ВКЛЮЧЕННЯ ДО РЕЄСТРУ

До Реєстру можуть бути включені фізичні особи, які відповідно до вимог законодавства України мають право бути обраними членами наглядових рад юридичних осіб (далі - Кандидати).

Для включення до Реєстру Кандидат подає (надсилає) на e-mail: info@cgpa.com.ua наступні документи:

 1. заяву про включення до Реєстру;
 2. згоду на зберігання та розкриття інформації про фізичну особу;
 3. анкету;
 4. копію паспорта;
 5. копії документів про вищу освіту;
 6. копії документів про кваліфікацію фахівця у сфері корпоративного управління (за наявності);
 7. копію трудової книжки (за наявності), рекомендації та інші документи, що свідчать про досвід роботи Кандидата у сфері корпоративного управління (за наявності);
 8. інші документи, що характеризують кваліфікацію, професійні та особисті якості, ділову репутацію Кандидата (рекомендаційні листи, відомості про державні або суспільні відзнаки, нагороди тощо);
 9. викладений у вільній формі супровідний лист із зазначенням: (а) підстав, які, на думку Кандидата, дозволяють йому претендувати на обрання членом наглядової ради (професійна освіта, кваліфікація, досвід, бездоганна ділова репутація тощо); (б) бачення особистої місії Кандидата у разі такого обрання;
 10. опис результатів роботи Кандидата в органах управління господарських структур (за наявності);
 11. коротке відеозвернення презентаційного характеру до членів Ради (за бажанням);
 12. згоду на проведення перевірки відомостей щодо Кандидата.

Документи, які потребують особистого підпису Кандидата, ним роздруковуються, підписуються, скануються та надсилаються в електронному вигляді на адресу ПАКУ з одночасним надсиланням поштою оригіналів таких документів.

На запит Секретаря Ради Кандидат повинен надати для огляду оригінали відповідних документів.

Для покриття видатків на ведення Реєстру при поданні заяви про включення до Реєстру Кандидати сплачують одноразовий цільовий внесок, розмір якого встановлюється Правлінням ПАКУ. Розмір цільового внеску становить:

 • Для членів ПАКУ, які не мають заборгованості по внесках, - 0,00 грн.;
 • Для інших кандидатів - 1000,00 грн. 

Кандидат може бути запрошений для співбесіди з членами (окремим членом) Ради, результати якої враховуються при прийнятті рішення про включення до Реєстру.

Кандидатові може бути відмовлено у включенні до Реєстру у випадках:

 • невідповідності вимогам до Корпоративного директора;
 • ненадання (несвоєчасного надання) документів або їх копій, або надання недостовірних або неповних відомостей;
 • наявності обґрунтованих підстав вважати, що Кандидат не має достатньої кваліфікації або досвіду роботи для ефективного виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Рішення про включення (або про відмову у включенні) до Реєстру ухвалюється протягом чотиримісячного строку після дня надання Кандидатом повного пакету документів.

Записи вносяться до Реєстру протягом одного робочого дня після прийняття Радою відповідних рішень.

Особі, включеній до Реєстру, Секретарем Ради не пізніше трьох робочих днів після дня внесення запису до Реєстру надається витяг з Реєстру, який підтверджує факт внесення запису до Реєстру.

Рішення про відмову у включенні до Реєстру доводиться до відома Кандидата протягом трьох робочих днів після дня прийняття Радою відповідного рішення з обов’язковим зазначенням причин такої відмови.

З питаннями Ви можете звертатись до Секретаря Ради Реєстру Трипольського Олега Всеволодовича : 097-501-56-55, e-mail: o.trypolskyi@cgpa.com.ua