Вступити до ПАКУ

ПАКУ - це спільнота професіоналів, ви завжди зможете обмінятися досвідом з колегами з усієї країни, обговорити питання з провідними фахівцями України та міжнародними експертами.

ПАКУ- це перспективи, наші члени беруть участь у робочих Комітетах і групах з удосконалення корпоративного законодавства, рекомендації яких відправляються до органів державної влади та управління

ПАКУ - це розвиток і вигода, ви підвищуєте свою кваліфікацію на наших семінарах, навчальних програмах, круглих столах і, звичайно ж, на щорічному міжнародному Форумі корпоративних секретарів зі знижкою!

Приєднуйтесь!

Членами Асоціації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, незалежно від політичних та релігійних переконань, статі, національності, що досягли 21-річного віку, та:

 • працюють в сфері корпоративного управління,
 • поділяють принципи і завдання Асоціації,
 • визнають та виконують положення Статуту Асоціації,
 • відповідають професійним вимогам,
 • прийняті до Асоціації в порядку, встановленому Статутом Асоціації, внутрішніми документами Асоціації, а також своєчасно сплачують членські внески.

Ознайомитись з Положенням про членство 

Ознайомитись з Положенням про членські внески 

Членство в Асоціації є індивідуальним та колективним.

Індивідульне членство 

Для того, щоб стати індивідульним членом ПАКУ необхідно:

 1. Заповнити заяву індивідульного члена   і разом з додатками до заяви надіслати на поштову адресу: 01001, м.Київ, вул.Михайлівська, 12 Б або особисто подати до Секретаріату Асоціації .
 2. Правління приймає рішення про прийом або про відмову у прийомі до Асоціації у місячний термін з дня надходження до Правління відповідної заяви.  Повідомлення про прийом заявника до Асоціації або про відмову у його прийомі направляється заявникові протягом п‘яти робочих днів з дати прийняття Правлінням відповідного рішення. У разі прийому заявника до Асоціації, він вважається членом Асоціації з дати прийняття Правлінням Асоціації відповідного рішення.
 3. Одночасно з повідомленням про прийом у члени ПАКУ заявник отримує рахунки на сплату вступного та щорічного членських внесків, які він повинен оплатити протягом двох місяців з моменту вступу до Асоціації.
 4. Після отримання від заявника копій документів, що підтверджують сплату заявником вступного та щорічного членських внесків з відміткою установи банку йому видається сертифікат члена Асоціації.

З набуттям статусу члена ПАКУ Ви маєте можливість:

 • отримувати методичну та інформаційну допомогу з боку Асоціації;
 • отримувати значні знижки на участь у заходах Асоціації;
 • спілкуватись та обмінюватись досвідом з колегами;
 • брати участь у роботі Асоціації, її комітетів.

Колективне членство

Колективні члени – юридичні особи, здійснюють діяльність в Асоціації через власних співробітників, перелік яких (не більш, як п’ять осіб) юридична особа – колективний член надає Асоціації. Зазначені співробітники колективних членів Асоціації – юридичних осіб, мають ті ж самі права та обов’язки, що і члени Асоціації – фізичні особи (окрім права голосувати на Загальних зборах членів Асоціації).

 1. Заповнити заяву колективного члена  і разом з додатками до заяви надіслати на поштову адресу: 01001, м.Київ, вул.Михайлівська, 12 Б або особисто подати до Секретаріату Асоціації .
 2. Правління приймає рішення про прийом або про відмову у прийомі до Асоціації у місячний термін з дня надходження до Правління відповідної заяви.  Повідомлення про прийом заявника до Асоціації або про відмову у його прийомі направляється заявникові протягом п‘яти робочих днів з дати прийняття Правлінням відповідного рішення. У разі прийому заявника до Асоціації, він вважається колективним членом Асоціації з дати прийняття Правлінням Асоціації відповідного рішення.
 3. Одночасно з повідомленням про прийом у колективні  члени ПАКУ заявник отримує рахунки на сплату вступного та щорічного членських внесків, які він повинен оплатити протягом двох місяців з моменту вступу до Асоціації.
 4. Після отримання від заявника копій документів, що підтверджують сплату заявником вступного та щорічного членських внесків з відміткою установи банку йому видається сертифікат члена Асоціації.

З набуттям статусу колективного члена ПАКУ Ви отримуєте:

 • можливість діяти у складі асоціації через своїх представників (до 5 осіб), які отримують статус, аналогічний індивідуальним членам асоціації;
 • спеціальні умови на навчальні та корпоративні програми – знижка до 25%;
 • безкоштовні консультаційні години провідних фахівців Асоціації для представників компанії (дві безкоштовні консультації протягом року);
 • безкоштовну передплату на Бюлетень корпоративного управління – електронне періодичне видання Асоціації;
 • безкоштовну участь у щорічному заході чи будь-якому одноденному семінарі асоціації чи інституту для одного представника компанії;
 • доступ до інформаційних та дослідницьких матеріалів з бібліотеки Асоціації.