Семінар «Діяльність акціонерного товариства на фондовому ринку»
20 жовтня 2017

В Україні в повному обсязі діє Закон «Про акціонерні товариства» (далі – Закон). Це означає, що всі без винятку акціонерні товариства України повинні були привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства. Незалежно від норм, які є в Статутах, всі АТ повинні виконувати вимоги Закону «Про акціонерні товариства».

Крім змін, пов’язаних з питаннями корпоративного управління в АТ, Закон встановлює багато норм щодо діяльності АТ на фондовому ринку:

 1. введені нові правила надання акціонерам ПрАТ переважного права при відчуженні акцій іншими акціонерами;
 2. вперше з’явилися процедури обов’язкового викупу АТ власних акцій;
 3. абсолютно по-новому регулюється питання реалізації своїх прав власниками привілейованих акцій;
 4. всі акції переведені у бездокументарну форму;
 5. ПАТ повинні бути включені до біржового списку;
 6. виникла необхідність регулярного визначення ринкової вартості акцій тощо.

Ці питання дуже актуальні для акціонерів та менеджерів АТ, тому що мова йде про регулювання права власності на компанію.

На жаль, не всі питання врегульовані чітко й однозначно, що дає підставу для діяльності корпоративних рейдерів.

Участь у семінарі дозволить його учасникам концентровано й системно сприйняти новели законодавства, зрозуміти загрози і можливості, які виникають у зв’язку з їх прийняттям у компанії, продумати підходи до побудови надійної системи захисту власності акціонерів.

Нарешті, всім і завжди цікаво знати, «як на це подивиться НКЦПФР»! Учасникам семінару надається унікальна можливість перевірити власне тлумачення спірних моментів нового законодавства з позицією відповідальних співробітників НКЦПФР, обмінятися думками з відомими спеціалістами та колегами.

Програма семінару передбачає розгляд таких питань:  

 • порядок зміни статутного капіталу АТ: проблемі питання та шляхи їх вирішення;
 • контроль НКЦПФР за діяльністю АТ у сфері корпоративного управління;
 • можливості програмного забезпечення діяльності емітентів цінних паперів;
 • нові вимоги до розкриття особливої та регулярної інформації;
 • визначення ринкової вартості акцій АТ.

Як завжди, ми надаємо всім, хто зареєструвався як учасник семінару, можливість заздалегідь задати власні питання, які, на його думку, є проблемними і потребують обговорення на семінарі.

Місце проведення: Професійна асоціація корпоративного управління, м. Київ, вул. Михайлівська, 12 Б

Вартість участі: 2860 грн. без ПДВ (при реєстрації та оплаті до 04 жовтня 2017 р. - 2380 грн. без ПДВ)

З питаннями Ви можете звертатись до Ірини Біляченко - тел. (044) 22-88-759, 278-12-52, e-mail: info@cgpa.com.ua

9.00 – 11.00

2 год.

Зміна розміру статутного капіталу акціонерного товариства. Проблемні питання та шляхи їх подолання

Хохлова Наталія Віталіївна,

заступник директора Департаменту корпоративного управління

 та корпоративних фінансів НКЦБФР

 • Порядок зміни розміру статутного капіталу.
 • Обов’язкові умови при зміні розміру статутного капіталу.
 • Дії Наглядової ради (Правління) з підготовки та проведення загальних зборів акціонерів.
 • Визначення ринкової вартості акцій при проведенні  додаткової емісії акцій та/або  у разі обов’язкового викупу акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів.
 • Прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу.
 • Переважне право акціонерів на придбання акцій при додатковій емісії акцій.
 • Розміщення акцій додаткової емісії.
 • Затвердження результатів розміщення акцій, змін до статуту в наслідок розміщення акцій.
 • Зменшення статутного капіталу. Шляхи зменшення. Взаємовідносини з кредиторами.

11.00 – 11.15

15 хв.

Перерва на каву

11.15 – 12.15

1 год.

 

Регулярна та особлива інформація АТ: чинне законодавство та практика правозастосування

 • розкриття інформації на фондовому ринку: напрями вдосконалення законодавства, нові вимоги нормативних документів
 • правозастосування, пов"язане з наданням емітентами недостовірної та неповної інформації
 • порядок складання та подання до НКЦПФР звітності емітента 

 Папаїка Алла Вікторівна,

директор Департаменту корпоративного управління

 та корпоративних фінансів НКЦБФР

12.15  -  13.15

1 год.

Регулярна та особлива інформація АТ: чинне законодавство та практика правозастосування (продовження).

 Яскевич Валерій Леонідович,

Начальник відділу моніторингу та розвитку

 корпоративного управління НКЦБФР

13.15 –

14.00

45 хв.

Перерва на обід

14.00  -

16.00

 

2 год.

Визначення ринкової вартості акцій акціонерного товариства: що необхідно знати представнику АТ, яке замовляє оцінку?

Калапуша Олексій Леонідович,

Фінансовий директор ТОВ «Біонік Хілл»  

 • У яких випадках оцінка є обов’язковою?
 • Що треба враховувати під час вибору експерта-оцінювача?
 • Які питання слід ставити експерту-оцінювачу?
 • Якими документами підтверджується компетенція експерта-оцінювача?
 • Основні методики оцінки акцій
 • Що робити акціонерові у разі незгоди з ринковою вартістю акцій, визначеною оцінювачем, якого залучило АТ?

16.00 – 16.15

15 хв.

Перерва на каву

16.15 – 18.15

2 год.

Програмне забезпечення спеціаліста з корпоративного управління.  

Петрик Євген Олексійович,

Директор компанії «Емкон», член правління ПАКУ

 
 

Хохлова Наталія Віталіївна, заступник директора Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦБФР

Петрик Євген Олексійович, Директор компанії «Емкон», член правління ПАКУ

Болтичева Лариса Василівна, начальник відділу звітності та моніторингу Центрального територіального департаменту НКЦПФР

Безкровний Віталій Миколайович, начальник відділу з контролю за діяльністю емітентів НКЦПФР

Калапуша Олексій Леонідович, фінансовий директор ТОВ «Біонік Хілл»

Міжнародні тренди та українська практика корпоративного управління були в центрі обговорення учасників IV Міжнародного форуму корпоративних секретарів, який відбувся 16 червня в Києві. Організаторами Форуму вже вчетверте стали Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC), які заручилися підтримкою Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку та запросили до участі Британський інститут дипломованих корпоративних секретарів (ICSA: The Governance Institute).

В українських банках і компаніях реального сектору економіки інститут корпоративного секретаря застосовується вже досить широко. І хоча в Україні робота корпоративного секретаря ще слабо врегульована нормами національного законодавства, а вимоги до неї формуються на рівні кращих практик корпоративного управління, що застосовуються в Європі і Північній Америці, наявність корпоративного секретаря в структурі компанії значно підвищує рівень комунікацій, робить більш ефективною всю систему корпоративного управління. Чим прозоріше і зрозуміліше компанія, тим більше довіри вона викликає у інвесторів. Саме тому оволодіння як українськими, так і зарубіжними корпоративними технологіями важливе не тільки для корпоративного секретаря, а й для компанії в цілому.

Цього року Форум зібрав більше 140 учасників, серед яких керівники, члени правлінь, наглядових рад, практикуючі юристи в сфері корпоративного права, корпоративні секретарі та особи, які виконують їх функції, спеціалісти консалтингових і аудиторських фірм, які працюють в сфері корпоративного управління.

«Вже традиційно Форум корпоративних секретарів стає одним з найбільших майданчиків для обговорення нормативних новацій, кращої практики, передового досвіду українських та зарубіжних колег у сфері корпоративного права та управління», - наголосив голова Правління ПАКУ Олександр Окунєв, відкриваючи Форум.

З вітальним словом до учасників Форуму також звернулася керівник діяльності IFC в Україні Олена Волошина, наголосивши на важливості запровадження найновіших міжнародних практик корпоративного управління в Україні для підвищення інвестиційної привабливості українських компаній на міжнародному ринку. Вона відмітила, що популярність Форуму з кожним роком зростає: «Зараз стало модним мати «правильне» корпоративне управління, а для цього потрібен «правильний» корпоративний секретар».


Характеризували роль держави та її структур у системі корпоративного управління голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Тимур Хромаєв, заступник Голови Фонду державного майна України Юрій Нікітін та директор Департаменту управління державною власністю Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Олена Дьяченко. За їх визначенням держава у корпоративних відносинах виступає, як регулятор, акціонер, арбітр та «директор з розвитку». Тимур Хромаєв підкреслив, що в першу чергу повинна бути створена відповідна інфраструктура, яка включатиме весь спектр фінансових інструментів, а вже тільки на її основі в Україні повним ходом зможе розвиватися ринок капіталу та цінних паперів, який сформує запит на належне корпоративне управління. Отже, робота регулятора у цій сфері – більше орієнтована на перспективу. Олена Дьяченко відмітила, що держава не повинна утримувати й надалі у своїй власності більшість підприємств. Є галузі, в яких приватна власність є більш ефективною, тому прийнято рішення, що з 1500 діючих підприємств державної власності більшість буде приватизовано. Юрій Нікітін поділився думкою про те, що без належного корпоративного управління підготувати підприємство до приватизації складно.

Жваву дискусію викликало питання впровадження та відбору незалежних директорів до складу наглядових рад підприємств державної власності.

  «Є фрагментарність у цьому процесі. Ми говоримо про те, щоб дати усю повноту влади незалежним директорам. Ніби правильно. Але в нас немає моделі страхування відповідальності директорів, немає системи їх дискваліфікації. Питання матеріальної відповідальності посадових осіб, начебто вирішено через систему «похідного позову», але на практиці суди розглядають буквально 2-3 справи, жодної не доведено до логічного завершення. Головна ж проблема – у відсутності інституції, яка б ці механізми застосовувала, навіть якщо б вони існували. Така ситуація викликає певну стурбованість», - зазначив Олександр Окунєв, керівник ПАКУ.

Що ж до процедури відбору директорів до складу наглядових рад, то у цьому процесі може допомогти проект ПАКУ «Національний реєстр корпоративних директорів», зазначив голова наглядової ради НДУ Ігор Мітюков, який виступив модератором другої сесії Форуму. Ця сесія була присвячена інноваціям у сфері корпоративного управління, зокрема концепту GRC (Governance-Risk-Compliance), які визначають розвиток корпоративного управління у світі.
 

Саймон Осборн, головний виконавчий директор Британського інституту дипломованих корпоративних секретарів ICSA, наголосив на тому, що одним з вимірів майбутнього корпоративного управління є надання можливості вибору для всіх. Однієї нормативно-правової бази корпоративного управління ніколи не буде достатньо для надання «можливостей вибору для всіх». Її найбільш очевидним недоліком є те, що в даний час вона застосовується тільки для лістингових компаній. Другий недолік полягає в тому, що її виконання роль забезпечують акціонери, а вони несуть відповідальність тільки перед власними стейкхолдерами, а не перед суспільством в цілому. Крім того, пан Осборн відмітив, що Український інститут корпоративного управління став офіційним екзаменаційним центром ICSA: The Governance Institute в Україні

Оляна Гордієнко, директор з управління ЄБРР, зупинилася на запитанні, для кого працює корпоративний секретар, оскільки будучи членом журі конкурсу «Корпоративний секретар року», зіштовхнулася з тим, що самі корпоративні секретарі не завжди правильно усвідомлюють свою функцію та головне завдання. «Корпоративний секретар повинен працювати на користь компанії, забезпечувати integrity та ведення діалогу між усіма зацікавленими сторонами, а також сприяти та стежити за виконанням спільно прийнятих рішень» - зазначила пані Гордієнко. Представники українського бізнесу Олексій Поволоцький, керівник Департаменту з корпоративного управління / Корпоративний секретар ДТЕК, та Володимир Ігонін, радник ЮФ «Василь Кісіль і Партнери», спробували провести паралелі і відповісти на питання, чи встигає українська практика за світовими процесами. Олексій Поволоцький відповів на запитання, як саме функції compliance та корпоративне управління в компанії можуть перетинатися та успішно доповнювати одна одну.


 

Елісон Діллон Кібірідж, експерт з питань корпоративного управління IFC та ICSA, акцентувала увагу на гендерному балансі та його впливі на ефективність компанії; дала практичні поради жінкам щодо подолання гендерних проблем у роботі. Широко обговорювалося питання, як корпоративний секретар може допомогти компанії стати кращою, та які нові сфери відповідальності корпоративного секретаря актуалізуються та вимагаються сучасною практикою корпоративного управління. «Корпоративним секретарем повинна бути високо-моральна і принципова людина, яка звертає увагу на деталі, заслуговує на довіру і не боїться висловлювати свою думку», – поділився своєю думкою Кен Раштон, член ICSA, член комітету дипломованих директорів Британського Інституту директорів.

На завершення дискусій були оприлюднені результати щорічного спільного дослідження рівня корпоративного управління провідних банків та компаній реального сектору, яке вже другий рік проводять ПАКУ та агентство IBI-Rating. За найкращу публічну практику корпоративного управління в банківському секторі переможцем 2016 року визнано АТ «Райффайзен Банк Аваль»,  а серед  компаній реального сектору – ПАТ «Укртелеком». 

Кульмінацією Форуму стала яскрава урочиста церемонія оголошення результатів і нагородження переможців конкурсу «Корпоративний секретар 2016 року» за особисті професійні досягнення в сфері корпоративного управління в Україні.

Переможцем Конкурсу журі визначило Альону Агеєнко, начальника відділу корпоративного управління ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот».

Лауреатами конкурсу стали Людмила Михайлова, корпоративний секретар ПАТ «РІТЕЙЛ ГРУП», та Анастасія Андрєєва, менеджер Департаменту з корпоративного управління ДТЕК.

Номінація «Відданість професії» дісталася Ірині Вареці, заступнику начальника управління корпоративних прав ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», а Роман Кузюк, директор Департаменту корпоративного управління ТОВ «Нова Пошта», отримав номінацію «Популяризація професії». Номінацію «Прагнення до саморозвитку» вручили Оксані Сівашенко, заступнику начальника управління - начальнику сектору корпоративних відносин управління майна та корпоративних відносин ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

Вже другий рік поспіль ПАКУ присуджує спеціальний приз «За значний внесок у розвиток професії». Його переможця – компанію, що має визначні досягнення, прориви у сфері корпоративного управління – визначає Голова Правління ПАКУ. Цього року приз отримала Група компаній «Нова Пошта» за успіхи у створенні наглядової ради в приватній компанії в Україні та введення до її складу незалежних директорів. Приз отримав співзасновник компанії В’ячеслав Клімов.

ДЕТАЛЬНИЙ ФОТОЗВІТ

Офіційний юридичний партнер: ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»
Офіційний енергетичний партнер: енергетична компанія «ДТЕК»
Партнери: компанія «ЕМКОН», компанія «ДМ», ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» («Кредмаш»)
Спонсор коктейльного вечора: Торгова марка Jack Daniel's
Event-провайдер: компанія Event Envoy.
За підтримки: НКЦПФРУ, ФДМУ, НДУ, УАІБ, ПАРД, АУФТ, АПКБУ, ЛСОУ, компанія «IBI-рейтинг». 
Генеральний ТВ партнер: канал «Перший діловий». Генеральний інформаційний партнер: РБК-Україна. Головний новинний медіа партнер: ІА «Інтерфакс-Україна». Юридичний медіа партнер: Юридична газета. Медіа партнер: finpost.com.ua. Інформаційний партнер: Stockworld.com.ua 

 
Вартість участі – 2380 грн. ( при реєстрації та оплаті до 03 березня – 1980 грн.)

Дані про учасника

П.І.Б.
Посада

Контактні дані

Робочий телефон
Контактний телефон
E-mail
Повна назва компанії (організації)
Скорочена назва компанії (організації)
Поштова адреса компанії (організації)
Телефон організації з кодом міста
Контактна особа (ПІБ, посада, телефон)
Виставити рахунок? Так Ні
Вислати договір на навчання? Так Ні

Примітки

Якщо у Вас залишились питання, зателефонуйте  за номером 044 228 87 59  або напишіть на email: info@cgpa.com.ua з поміткою «запитання». Будемо раді Вам допомогти!