Семінар «Діяльність органів управління АТ та захист прав акціонерів: вимоги законодавства та судова практика»
15 березня 2017

З набуттям чинності Законом України «Про акціонерні товариства» суттєво змінилися та стали більш складними вимоги щодо порядку формування та діяльності наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, з’явився великий обсяг судових рішень Вищого господарського суду України, з багатьох питань сформувалася певна судова практика.

Програма семінару передбачає розгляд вимог чинного законодавства; поради щодо порядку дій органів АТ, змісту Статуту та інших нормативних документів, що регулюють діяльність органів АТ, а також огляд судової практики розгляду відповідних корпоративних спорів.

Увага! Семінар не передбачає розгляду питань скликання та проведення Загальних зборів акціонерів. Ми пропонуємо взяти участь також у семінарі «Загальні збори акціонерів: практичні поради, судова практика», який відбудеться напередодні.

Учасники семінару отримають:

 1. Найповнішу інформацію щодо змін законодавства, які:
  • вже відбулися і набули чинності;
  • можуть бути ухвалені найближчим часом.
 2. Поради розробників Закону щодо інтерпретації та практичного застосування нових норм права;
 3. Можливість обмінятися з колегами досвідом участі у корпоративних спорах;
 4. Пакет корисних методичних та інформаційних матеріалів, які включають, зокрема, низку прецедентних рішень ВГСУ.

Програму розраховано на:

 • Керівників (осіб, що працюють в правліннях, наглядових радах та ревізійних комісіях акціонерних товариств) та кандидатів на зазначені посади;
 • Юристів, що практикують у сфері корпоративного права;
 • Корпоративних секретарів АТ та осіб, що виконують їх функції;
 • Спеціалістів консультаційних та аудиторських фірм, які працюють над питаннями корпоративного управління, або планують розпочати таку роботу;
 • Акціонерів (в тому числі - посадових осіб банків, інвестиційних компаній, інших учасників фондового ринку).

Місце проведення: Професійна асоціація корпоративного управління, м. Київ, вул. Михайлівська, 12 Б

Вартість участі: 2860 грн. без ПДВ (при реєстрації та оплаті до 01 березня 2017 р.-2380 грн. без ПДВ)

З питаннями Ви можете звертатись до Ірини Біляченко - тел. (044) 22-88-759, 278-12-52, e-mail: info@cgpa.com.ua

В програмі можливі незначні зміни, слідкуйте за оновленнями

09.30 – 11.00

1 год. 30 хв.

Наглядова рада АТ: нові правила формування та діяльності

Окунєв Олександр Йосипович

 • Правовий статус, завдання та функції НР
 • Склад НР, незалежні члени НР та їх роль
 • Порядок формування НР, договори з членами НР
 • Голова НР, комітети НР: статус та завдання
 • Очні та заочні засідання НР
 • Органи, що забезпечують діяльність НР

11.00 - 11.15

15 хв.

Перерва

11.15 – 13.15

2 год.

Судова практика розгляду корпоративних спорів щодо діяльності Наглядових рад

Окунєв Олександр Йосипович

13.15 – 14.00

45 хв.

Перерва на обід

14.00 - 16.00

2 год.

Виконавчий орган АТ: нові правила формування та діяльності

Окунєв Олександр Йосипович

 • Одноосібний та колегіальний виконавчий орган та їх право діяти від імені АТ
 • Статус голови колегіального виконавчого органу
 • Контракт з головою (членом) виконавчого органу АТ
 • Поширені підстави визнання недійсними рішень виконавчого органу АТ

16.00 – 16.15

15 хв.

Перерва

16.15 – 18.15

 

Права акціонерів та механізми їх захисту: основні новели. Обов’язки акціонерів

Окунєв Олександр Йосипович

 • Нові порядок та обмеження щодо виплати дивідендів
 • Право акціонера вимагати у АТ обов’язкового викупу акцій
 • Права акціонерів у випадку набуття контролю над АТ
 • Ознайомлення акціонерів з документами АТ: хто, з чим і як може знайомитися?
 • Перевірки фінансово-господарської діяльності АТ: ревізійна комісія (ревізор), аудитор, служба внутрішнього аудиту
 • Захист прав акціонерів (судовий та позасудовий порядок)
 • Обов’язки акціонерів. Можливість передбачити додаткові обов’язки акціонерів в договорах між акціонерами. Правовий статус та зміст таких договорів.
 

Олександр Окунєв, голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління, відомий в Україні фахівець у галузі корпоративного права. Має багаторічний досвід реалізації консалтингових проектів у складі команд консультантів International Finance Corporation (IFC) в Україні (1996-2001), МІБ (2001-2012) та Українського інституту корпоративного управління (з 2012р.). Автор низки навчальних програм для професіоналів корпоративного управління України, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Монголії. Серед клієнтів - ФДМУ, НКЦПФР, ТОВ «МЕТІНВЕСТ – ХОЛДИНГ», АТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», ТОВ «ДТЕК», АТ «ХАМКОРБАНК» (Узбекистан), АТ «КАЗМУНАЙГАЗ-РД» (Казахстан), «Українська універсальна біржа» та ін. Член Консультаційно-експертної ради з питань корпоративного управління НКЦПФР. Співавтор першого в Україні посібника з питань корпоративного управління (1999), «The Handbook of International Corporate Governance» (видання Британського Інституту директорів, Лондон, 2005); автор-укладач Посібника «Корпоративне управління в приватних та сімейних компаніях» (видання МІБ та CIPE, 2012), автор більше 60 публікацій з корпоративного права та управління.

Вартість участі – 2380 грн. ( при реєстрації та оплаті до 02 березня – 1980 грн.)

Дані про учасника

П.І.Б.
Посада

Контактні дані

Робочий телефон
Контактний телефон
E-mail
Повна назва компанії (організації)
Скорочена назва компанії (організації)
Поштова адреса компанії (організації)
Телефон організації з кодом міста
Контактна особа (ПІБ, посада, телефон)
Виставити рахунок? Так Ні
Вислати договір на навчання? Так Ні

Примітки

Якщо у Вас залишились питання, зателефонуйте  за номером 044 228 87 59  або напишіть на email: info@cgpa.com.ua з поміткою «запитання». Будемо раді Вам допомогти!