Увійти|Реєстрація

м. Київ вул. Михайлівська, 12 Б

+38 (044) 228-87-59
+38 (044) 278-12-52
info@cgpa.com.ua

Cпеціалізована навчальна програма

«КОРПОРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР»

І модуль

Перший день

09.45 – 10.00

Знайомство, відкриття програми

10.00 – 11.30

Вступ до корпоративного управління

Олександр Окунєв

 • Визначення та основні елементи моделі корпоративного управління
 • Головні переваги якісного корпоративного управління?
 • «Світові стандарти» та «найкраща практика» корпоративного управління

11.30 -11.45

Перерва на каву

11.45 – 13.15

Вступ до корпоративного управління (продовження)

Олександр Окунєв

 • Проблематика оцінки рівня корпоративного управління
 • Підходи до побудови ефективної моделі корпоративного управління в компанії (групі компаній)

13.15 – 14.15

Обідня перерва

14.15 – 15.45

Рада акціонерного товариства (НР): роль та компетенція

Олександр Окунєв

 • Роль Ради та її основні завдання
 • Компетенція Ради
 • Нормативне врегулювання діяльності Ради (положення про Раду, договір з членом Ради)

15.45 – 16.00

Перерва на каву

16.00 – 17.30

 

Організація роботи Ради

Олександр Окунєв

 • Роль голови Ради
 • Планування засідань Ради
 • Засідання Ради та її комітетів, ухвалення ними рішень
 • Корпоративний секретар компанії та його роль у роботі Ради
Другий день

10.00 – 11.30

Формування та організація роботи Ради – українська та зарубіжна практика

Марк Івашко

 1. Процедури підбору кандидатів на посади в Раді та планування наступності
 2. Збалансована Рада:
 • Кількісний склад Ради
 • Співвідношення різних типів директорів у Раді (виконавчі, не виконавчі, незалежні тощо)
 • Оптимальне поєднання знань, досвіду та особистих якостей директорів

11.30 – 11.45

Перерва на каву

11.45 – 13.15

Формування та організація роботи Ради – українська та зарубіжна практика (продовження)

Марк Івашко

Комітети Ради:

 • з аудиту
 • з винагороди
 • з питань призначень
 • зі стратегії
 • інші

13.15 – 14.15

Обідня перерва

14.15 – 15.45

Роль Наглядової ради в розробці та реалізації стратегії компанії

Данило Пасько

 • Рішення стосовно стратегії компанії та контроль за їх виконанням
 • Ефективні процедури підготовки та прийняття рішень Радою
 • Ризики виконання стратегії та контроль за ними з боку Ради
 • Дії ради у випадках виникнення криз, непередбачуваних проблем, конфліктних ситуацій, провалів в реалізації проектів

15.45 – 16.00

Перерва на каву

16.00 – 17.30

 

Ухвалення Радою стратегічних рішень з розвитку підприємства (розгляд ситуаційних вправ на прикладах українських компаній)

Данило Пасько

 • Якими мають бути процедури прийняття рішень щодо інвестиційних проектів?
 • Яку інформацію повинні отримати члени Ради щодо інвестиційного проекту?
 • Які питання слід поставити топ-менеджменту щодо інвестиційних проектів?
 ІІ модуль

Перший день

10.00 – 11.30

Взаємодія компанії з інвесторами. Розробка та реалізація стратегії фінансування бізнесу

Ірина Стародубова/Сергій Гончаревич

 • Стратегія фінансування бізнесу: фактори, складові, розробка, реалізація
 • Структура капіталу компанії і вартість залучення капіталу на практиці
 • Боргове фінансування
 • Залучення капіталу фондів прямого інвестування: умови угоди, оцінка вартості, досвід

11.30 – 11.45

Перерва на каву

11.45 – 13.15

Взаємодія компанії з інвесторами. Розробка та реалізація стратегії фінансування бізнесу (продовження)

Сергій Гончаревич

 • Переваги та недоліки публічності: висновки з досвіду українських компаній
 • Підготовка компанії до первинного розміщення акцій: вибір ринку, послідовність дій, витрати, типові помилки
 • Відносини з інвесторами та інформаційна політика

13.15 – 14.15

Обідня перерва

14.15 – 15.45

Роль та завдання Ради щодо оцінки результатів діяльності компанії

Олена Вольська

 • Роль Ради у відносинах з інвесторами
 • Яку інформацію повинен надати топ-менеджмент Раді?
 • Яка корисна інформація може бути отримана з фінансової звітності?
 • Як виявити потенційні проблеми та ризики?
 • За якими показниками повинна оцінюватись результативність роботи менеджменту компанії?

15.45 – 16.00

Перерва на каву

16.00 – 17.30

 

Підходи до вирішення Наглядовою радою проблеми визначення системи оплати вищого керівництва компанії

Олена Вольська

 • Світовий досвід узгодження інтересів акціонерів та менеджменту: як платять вищому керівництву у світі?
 • Переваги та недоліки різних підходів до оплати вищого керівництва
 • Які питання щодо системи оплати керівництва повинна поставити Рада?

 Другий день

10.00 – 11.30

Оцінка ефективності роботи Ради

Олександр Окунєв

 • Ознаки неефективної Ради
 • Конфлікти в Раді, суперечки з питань корпоративного управління (приклади, аналіз головних причин та шляхи вирішення ситуацій)
 • Конфіденційна інформація в роботі Ради (розгляд прикладу Політики конфіденційності щодо конфлікту інтересів та угод із заінтересованістю)

11.30 – 11.45

Перерва на каву

11.45 – 13.15

Оцінка ефективності роботи Ради (продовження)

Олександр Окунєв

 • Формальні процедури оцінки ефективності роботи Ради в цілому та її окремих членів
 • Питання винагороди членів Ради – міжнародний та український досвід
 • Відсторонення (припинення повноважень) директора (розгляд кейсів)

13.15 – 14.15

Обідня перерва

14.15 – 15.45

Національний реєстр корпоративних директорів ПАКУ – роль та завдання; умови включення; можливості для директорів

Зустріч з членами Ради Національного реєстру корпоративних директорів ПАКУ

15.45 – 16.00

Перерва на каву

16.00 – 17.30

«Круглий стіл» – питання та відповіді, загальне обговорення; підведення підсумків програми; вручення сертифікатів; обговорення можливостей подальшої співпраці

* Розклад є орієнтованим і може зазнати незначних змін щодо програми та/або складу спікерів