Підведення підсумків семінару, вручення сертифікатів, обговорення можливостей подальшої співпраці

*У програмі семінару можливі незначні зміни.
Олександр Окунєв. Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління, відомий в Україні фахівець у галузі корпоративного права. Має багаторічний досвід реалізації консалтингових проектів у складі команд консультантів International Finance Corporation (IFC) в Україні (1996-2001), МІБ (2001-2012) та Українського інституту корпоративного управління (з 2012р.). Автор низки навчальних програм для професіоналів корпоративного управління України, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Монголії. Серед клієнтів - ФДМУ, НКЦПФР, ТОВ «МЕТІНВЕСТ – ХОЛДИНГ», АТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», ТОВ «ДТЕК», АТ «ХАМКОРБАНК» (Узбекистан), АТ «КАЗМУНАЙГАЗ-РД» (Казахстан), «Українська універсальна біржа» та ін. Член Консультаційно-експертної ради з питань корпоративного управління НКЦПФР. Співавтор першого в Україні посібника з питань корпоративного управління (1999), «The Handbook of International Corporate Governance» (видання Британського Інституту директорів, Лондон, 2005); автор-укладач Посібника «Корпоративне управління в приватних та сімейних компаніях» (видання МІБ та CIPE, 2012), автор більше 60 публікацій з корпоративного права та управління.
   
Максим Лібанов. Директор Департаменту стратегії розвитку фондового ринку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. К.ю.н., спеціаліст з корпоративного управління, цінних паперів, депозитарній системі, інвестиційним та пенсійним фондам. Досвід роботи – 16 років. 

 

Дані про учасника

П.І.Б.
Посада

Контактні дані

Робочий телефон
Контактний телефон
E-mail
Повна назва компанії (організації)
Скорочена назва компанії (організації)
Поштова адреса компанії (організації)
Телефон організації з кодом міста
Контактна особа (ПІБ, посада, телефон)
Виставити рахунок? Так Ні
Вислати договір на навчання? Так Ні

Примітки

Якщо у Вас залишились питання, зателефонуйте  за номером 044 228 87 59  або напишіть на email: info@cgpa.com.ua з поміткою «запитання». Будемо раді Вам допомогти!