Семінар «Діяльність акціонерного товариства на фондовому ринку»
16 березня 2017

В Україні в повному обсязі діє Закон «Про акціонерні товариства» (далі – Закон). Це означає, що всі без винятку акціонерні товариства України повинні були привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства. Незалежно від норм, які є в Статутах, всі АТ повинні виконувати вимоги Закону «Про акціонерні товариства».

Крім змін, пов’язаних з питаннями корпоративного управління в АТ, Закон встановлює багато норм щодо діяльності АТ на фондовому ринку:

 1. введені нові правила надання акціонерам ПрАТ переважного права при відчуженні акцій іншими акціонерами;
 2. вперше з’явилися процедури обов’язкового викупу АТ власних акцій;
 3. абсолютно по-новому регулюється питання реалізації своїх прав власниками привілейованих акцій;
 4. всі акції переведені у бездокументарну форму;
 5. ПАТ повинні бути включені до біржового списку;
 6. виникла необхідність регулярного визначення ринкової вартості акцій тощо.

Ці питання дуже актуальні для акціонерів та менеджерів АТ, тому що мова йде про регулювання права власності на компанію.

На жаль, не всі питання врегульовані чітко й однозначно, що дає підставу для діяльності корпоративних рейдерів.

Участь у семінарі дозволить його учасникам концентровано й системно сприйняти новели законодавства, зрозуміти загрози і можливості, які виникають у зв’язку з їх прийняттям у компанії, продумати підходи до побудови надійної системи захисту власності акціонерів.

Нарешті, всім і завжди цікаво знати, «як на це подивиться НКЦПФР»! Учасникам семінару надається унікальна можливість перевірити власне тлумачення спірних моментів нового законодавства з позицією відповідальних співробітників НКЦПФР, обмінятися думками з відомими спеціалістами та колегами.

Програма семінару передбачає розгляд таких питань:  

 • порядок зміни статутного капіталу АТ: проблемі питання та шляхи їх вирішення;
 • контроль НКЦПФР за діяльністю АТ у сфері корпоративного управління;
 • можливості програмного забезпечення діяльності емітентів цінних паперів;
 • нові вимоги до розкриття особливої та регулярної інформації;
 • визначення ринкової вартості акцій АТ.

Як завжди, ми надаємо всім, хто зареєструвався як учасник семінару, можливість заздалегідь задати власні питання, які, на його думку, є проблемними і потребують обговорення на семінарі.

Місце проведення: Професійна асоціація корпоративного управління, м. Київ, вул. Михайлівська, 12 Б

Вартість участі: 2860 грн. без ПДВ (при реєстрації та оплаті до 02 березня 2017 р. - 2380 грн. без ПДВ)

З питаннями Ви можете звертатись до Ірини Біляченко - тел. (044) 22-88-759, 278-12-52, e-mail: info@cgpa.com.ua

9.00 – 11.00

2 год.

Зміна розміру статутного капіталу акціонерного товариства. Проблемні питання та шляхи їх подолання

Хохлова Наталія Віталіївна,

заступник директора Департаменту корпоративного управління

 та корпоративних фінансів НКЦБФР

 • Порядок зміни розміру статутного капіталу.
 • Обов’язкові умови при зміні розміру статутного капіталу.
 • Дії Наглядової ради (Правління) з підготовки та проведення загальних зборів акціонерів.
 • Визначення ринкової вартості акцій при проведенні  додаткової емісії акцій та/або  у разі обов’язкового викупу акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів.
 • Прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу.
 • Переважне право акціонерів на придбання акцій при додатковій емісії акцій.
 • Розміщення акцій додаткової емісії.
 • Затвердження результатів розміщення акцій, змін до статуту в наслідок розміщення акцій.
 • Зменшення статутного капіталу. Шляхи зменшення. Взаємовідносини з кредиторами.

11.00 – 11.15

15 хв.

Перерва на каву

11.15 – 12.15

1 год.

 

Регулярна та особлива інформація АТ: чинне законодавство та практика правозастосування

 • розкриття інформації на фондовому ринку: напрями вдосконалення законодавства, нові вимоги нормативних документів
 • правозастосування, пов"язане з наданням емітентами недостовірної та неповної інформації
 • порядок складання та подання до НКЦПФР звітності емітента 

 Папаїка Алла Вікторівна,

директор Департаменту корпоративного управління

 та корпоративних фінансів НКЦБФР

12.15  -  13.15

1 год. 

Регулярна та особлива інформація АТ: чинне законодавство та практика правозастосування (продовження).

 Яскевич Валерій Леонідович,

Начальник відділу моніторингу та розвитку

 корпоративного управління НКЦБФР

13.15 –

14.00

45 хв.

Перерва на обід

14.00  -

16.00

 

2 год.

Визначення ринкової вартості акцій акціонерного товариства: що необхідно знати представнику АТ, яке замовляє оцінку?

Калапуша Олексій Леонідович,

Фінансовий директор ТОВ «Біонік Хілл»  

 • У яких випадках оцінка є обов’язковою?
 • Що треба враховувати під час вибору експерта-оцінювача?
 • Які питання слід ставити експерту-оцінювачу?
 • Якими документами підтверджується компетенція експерта-оцінювача?
 • Основні методики оцінки акцій
 • Що робити акціонерові у разі незгоди з ринковою вартістю акцій, визначеною оцінювачем, якого залучило АТ?

16.00 – 16.15

15 хв. 

Перерва на каву

16.15 – 18.15

2 год. 

Програмне забезпечення спеціаліста з корпоративного управління.  

Петрик Євген Олексійович,

Директор компанії «Емкон», член правління ПАКУ

 
 

Хохлова Наталія Віталіївна, заступник директора Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦБФР

Петрик Євген Олексійович, Директор компанії «Емкон», член правління ПАКУ

Болтичева Лариса Василівна, начальник відділу звітності та моніторингу Центрального територіального департаменту НКЦПФР

Безкровний Віталій Миколайович, начальник відділу з контролю за діяльністю емітентів НКЦПФР

Калапуша Олексій Леонідович, фінансовий директор ТОВ «Біонік Хілл»

Вартість участі – 2380 грн. ( при реєстрації та оплаті до 03 березня – 1980 грн.)

Дані про учасника

П.І.Б.
Посада

Контактні дані

Робочий телефон
Контактний телефон
E-mail
Повна назва компанії (організації)
Скорочена назва компанії (організації)
Поштова адреса компанії (організації)
Телефон організації з кодом міста
Контактна особа (ПІБ, посада, телефон)
Виставити рахунок? Так Ні
Вислати договір на навчання? Так Ні

Примітки

Якщо у Вас залишились питання, зателефонуйте  за номером 044 228 87 59  або напишіть на email: info@cgpa.com.ua з поміткою «запитання». Будемо раді Вам допомогти!