Увійти|Реєстрація

м. Київ вул. Михайлівська, 12 Б

+38 (044) 228-87-59
+38 (044) 278-12-52
info@cgpa.com.ua

Регламент обрання Правління ПАКУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Правління

Професійної асоціації

корпоративного управління

від 21 травня 2015 р.

Протокол № 54

 

Регламент обрання Правління

Професійної асоціації корпоративного управління (ПАКУ)

1. Правління обирається Загальними Зборами Професійної асоціації корпоративного управління (ПАКУ), черговими або позачерговими.

2. Порядок денний чергових річних Загальних Зборів ПАКУ має завжди містити пункт про переобрання членів Правління.

3. Порядок денний позачергових Загальних Зборів ПАКУ має завжди містити пункт про переобрання членів Правління, у разі, якщо кількісний склад Правління менший, ніж вказаний в Статуті.

Висування кандидатур до складу Правління.

4. Членом правління ПАКУ може бути обраний кожний член ПАКУ.

5. Після оголошення Порядку денного Загальних Зборів ПАКУ та в строк не пізніше, ніж 15 (п’ятнадцять) календарних днів до проведення Зборів, кожний член ПАКУ, що бажає балотуватися до складу Правління ПАКУ надсилає Секретарю ПАКУ наступну інформацію:

 1. Власні ПІБ
 2. Фотокартку у цифровому форматі
 3. Інформацію про історію членства в ПАКУ (які функції виконував, в яких проектах брав участь, чи був в складі органів управління ПАКУ та яких результатів досягнув)
 4. Інформацію про освіту (вищу та спеціальну)
 5. Інформацію про діяльність у сфері корпоративного управління (досвід роботи по фаху та місце роботи за останні 3 роки)
 6. Бачення своєї можливої діяльності, ролі та цілей в складі Правління
 7. Іншу інформацію, яка може вплинути на результат голосування членів ПАКУ
 8. Згоду на обробку персональних даних.

6. Секретар ПАКУ після перевірки отриманої інформації, протягом одного робочого дня оприлюднює таку інформацію на сайті ПАКУ у спеціальному розділі «Вибори Правління ПАКУ».

7. Разом з інформацією, надісланою кандидатом у члени Правління ПАКУ, Секретар ПАКУ, за наявності, оприлюднює інформацію про наявність у кандидата протягом останніх 3-х років членства в ПАКУ:

 • заборгованості по членським внескам більше ніж 6 місяців по кожному року;
 • догани та попередження, винесенні члену ПАКУ згідно до рішень Правління.

Процедури очного та заочного голосування.

8.Кожний член ПАКУ, який сплатив всі поточні членські внески, має право висловити свою думку щодо кожного кандидата на посаду члена Правління, який на його думку має увійти до складу Правління ПАКУ на наступний рік, наступним чином:

 1. шляхом особистої участі у Зборах та заповнення отриманого при реєстрації бюлетеня для очного голосування;
 2. шляхом заочного голосування у формі заповнення, підписання, сканування та відправлення в адрес Лічильної комісії довіреності з завданням на голосування.

9. Обрання членів Правління ПАКУ здійснюється персональним голосуванням в наступному порядку:

 • кожний член ПАКУ отримує кількість голосів для обрання членів Правління, яка дорівнює затвердженій кількості членів Правління;
 • член ПАКУ розподіляє голоси для обрання членів Правління між кандидатами, але не більше одного голосу для обрання членів Правління на одного кандидата.

10. При обранні членів Правління ПАКУ і члени-фізичні особи і члени-юридичні особи мають один голос.

11. Для підрахунку голосів на Загальних зборах, в строк не пізніше, ніж за 30 днів до дати Зборів Правління ПАКУ:

 1. визначає кількісний рекомендований склад Правління на наступний рік;
 2. створює Лічильну комісію у складі 2-х осіб: Голови та Секретаря з числа членів ПАКУ за їх згодою;
 3. затверджує форму довіреності з завданням на голосування, яка має бути оформленою членом ПАКУ, що не може бути присутнім особисто на Зборах, але який хоче довірити своє право обирати органи управління ПАКУ Голові або Секретарю Лічильної комісії.

12. В строк не пізніше, ніж 5 (п’ять) календарних днів до проведення Зборів Правління ПАКУ затверджує бюлетені для очного голосування з внесенням до них усіх існуючих на цей час кандидатів до нового складу Правління ПАКУ, та повідомленням про кількісний склад Правління на наступний рік, який було рекомендовано к затвердженню Зборам діючим складом Правління.

13. Секретар ПАКУ протягом одного робочого дня після прийняття відповідних рішень Правління розміщує на сайті ПАКУ:

 1. самі рішення Правління та затверджені ними документи;
 2. інструктаж щодо процедури заочного голосування;
 3. електрону адресу Голови та Секретаря Лічильної комісії для отримання сканованих заповнених довіреностей з завданням на голосування.

14. При висловленні власної позиції, кожний член ПАКУ, що бере участь у заочному голосуванні, має обрати таку кількість кандидатів, яка визначена в рішенні Правління в якості рекомендованого кількісного складу Правління на наступний рік.

15.Голова та Секретар Лічильної комісії:

 1. не мають право номінуватися до складу Правління в поточному році;
 2. не мають права будь-кому, в т.ч. і один одному, розголошувати зміст отриманих листів до процедури визначення результатів голосування.

Визначення результатів голосування.

16. Прийом листів по процедурі заочного голосування закінчується за 24 години до дати початку Зборів.

17. В день голосування Секретар ПАКУ надає Лічильної комісії інформацію по членах ПАКУ – боржниках по сплаті внесків, голоси яких не мають бути враховані.

18. В день голосування Голова та Секретар Лічильної комісії роздруковують отримані від членів ПАКУ довіреності, та отримують в Реєстраційній комісії відповідну кількість бюлетенів для очного голосування.

19. Під час заповнення бюлетенів для очного голосування Голова та Секретар Лічильної комісії заповнюють бюлетені для очного голосування, отримані на підставі довіреностей у відповідності до зазначеного в них завдання на голосування.

20. Під час перерви в роботі Зборів для підрахунку результатів голосування, Лічильна комісія:

 1. перевіряє правильність заповнення бюлетенів для очного голосування та підраховують голоси (при цьому, якщо заповнений бюлетень не відповідає довіреності з завданням на голосування, то такий бюлетень вважається не дійсним та не приймається до підрахунку);
 2. заносить результати очного та заочного голосування до Протоколу Лічильної комісії;
 3. підписує та остаточно оформлює Протокол Лічильної комісії в частині голосування за склад Правління ПАКУ, до якого додають всі довіреності з завданням на голосування та бюлетені для очного голосування.

21. Після підписання Протоколу Лічильної комісії, Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування присутнім на Зборах.

22. Рішення про обрання нового складу Правління ПАКУ фіксується протоколом Зборів, який оформлюється згідно зі Статутом ПАКУ.